Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
ICTY analiza
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

Kolumne

MIROSLAV LAZANSKI POKUŠAVA I NE USPIJEVA DA OPERE OBRAZ SRBIJE IZJEDNAČAVANJEM KRIVICE
Autor: Nedžad Ahatović
Objavljeno: 01. April 2016. 14:04:17
Nedžad AHATOVIĆ, prof. Odbrane i sigurnosti: Dakle, rat nije izbio kako to Vi tvrdite gosp. Lazanski političkom voljom hrvatskog i bošnjačkog rukovodstva. Ne, gospodine Lazanski, Vi kao i ja vrlo dobro znate da se vojni sukobi počinju na osnovu planiranja i strateškog promišljanja, te tajminga uvođenja faktora sile u ostvarivanje političkih ciljeva.
Miroslav Lazanski svojim zadnjim uretkom u dnevnom listu „Politika“ pod naslovom „Zločin nad zločinima“ postavio je dilemu zašto niko nije odgovarao za zločine nad pripadnicima JNA u Sarajvu i Tuzli i zašto se u Hagu nije sudilo nikome za razbijanje Jugoslavije, te da su u ratu u Bosni i Hercegovini svi vršili zločine i da tu nema isključivih anđela i đavola. Moram istaći da je ovo ko zna koji po redu javno iznesen tendenciozan i isključivo jednostran stav Miroslava Lazanskog kojem su svi osim onih najodgovornijih krivi za razbijanje Jugoslavije i njegove voljene JNA. Iz isključivo tog razloga u ovom tekstu obratit ću se gops. Lazanskom u drugom licu jednine.

Gosp. Lazanski želim Vas pokušati potsjetiti da je bivša JNA kao legitimna oružana sila bivše Jugoslavije munjevito pretvorena u nelegitiman instrument sile režima Slobodana Miloševića koji je imao jasan cilj – stvaranje Velike Srbije. Na ćemu se temelji ova teza? Upravo na činjenici koju Vi i iznosite da je vojni vrh bivše JNA bio izrazito pasivan na očitu eskalaciju nacionalizma, što je tačno. Samo što vi gosp. Lazanski ne idete dalje da kažete da je to posebno bilo izraženo kod srpskog nacionalizma koji je osmišljen i politički organizovan prvenstveno u Beogradu i stalno usmjeravan prema drugim republikama bivše SFRJ u kojima su živjeli Srbi. Posljedica tih aktivnosti koje je politički predvodio Slobodan Milošević, a logistički podržavala kompletna sigurnosna aparatura bivše države na čelu sa bivšom JNA je buđenje drugih nacionalizama i shodno tome oružana pobuna Srba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U tu svrhu JNA je na raspolaganje Miloševiću stavila sve svoje kapacitete i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini s jasnim ciljem uspostave faktičke kontrole nad teritorijem, gdje je lokalno srpsko stanovništvo teritorije općina proglasio nekakvim kvazi državicama.

Dakle, rat nije izbio kako to Vi tvrdite gosp. Lazanski političkom voljom hrvatskog i bošnjačkog rukovodstva. Ne, gospodine Lazanski, Vi kao i ja vrlo dobro znate da se vojni sukobi počinju na osnovu planiranja i strateškog promišljanja, te tajminga uvođenja faktora sile u ostvarivanje političkih ciljeva.

Potsjećam Vas gosp. Lazanski, rekli ste usvojoj kolumni da je iskra rata prenjeta iz Hrvatske u BiH. Ako to imamo u vidu onda je jasno da ratna djelovanja u BiH počinju od 13. avgusta 1991. godine kada djelovi 329 mtbr. JNA iz Banja Luke ulaze na teritoriju Hrvatske pod izgovorom spriječavanja sukoba između samoproglašene Srpske Autonomne oblasti Zapadne Slavonije i pripadnika MUP-a R. Hrvatske. Istovremeno gospodine Lazanski, od 25. avgusta kreće tzv. Vukovarska operacija JNA. Dakle, kristalno je jasna namjera Generalštaba JNA koji je ovim potezom u avgustu 1991. snagama iz SR BiH, obezbjedio prekid komunikacije na autoputu Beograd-Zagreb s ciljem uvođenja jačih snaga iz Srbije pravcem Vukovar, Županja, Slavnoski Brod, Nova Gradiška, Novska, Daruvar, Pakrac, Virovitica. Istovremeno 20. septembra 1991. godine, Generalštab JNA pod izlikom obezbjeđivanja vojnog aerodroma u Mostaru, šalje djelove Užičkog i Podgoričkog garnizona JNA na teritoriju SR BiH. Ove snage upućuju se sa zadatkom obezbjeđenja gornjeg toka rijeke Drine i donjeg toka rijeke Neretve i komunikacija na tom potezu koji vode ka Dubrovniku. Kada se pogleda karta i utvrdi međusobna povezanost satrateških tačaka u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini i laiku postaje jasno da JNA nije u vojni sukob krenula u punom kapacitetu onda kada je bilo potrebno braniti cjelovitost Jugoslavije u Sloveniji u junu 1991. godine, već kada je bilo potrebno osvojiti i spojiti teritorije koje su držali pobunjeni Srbi.


Gosp. Lazanski želim Vas pokušati potsjetiti da je bivša JNA kao legitimna oružana sila bivše Jugoslavije munjevito pretvorena u nelegitiman instrument sile režima Slobodana Miloševića koji je imao jasan cilj – stvaranje Velike Srbije. Na ćemu se temelji ova teza? Upravo na činjenici koju Vi i iznosite da je vojni vrh bivše JNA bio izrazito pasivan na očitu eskalaciju nacionalizma, što je tačno. Samo što vi gosp. Lazanski ne idete dalje da kažete da je to posebno bilo izraženo kod srpskog nacionalizma koji je osmišljen i politički organizovan prvenstveno u Beogradu i stalno usmjeravan prema drugim republikama bivše SFRJ u kojima su živjeli Srbi.


U tom svom pohodu JNA je morala obezbjediti tzv. Stratešku dubinu koja se mogla obezbjediti samo preko teritorije Bosne i Hercegovine. Izborom takve vojne strategije JNA se opredjelila na zauzimanje Bosne i Hercegovine u cjelini, a ako ne, onda u prvoj fazi zauzimanjem strateških tačaka duž obale rijeke Save i koridiora za prebacivanje snaga preko Bijeljine i Tuzle i strateških tačaka u dolini rijeka Drina i Neretva i koridiora za prebacivanje snaga preko Zvornika. Generalima JNA je bilo prijeko potrebno iskoristiti prednost kontrole teritorije SR BiH da bi se Hrvatska oružana sila tada ZNG razvukla na velikom teritoriju na granici sa BiH i tukla uzastopnim i višestrukim udarima jakih snaga od kojih se nije mogla braniti na cijelom prostoru. To je gospodine Lazanski stvarni razlog početka rata u BiH. Hrvati i Bošnjaci su i pored nepovoljne i političke i vojne situacije u SR BiH koja je praktično bila skoro okupirana od strane JNA odbili da daju legitimitet agresiji Srbije na Hrvatsku i nakon što su svi pokušaji rukovodstva SR BiH da se Jugoslavija očuva u pravnim okvirima koji svima odgovaraju (prijedlog Izetbegović-Gligorov) propali, tek tada se kreće u pravcu osamostaljivanja Republike BiH, što je bilo legitimno pravo obje nacionalne zajednice sa aspekta većine. Sa druge strane Paljansko rukovodstvo SDS-a u potpunosti u službi Slobodana Miloševića, uskratilo je u januaru 1992. godine lojalnost legitimno izabranim državnim organima BiH. Da bi zatim pokrenulo prvo političku, potom u aprilu zajedno sa agresijom na suverenu državu BiH i oružanu pobunu proitiv novih državnih organa BiH pravdajući to tzv. voljom srpskog naroda za ostankom u Jugoslaviji koja i de facto i de iure u tom momentu više ne postoji.

Hrvatski model spirale nasilja i agresije bivše JNA kao odgovor Miloševičevog režima i njegovih političkih satelita na međunarodno priznanje Republike BiH u aprilu 1992. godine, po defaultu je bio očekivan i predviđen još godnu ranije i otuda se javlja organizacija pravojnih formacija koje su se formirale uz pomoć SDA i HDZ-a, a koje su itekako korenspondirale sa srpskim paravojnim formacijama koje je u BiH u isto vrijeme uvezao Miloševićev režim. Dakle, bivša JNA je opremila, organizacijski ustrojila i uvojničila operativne grupe i paravojne formacije na teritorijama pod kontrolom srpskog stanovništva u Hrvatskoj i BiH i naoružala ih sa oružjem zajedničke države u vrijednosti od 3,5 milijarde dolara sve po principu ključ u ruke. I pored toga što je jasno da je bivša JNA svojim kapacitetima pokušala i na kraju podbacila da zaokruži kako to pokojni general Kukanjac reče Zapadne srpske zemlje, takve se notorne činjenice uporno odbacuju iz Beograda. Činjenica je da svi publicisti i ozbiljni autori u Srbiji i šire, konstatno govore o građanskom ratu u BiH i iz petinih žila se upinju da obore kako oni to zovu tezu o agresiji na Republiku BiH. Ja Vas sve ipak moram potsjetiti da je u slučaju traženja izručenja profesora dr. Ejupa Ganića od Velike Britanije, Vlada R. Srbije odnosno njeno Ministarstvo Pravde pismenim putem priznalo da je Srbija u vrijeme oružanog incidenta u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 3. maja 1992. godine bila u međunarodnom konfliktu sa tada već međunarodno priznatom Republikom Bosnom i Hercegovinom. To govori u prilog činjenici da se sa pravnog aspekta radi o agresiji kao obliku oružanog sukoba u kojem dolazi do napada jedne države na drugu i po samom priznanju Vlade R.Srbije ta činjenica ne može biti predmetom bilo kakve rasprave niti se može dovesti u pitanje. Žrtve koje je Vojska Jugoslavije imala prilikom povlačenja iz Sarajeva i Tuzle o kojima Vi također govorite u svojoj kolumni jesu tragične, ali se radi o oružanim incidentima koji su prije svega posljedica neuspjelih pokušaja viših oficira Vojske Jugoslavije da pod krinkom izvlačenja snaga iz pomenutih gradova iste i zauzme. O tome postoji obimna argumentacija, a dovoljno je samo reći da su jedinice Vojske Jugoslavije gradove iz kojih su se povlačili držale na nišanu teških artiljerijskih oruđa i u okruženju ili poluokruženju srpskih paravojnih snaga. Takvi scenariji, a posebno onaj rezervisan za Sarajevo kao glanvi grad, su spriječeni dobrom organizacijom odbrane i izbjegavanjem do krajnjiih granica otvorenog sukoba sa tada već Vojskom Jugolsavije. Međutim, sukob se tražio pod svaku cijenu od strane vojnog i političkog vrha u Beogradu i na Palama, kako bi pred međunarodnom zajednicom postojalo opravdanje za vojne akcije širokih razmjera, te u tom kontekstu apsolutno nije vođeno računa o žrtvama u sopstvenim redovima. Općenito gledano kolika je važnost teritorije BiH bila za vojni vrh u Beogradu, a posebno regije Tuzla, najbolje ilustruje tzv. operacija KORIDOR 92. koja je trajala od 6. juna do 10. oktobra 1992. godine, a u kojoj je učestvovalo 45.000 vojnika, sa 116 tenova (54 M-84A) i 44 oklopna transportera, te izvršeno 1033 aviopoletanja iz vojnih aerodroma u BiH i Srbiji. Takve se vojne akcije složit će te se niti iz daleka ne mogu nazvati odbrambenim djelovanjima. U daljem toku rata Miloševićevi falangisti i Vojska Jugoslavije su počinili stravične zločine nad civilnim stanovništvom bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, pa i zločin nad zločinima kako vi to kažete, koji se u pravnoj praksi zove genocid.

Vaše insinuacije vezane za islamski fundamentalizam u BiH i u tom kontekstu uspostavljanje korelacije sa globalnim terorističkim dešavanjima u svijetu mogu samo nazvati provizornim pokušajem prebacivanja odgovornosti za teška kršenja Žnevskih konvencija o pravilima i običajima ratovanja, odnosno namjerno gađanje civila, ratni zločin, ratni zločin proitiv čivječnosti i genocid koje su sprovele vojne i policijske strukture Vojske Jugoslavije odnosno njene Operativne grupe u BiH koja voli sama sebe nazivati VRS. Uopšte Vaše djelovanje kao novinara, političara, publiciste i vojnog analitičara, bar u ovom kontekstu Vašeg pokušaja prebacivanja odgovornosti, predstavlja širenje islamofobije, a posebno bosnofobije što oslikava jedan rustikalan ram za nivo šovinizma srpskoga društva danas. Na kraju, ispravite me ako griješim, ali vaši argumenti za ukazivanje na postojanje nove islamske države u Evropi aludirajući pri tom na Bošnjake muslimane i njihovu brojnost u BiH dolaze iz činjenice da je iz naše regije u rat u Siriju otišao jako veliki broj ljudi i da su se oni sada vratili. Po zadnjim istaraživanjima upravo se u Srbiju sa ratišta u Siriji vratilo ukupno njih cca 450, i to u Srbiju 50, u Sandžak 100 i na Kosovo 300 boraca ili po vama Kosovo nije u ustavno-pravnom okviru Srbije bar kad je riječ o ovakvoj vrsti informacija.Ostali prilozi:
» DOŠLO JE VRIJEME, DA PUZIMO I BEZ GAĆA
Mr. Milan Jovičić | 21. July 2018 15:25
» DA LI OVE IZBORE MOŽEMO SHVATITI OZBILJNO?
Tarik Delić | 19. July 2018 12:40
» A-A-A- GDJE SMO MI? EVO NAS NA BAŠČARŠIJI!
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 17. July 2018 23:53
» SKENDER KULENOVIĆ NA BRANIKU BOSNE I BOSANSKOG JEZIKA
Sead Zubanović | 15. July 2018 03:24
» SREBRENICA, RAJSKA PTICA
Akademik dr. Ferid Muhić | 14. July 2018 13:10
» KAKO ĆEMO ŠEHIDIMA NA OČI?
Muhamed Mahmutović | 12. July 2018 21:24
» DODIKOVAC VASIĆ MEGAFON GENOCIDNOG OKOTA
Elmedina Muftić | 12. July 2018 17:43
» SREBRENICA - VJEČNA SUZA NA LICU BOSNE
Dževad Ponjević | 11. July 2018 14:38
» RIJEČ JE O GENOCIDU
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 11. July 2018 13:40
» DJEČAČKI SNOVI U OKOVIMA SREBRENICE
Mufid sin Rame Mustafić | 09. July 2018 03:52
» GENOCIDOM ZADOJENE ZVIJERI
Avdo Metjahić | 05. July 2018 21:51
» SRBIJA JE PIROMAN BALKANA
Prof. Habib Mandžić | 03. July 2018 18:40
» NE HALALIM TI, BOŠNJAČE!!!
Elmedina Muftić | 01. July 2018 15:35
» MTV IGMAN NIJE SLUČAJNOST, ON JE NAŠA REALNOST
Sead Zubanović | 01. July 2018 15:20
» POKUŠAJ LEGALIZACIJE KORUPCIJE
Džebrail Bajramović | 30. June 2018 15:40
Ostali prilozi istog autora:
» ČEŠKA ZLONAMJERNA ZABRINUTOST
29. August 2017 21:45
» MALI VOŽD I VELIKI ŽEP
21. August 2017 18:18
» HRVATSKI PUCANJ U PRAZNO
08. August 2017 18:15
» SRBIJI JE POTREBNA REVIZIJA MORALA
23. February 2017 19:37
» SANKCIJE DODIKU ZA ANTIBOSNATIZAM
23. January 2017 16:18
» PUTINOV EŠALON SPAVAČA U BIH
13. December 2016 17:56
» BOSNA I HERCEGOVINA NA RASKRŠĆU
22. November 2016 19:12