Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
ICTY analiza
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

Vijesti

125 građana Crne Gore apeluju na mirne nestranačke i građanske proteste
PROTESTNI MEMORANDUM GRAĐANA CRNE GORE: GRAĐANSKI I NENASILNO U ODBRANU USTAVA
Autor: Vijesti
Objavljeno: 23. October 2015. 19:10:15
Grupa od 125 građana, među kojima su istaknuti književnici, novinari, političari, apeluje na mirne, nestranačke i građanske proteste u cilju promjene političke situacije i demokratizacije crnogorskog društva.Mi, doljepotpisane građanke i građani Crne Gore, izvan svih partijskih opredjeljenja, partikularnih interesa i identitetskih skupina, ma koje vrste, pokrenuti jedino građanskom brigom i odgovornošću za opšte dobro Crne Gore i ţeljom da se saĉuva njen ustavni poredak i sloboda, ali i prava njenih građana, pozivamo sve građane Crne Gore da potpišu ovaj:

PROTESTNI MEMORANDUM

Koji upućujemo državnom vrhu Crne Gore i svim nosiocima javnih sluţbi Crne Gore, svim partijskim vođama, sindikatima, nevladinim organizacijama, udruţenjima građana, medijima; stranoj i domaćoj javnosti, te da na taj naĉin stanemo skupa u odbranu Crne Gore, njenog mira, drţavnosti i republikanskog uređenja, kao i ljudskih i građanskih prava svih nas nevezano za politiĉke, ideološke, identitetske i druge razlike.

Mi, građanke i građani Crne Gore, odluĉno protestujemo:

Protiv nasilnog rasturanja mirnih građanskih protesta u subotu, 17. oktobra 2015. godine i policijskog nasrtaja na građane i njihove poslanike, ĉime je na najgrublji naĉin udareno na Ustav i republikanski poredak Crne Gore;

Protiv poricanja i zloupotrebe građanskog, nestranaĉkog, karaktera protesta koji su zatim uslijedili u nedjelju, 18. oktobra, od ma koje politiĉke partije, ma kog medija i ma koje interesne skupine, u ma koje svrhe osim odbrane Crne Gore i prava njenih građana;

Protiv neodgovornog postupanja svih politiĉkih aktera i vlasti i opozicije koji su proteklih dana građanski, nestranaĉki karakter protesta zloupotrijebili za uske partijske ili druge partikularne interese ili u svrhu destabilizacije Crne Gore i stvaranja građanskih nemira;

Protiv pozivanja na nerede, sukobe, nasilje i građanski rat; dolazili takvi pozivi od vlasti, opozicije, partijskih vođa, medija, interesnih skupina ili pojedinaĉnih građana;

Protiv svih krvomutnika koji su proteklih dana, optužujući građane Crne Gore da svojim protestom vraćaju Crnu Goru u vrijeme predreferendumskih nacionalnih podjela, sami svojom nacionalistiĉkom i kulturfašistiĉkom retorikom širili laži, mržnju, smutnju i nemir među građane Crne Gore.

Zbog svega toga, a radi Crne Gore i svih nas, mi, građanke i građani Crne Gore, ĉisti od svake korupcije, zastupanja sebiĉnih interesa i bilo kakvog nacionalistiĉkog programa, a cijeneći da su politiĉka neodgovornost i nezrelost politiĉkih rukovodstava, te mrziteljska i nacionalistiĉka retorika pojedinih medija i javnih poslenika, zatrovali javni prostor Crne Gore i zamaglili naše mjesto u njemu, na dan kad je prije osam godina donijet Ustav Crne Gore diţemo svoj glas i zahtijevamo sljedeće:

1.Protesti moraju biti građanski;

2.Protesti moraju biti mirni i nenasilni;

3.Protesti moraju biti u odbranu Ustava i republikanskog uređenja Crne Gore;

4.Protesti moraju biti demokratski i u odbranu ljudskih prava i građanskih sloboda.

Stoga, apelujemo na građanke i građane Crne Gore da u subotu, 24. oktobra (na sedamdesetogodišnjicu stupanja na snagu Povelje UN, koja je teţila istim ovim elementarnim uslovima opstajanja i širenja građanske slobode i dostojanstva) ne dozvole rušenje ustavnog poretka i da zahtijevaju formiranje Vlade narodnog jedinstva i organizovanje prvih slobodnih i fer izbora.

Živjela Crna Gora!

SPISAK POTPISNIKA

1.Ljubomir Đurković, književnik;

2.Ljiljana Raiĉević, predsjednica Sigurne ţenske kuće;

3.Duško Vuković, slobodni novinar;

4.Dritan Abazović, građanin i nezavisni poslanik u Skupštini Crne Gore;

5.Prof. dr Maja Kostić-Mandić;

6.Ibrahim Ĉikić, penzioner i politiĉki zatvorenik, ĉlan Međunarodnog ekspertskog tima za istraţivanje genocida Instituta Kanade (IRGC);

7.Maja Raiĉević, izvršna direktorka Centra za ţenska prava;

8.Esad Koĉan, novinar;

9.Đuro Radosavović, pisac;

10.Milka Tadić Mijović, novinarka;

11.Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta “Ozon”;

12.Marina Vujaĉić, dipl. sociološkinja, aktivistkinja za ljudska prava;

13.Filip Adţić, turizmolog;

14.Nebojša Babović, državni službenik;

15.Bojan Baća, doktorand sociologije na Univerzitetu Jork i gostujući istraţivaĉ na Univerzitetu u

Geteborgu;

16.Snežana Bajĉeta, doktorantkinja komunikologije;

17.Stefan Beĉanović, student;

18.Gojko Berkuljan, reditelj;

19.Balša Crvenica, građanin;

20.Blažo Crvenica, inţenjer i građanin;

21.Dragana Crvenica, građanin;

22.Katarina Cvijović, građanka;

23.Dragana Ĉomagić, studentkinja;

24.Goran Ćaćić, arhitekta;

25.Vladislav Dajković, dipl. ekonomista Univerziteta u Meksiku i magistar politiĉkih nauka;

26.Sonja Dragović, magistar urbanizma;

27.Ivana Drakić, politikolog;

28.Branko Dujović, softver inţenjer;

29.Stefan Đukić, filozof;

30.Prof. dr Tatjana Đurišić Beĉanović;

31.Jovana Đurković, prof. crnogorskog jezika i juţnoslovenskih knjiţevnosti;

32.Dušan Đurović, glavni i odgovorni urednik "Polucije";

33.Maša Elezović, studentkinja istraživaĉica na Kyoto Univerzitetu;

34.Filip Ferdinandi, mistik i umjetnik ţivota;

35.Ilija Gajević, muziĉar;

36.Jasna Gajević, građanka;

37.Rajka Glušica, redovni profesor Univerziteta Crne Gore;

38.Roberto Golović, mornariĉki oficir i istoriĉar;

39.Svetlana Golović, građanka;

40.Ajša Hadžibegović, građanka;

41.Demir Hodžić, diplomirani politikolog i magistar medija i komunikacija;

42.Dr Filip Ivanović, doktor filosofskih nauka i nauĉni saradnik Van Lir Instituta u Jerusalimu;

43.Tina Ivanović, Spec. sci elektronike;

44.Vladan Jeknić, publicista;

45.Bojan Jevrić, prof. crnogorskog - srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i knjiţevnosti;

46.Bojana Jokić, LGBT aktivistkinja;

47.Vladimir V Jokić, diplomirani pravnik;

48.Plana Jovanović, pravnik;

49.Ognjen Jovović, NVO aktivista i prof. filozofije;

50.Milan Keker, pravnik, magistrant na Univerzitetu u Southamptonu;

51.Olja Knežević, knjiţevnica;

52.Branko Koćalo, filmski reţiser

53.Nikola Koćalo, preduzetnik;

54.Nebojša Komnenić, diplomirani menadţer u sportu;

55.Miloš Konatar, građanin i ekonomista;

56.Gordana Kovaĉina, arhitekta i slobodni građanin;

57.Mirsad Kurgaš, preduzetnik;

58.Bojan Lalović, pravnik;

59.Ibis Ljaić, psiholog

60.Jovan Lonĉar, Beranselac i ameriĉki plaćenik;

61.Dragan Luĉić, istoriĉar umjetnosti;

62.Semra Mahmutović, građanka;

63.Nebojša Mandić, novinar;

64.Anton Markoĉ, doktorand filozofije na Centralnoevropskom univerzitetu;

65.Nina Marković, diplomirani prof. crnogorskog jezika i juţnoslovenskih knjiţevnosti;

66.Petar Marković, politikolog i doktorant Slobodnog univerziteta u Briselu i LUISS Slobodnog univerziteta u Rimu;

67.Vlado Marković, građanin;

68.Hanja Marović, novinarka;

69.Ksenija Martinović, politikolog;

70.Mirjana Medojević, pozorišna rediteljka;

71.Zoran Mikić, istoriĉar;

72.Stevan Milivojević, LGBT aktivista;

73.Boro Milović, magistar evropskih integracija i konsultant u Briselu;

74.Bojana Mišković, novinarka;

75.Saša Mišković, magistar arhitekture;

76.Olga Mitrović, politikolog;

77.Ksenija Mrđenović, novinarka;

78.Danilo Mrvaljević, pravnik;

79.Milica Nenezić, student;

80.Predrag Nikolić, građevinski inţinjer;

81.Maksim Ojdanić, građanin;

82.Dejan Pejović, inţenjer informatike;

83.Jelena Pejović, prevodilac

84.Zoran Pejović, diplomirani ekonomista i preduzetnik;

85.Miloš Perišić, student;

86.Nebojša Perković, tv producent.

87.Nemanja Perković, pravnik;

88.Aida Perović Ivanović, psihološkinja, izvršna direktorica NVO Prima;

89.Xhemal Peroviq, građanski aktivista;

90.Radoš Peruniĉić, građevinski inţinjer;

91.Stefan Piţurica, student;

92.Miloš Popović, student;

93.Sofija Popović, web designer;

94.Ljiljana Premović, ekonomista i preduzetnica;

95.Marija Proroĉić, magistar arhitekture;

96.Filip Radenović, urednik programa Studentskog radija Krš;

97.Mirko Radonjić, pozorišni reditelj;

98.Petar Radosavović, profesor istorije;

99.Aleksandar Radović, student;

100.Luka Radunović, marketing menadţer;

101.Rajka Raiĉević, urednik politiĉke redakcije u dnevnim novinama „Dan“;

102.Ivona Raiĉković, politikolog;

103.Milica Rajković, softverska inţenjerka;

104.Luka Rakĉević, građanin i nezavisni odbornik u Skupštini Glavnog grada Podgorice;

105.Ksenija Rakoĉević, magistrant nauke o knjiţevnosti;

106.Miodrag Rašović, magistar ekonomskih nauka;

107.Igor Seferović, građanin, ĉlan Glavnog odbora Sindikata medija Crne Gore;

108.Đorđe Stojanović, izvršni direktor Studentskog Radija Krš;

109.Omer Šarkić, samostalni referent;

110.Aleksandar Šćekić, ekonomista;

111.Ana Šćepanović, politikolog;

112.Vera Šćepanović, politikolog, post-doktorant na Evropskom univerzitetskom institutu u Firenci;

113.Andrej Šepelj, politikolog;

114.Dragan Šepelj, preduzetnik;

115.Marija Todorović, novinar;

116.Dejan Tofĉević, građanin;

117.Jelena Trebješanin, profesorica Crnogorskog jezika i juţnoslovenskih književnosti;

118.Marijana Trebješanin, student;

119.Vuk Uskoković, politikolog;

120.Luka Vlaisavljević, novinar;

121.Olivera Vuković, prvakinja Crnogorskog narodnog pozorišta;

122.Dalibor Vuksanović, pravnik i slobodni građanin;

123.Đorđe Zenović, diplomirani pravnik, magistrant na Pravnog fakulteta u Podgorici;

124.Predrag Zenović, politikolog i doktorant na LUISS Slobodnom univerzitetu u Rimu i Univerzitetu u Ţenevi;

125.Fikret Zoronjić, diplomirani ekonomistaOstali prilozi:
» BOSANSKI JEZIK U BOSANSKOJ KUĆI U BIRMINGHAMU
B.net | 21. February 2019 13:11
Ostali prilozi istog autora:
» GDJE SUNCE NE GRIJE
02. February 2018 18:58
» OVO JE PRVA FOTOGRAFIJA NOVE VLADE
30. November 2016 13:42