13. oktobra - Komemoracija u New Yorku u povodu stogodišnjice genocida u Plavu i Gusinju (1912./13. - 2012./13.)
STO GODINA OD CRNOGORSKOG GENOCIDA I NASILNOG POKRŠTAVANJA BOŠNJAKA I ALBANACA PLAVA I GUSINJA
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 01. Oct 2012. 01:10:47