Služba za odnose s javnošću Rijaseta
PONOVNI ATAK MINISTRA SULJAGIĆA NA VJERONAUKU
Autor: Bošnjaci.Net / MINA
Objavljeno: 06. Sep 2011. 12:09:32

Nečasna uloga ministra Suljagića


Ministar nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo, po drugi put je samovoljno donio odluku o otvaranju treće mogućnosti, tj. o nepohađanju ni jednog od predmeta.
Nakon dugog očekivanja da se za Vjeronauku uvede alternativni predmet, što je i omogućeno Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-18191-1/11. od 20. 05. 2011. godine, čime je od školske 2011/2012. godine na području Kantona uveden alternativni predmet u osnovne i srednje škole za učenike koji ne pohađaju nastavu Vjeronauke, sprovedeno je anketiranje u kome je učenicima ostavljena mogućnost da biraju između Vjeronauke i alternativnog predmeta „Društvo/Kultura/Religija“ (za osnovne škole), odnosno „Kulture religija“ (za srednje škole). Prema preliminarnim podacima došlo je do značajnog povećanja broja polaznika vjeronauke u većini osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo. Podsjećanja radi, iskustvo iz uvođenja alternativnog predmeta u Hrvatskoj, te u Tuzlanskom kantonu i Brčko Distriktu govori da se ista situacija desila i u tim područjima, te da je u pitanju potpuno prirodan razvoj situacije. Bez obzira na činjenicu da je alternativni predmet posebno afirmisan i podstican od strane pojedinih direktora škola, roditelji i učenici u Kantonu Sarajevo su, po ko zna koji put, rekli jasno i glasno da je njihov izbor Vjeronauka.

Ovom prilikom Rijaset Islamske zajednice u BiH zahvaljuje svim roditeljima i učenicima na višegodišnjem ukazanom povjerenju.

Međutim, kada je nadležno kantonalno Ministarstvo vidjelo da se nakon uvođenja alternativnog predmeta broj polaznika Vjeronauke značajno povećava, te da je broj učenika zainteresiranih za alternativni predmet minimalan, što nameće čitav niz praktičnih problema oko realizacije nastave tog alternativnog predmeta, Ministar nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo, po drugi put je samovoljno donio odluku o otvaranju treće mogućnosti, tj. o nepohađanju ni jednog od predmeta. Iako u dopisu broj: 11-04-38-sl./11, od 16. 08. 2011. godine, na obrascu anketnog lista stoji navedeno: „u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, br. 02-05-18191-1/11., te na prijedlog stručne službe Ministarstva i Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo, Ministar obrazovanja i nauke Kanton Sarajevo je donio DOPUNU NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA OSNOVNU ŠKOLU koja se odnosi na uvođenje izborno-obaveznog predmeta DRUŠTVO/KULTURA/RELIGIJA, za učenike koji ne pohađaju nastavni predmet VJERONAUKA/VJERONAUK, sa po jednim časom sedmično od I do IX razreda osnovne škole. U skladu sa navedenim potrebno je da se roditelj/staratelj učenika izjasne o pohađanju nastave jednog od navedena dva predmeta zaokruživanjem broja ispred naziva predmeta i svojeručnim potpisom jednog ili oba roditelja/staratelja.“, Ministar samovoljno, zanemarujući mišljenje stručne službe svog Ministarstva i Prosvjetno-pedagoškog zavoda, u dopisu broj 11-01-38/sl.11. otvara i treću mogućnost koja uopće nigdje nije predviđena niti je igdje spominjana i odlučuje o sljedećem: „Kako bismo izbjegli eventualne nejasnoće, potrebno je da roditelje učenika obavijestite da su učenicima date sljedeće mogućnosti:

1. Pohađanje nastavnog predmeta Vjeronauka
2. Pohađanje nastavnog predmeta Društvo/Kultura/Religija (osnovna škola), odnosno Kultura religija (srednja škola)
3. Nepohađanje niti jednog od dva navedena nastavna predmeta.“

Posebno je zanimljivo što na kraju novog spornog dopisa Ministar obavezuje: „škola je dužna obezbijediti nadzor nastavnika i staviti na raspolaganje školske resurse za one učenike koji izaberu da ne pohađaju niti jedan od dva izborno-obavezna predmeta“. Napomenimo samo da resursi škole nisu nimalo beznačajni, te da se učenici koji ne žele pohađati niti jedan predmet sada stavljaju u najpovoljniji polažaj jer, prema najnovijem dopisu, dobijaju sve „školske resurse“ na raspolaganje, kao i „nadzor svojih nastavnika“.

Nakon proljetnog unošenja „pravne nesigurnosti“ od strane Ministra, što je presedan samo po sebi, da jedan ministar dozvoli luksuz unošenja „pravne nesigurnosti“ pokušavajući donositi retroaktivne odluke, ovaj put Ministar nastupa prediktivno, te škole obavezuje da postupe prema njegovom dopisu na osnovu autoriteta svoga položaja i u novom dopisu naglašava da će to „u najskorije vrijeme biti ugrađeno i kao zakonska obaveza za osnovne i srednje škole.“ Na taj način Ministar pokušava obavezati škole potpuno novim detaljima pozivajući se na zakon, koga nema i koji će tek biti donesen! Tako su škole, roditelji i učenici ponovo dovedeni u situaciju u kojoj Ministar nameće rješenja protiv kojih se energično borio u svom proljetnom ataku na Vjeronauku prilikom čega je bespotrebno potrošeno toliko energije, resursa i roditeljske i dječije brige i živaca. Ponovo će neki učenici imati ocjenu manje, ali ovaj put na intervenciju kantonalnog ministra nauke i obrazovanja i, čini se, očekivani blagoslov Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo. Ovakva neozbiljnost i igranje sa tako krucijalnim javnim interesom nameće pitanje da li su obrazovanje, školski sistem, roditelji i djeca u Kantonu Sarajevo igračka u nečijim rukama, stoji u saopćenju Službe za odnose s javnošću Rijaseta koju je potpisao Ekrem Tucaković.