Pomozimo borcu Armije RBiH
APEL ZA POMOĆ AMIRU TURKOVIĆU
Objavljeno: 13. Feb 2013. 14:02:43
Amir Turković iz Sarajeva, rođen 11.08.1970.godine. Oženjen od Kastrata iz Gusinja i otac je troje djece. Vojni penzioner, 100% invalid i kategorije.

Našem sugrađaninu, prijatelju, patrioti i borcu je potrebna naša podrška i pomoć za transplataciju bubrega. Trenutno pacijent na dijalizi, nadamo se da će uz pomoć dobrih ljudi prikupiti potrebna sredstva za liječenje u Turskoj.

Kao patriota, Amir je bio član rezervnog sastava policije, Patriotske lige i ARBiH. Ranjavan dva puta. Nikada nije odustajao od borbe za odbranu države i naroda od agresora. Nakon rata, nastavio je vojnu karijeru u Oružanim snagama BiH do 1998.god kada mu je dijagnosticirano oboljenje bubrega. U 2001.godini mu je kompletno otkazala funkcija oba bubrega te je penzionisan kao vojno lice i 100% invalid i kategorije (bez RVI oznake). Nakon dugogodišnje dijalize i zdravstvenih nalaza, sestra je donirala bubreg za transplataciju koja se izvršila na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu 2003.godine.

S novim pogledom na život, Amir se uključio u borbu za našu mladost i počeo raditi kao volonter u Centru za borbu protiv ovisnosti od droga Udruženje Centar savremenih inicijativa, pružajući utočište i pomoć našoj posrnuloj omladini. Međutim pocetkom 2012.godine, zdravstveni nalazi su pokazali ponovno zatajenje funkcije bubrega što je dovelo do neposrednog uključenja na dijalizu, koju i danas prima.

U ratu se borio za drzavu RBiH, danas se bori za vlastiti život. Pomozimo mu da skupi neophodna financijska sredstva za transplantaciju bubrega u Turskoj. Donacije se mogu uplatiti na račun:

Beneficiary bank RAIFFEISEN BANK DD BOSNIA I HERCEGOVINA

Swift code: RZBABA2S
Address: ZMAJA OD BOSNE BB SARAJEVO BIH

Details of beneficiary
IBAN Code: BA391612000004761447
Full beneficiary name: AMIR TURKOVIC
Full beneficiary address: ALBERTA FORTISA 70 SARAJEVO