KUD “Šarski behar” iz Prizrena
OBILJEŽENA 15-TO GODIŠNJICA RADA
Autor: Ćerim Bajrami
Objavljeno: 11. Jun 2007. 00:06:00
U subotu 02. juna ove godine, poslije akšama, u domu kulture ”Xhemail Berisha” u Prizrenu, pred punom salom, Kultuno-umjetnièko društvo “Šarski behar” je proslavilo svoju 15-to godišnjicu rada, jubilarnim 65-tim koncertom, poslije rata na Kosovu (od 1999. god.).
Posjetioci, uglavnom mladi ljudi, i zvanice su imali priliku da uživaju u spletu bošnjaèkih narodnih igara i pjesama, aktera folklora obuæenih u živopisnoj bošnjaèkoj narodnoj nošnji, uz pratnju orkestra “Imzo” poznatog ovdašnjeg pjevaèa Imeta Alije, inaèe èlana KUD-a.
Ovo jubilarno veèe “Šarskog behara” uvelièali su uèešæem u programu i ansambli još nekoliko lokalnih kulturno-umjetnièkih društava – albanskih, turskih, romskih, mješovitih… i društvo “Podgorski biseri” koje takoðer neguje folklor i nošnju Bošnjaka iz okolnih sela Podgore više Prizrena.

Kultuno-umjetnièko društvo “Šarski behar” je proslavilo svoju 15-to godišnjicu rada, jubilarnim 65-tim koncertom, poslije rata na Kosovu

Pri kraju programa, ispred rukovodstava KUD-a uruèeno je i 30-tak zahvalnica, kako èlanovima KUD-a, tako i musafirima koji su na razlièite naèine doprineli njegovom radu.
Advokat Nurudin Jonuzi, poslijeratni sekretar i “siva eminencija” KUD-a (bez koga svakako ne bi bilo svega ovoga) u svom obraèanju, pored ostalog, spomenuo je i probleme oko finasiranja aktivnosti društva, i podvukao “da bi nadlježni u opæini i na Kosovu konaèno trebali da znaju da ovdje egzistira i bošnjaèka kultura i da je njoj potrebno pomoæi”.
Prilikom dodjele priznanja potpisniku ovih redova, gosp. Jonuzi je istakao da je to najprije zbog doprinosa kroz tekstove u štampanim medijima van Kosova – “Preporodu” i “Glasu islama”, kao i na web magazinu “Bosnjaci.net”, koji su medijski pokrivali njihove aktivnosti.

Autor ovih redova, uz zahvalnost na priznanju i èestitanje jubileja, istakao je i poseban doprinos “Šarskog behara” u javnoj prezentaciji naše narodne nošnje, posebno stare - unikatne ženske. Pogotovo u situaciji kada se ona (zbog svoje atraktivnosti i ljepote) èesto “paše” i od drugih akterki folklorne i muzièke scene na Kosovu i van njega, što poneki put ima i konotaciju svojatanja.
Drugi važan doprinos KUD-a jeste razvoj poslijeratne multietnièke atmosfere na Kosovu, kroz njegovo uèešæe na multikulturne priredbe. Dok je treæi - uspostavljanje tako potrebne saradnje sa Bosnom, preko realizovanih zijareta Sarajevu, Zenici, kao i gostovanja KUD-a “Krajina” iz Bihaæa Prizrenu, prošle godine (uz planiranu uzvratnu posjetu “Šarskog behara”, ako im neko pomogne oko putovanja).
U išèekivanju da æe nadlježni iz vlasti obratiti pažnju na ove apele, izražavamo nadu da æe KUD “Šarski behar”, ako Bog da, prevaziæi sve probleme i nastaviti da prenosi slavu bošnjaèkog folklora, pa da tako (lagodnije) doæeka i svoju 150-godišnjicu…