Zavičajno društvo Plavljana i Gusinjana u BiH - Sarajevo povuklo svog predsjednika iz Organizacionog odbora u Plavu
DELEGACIJA ZAVIČAJNOG DRUŠTVA I AKADEMIK ČEKIĆ NEĆE UČESTVOVATI NA OKRUGLOM STOLU U PLAVU
Autor: B.net
Objavljeno: 23. Feb 2013. 17:02:00
U povodu obilježavanja 100. godišnjice GENOCIDA nad Bošnjacima i Albancima u plavsko-gusinjskom kraju, te najavljenih aktivnosti za 5. i 9. mart 2013. Organizacionog odbora za obilježavanje 100 godina od stradanja Bošnjaka i Albanaca Plava i Gusinja 1912. i 1913. godine sa sjedištem u Plavu, oglasio se Upravni odbor Zavičajnog društva Plavljana i Gusinjana u BiH - Sarajevo, koji su 21. februara održali svoju 60. sjednicu na kojoj su usvojili pet tačaka, čije odluke obavezuju članove Upravnog odbora, odnosno delegaciju Zavičajnog društva koja je previđena da putuje na predviđenu dženazu u odsustvu koja će biti klanjana Plavu za žrtve genocida 1912-13. u plavsko-gusinjskom kraju.

Uz saopćenje o odlukama UO ZDPiG u BiH, koje u nastavku u cjelosti objavljujemo, primili smo propratno pismo predsjednika UO ZDPiG u BiH iz kojeg izdvajamo;
Povodom raznih informacija koje su namjerno puštene u javnost, kako bi izazvale smutnju u našim redovima, dužan sam da vas informišem o sljedećem:
- akademik prof. dr. Smail Čekić neće (niti je to bilo predviđeno), biti učesnik Okruglog stola u Plavu 9. marta 2013.godine, te je njegovo ime zloupotrijebljeno i koristi se za sasvim druge svrhe.SUBOTA: 02. marta 2013. – Sarajevo

U sardnji sa INSTITUTUTOM ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA – Univerziteta u Sarajevu, održat će se

PROMOCIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG PROJEKTA:
„ZLOČINI PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA NAD MUSLIMANIMA (BOŠNJACIMA I ALBANCIMA) U PLAVSKO-GUSINJSKOJ OBLASTI 1912.-1913.“

u subotu, 02. marta 2013., u hotelu "Hollywood" - Ilidža, sa početkom u 11:00 sati.

Projekat promoviraju:
- Akademik prof. dr. Smail ČEKIĆ
– rukovodilac projekta
- Prof. Dževad TERMIZ – metodolog

DETALJNIJE
Suad Ibrahimagić, predsjednik UO ZDPIG u BiH sa sjedištem u Sarajevu u poruci još piše da je Upravni odbor Zavičajnog društva Plavljana i Gusinjana u BiH se odredio svojom odlukom po svim pitanjima predviđenim za aktivnosti u Plavu, koje slijede:

Upravni odbor Zavičajnog društva Plavljana i Gusinjana u BiH Sarajevo, u skladu sa ovlaštenjima i mandatom koji ima, na svoj 60. sjednici održanoj 21.02.2013. godine u Sarajevu, razmatrajući činjenice, okolnosti i događaje oko organizacije obilježavanja 100.godišnjice zločina nad narodom u plavsko-gusinjske oblasti, donio je slijedeću

O D L U K U

Član 1.
Da predsjednik UO Zavičajnog društva Plavljana i Gusinjana u BiH Suad Ibrahimagić podnese ostavku na članstvo u Organizacionom odboru Opštine Plav, za obilježavanje 100.godišnjice zločina nad Bošnjacima i Albancima u Plavu i Gusinju tokom 1912. i 1913. godine i na funkciju predsjednika pododbora za dijasporu u okviru istog odbora, iz razloga što nije u mogućnosti da adekvatno i u punom kapacitetu da svoj doprinos u radu i koordinaciji, u skladu sa svojim funkcijama u odboru i pododboru, jer se navedeni odbor formirao jako kasno, odnosno 50 dana kasnije od prvobitno dogovorenog termina. Nije ispoštovan dogovoreni sastav Organizacionog odbora, jer su u njemu trebali biti samo Plavljani i Gusinjani iz dijaspore i Plava i Gusinja, te kao posljedica toga dolazi do nedoumica, razmimoilaženja, preklapanja i nemogućnosti kvalitenog rada na organizaciji obilježavanja ovog značajnog neslavnog datuma iz naše prošlosti.

Član 2.
Da delegacija UO zajednički i organizovano ide na dženazu u Plavu 5. marta 2013. godine, da tamo predstavlja Zavičajno društvo Plavljana i Gusinjana u BiH i da se tim povodom ponaša i postupa u skladu sa navedenim događajem.


Akademik prof. dr. Smail Čekić
Član 3.
Da Zavičajno društvo Plavljana i Gusinjana u BiH zvanično ne učestvuje na okruglom stolu 9. marta 2013. godine u Plavu, koji u okviru organizacinog odbora opšrine Plav, za obilježavanje 100.godišnjice, organizuje pododbor za nauku.

Član 4.
Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja, a za njeno provođenje zadužuju se sekretar Udruženja i predsjednik UO.

Član 5.
Sa sadržajem ove odluke imaju se upoznati svi zainteresovani, a posebno Organizacioni odbor za obilježavanje 100.godišnjice zločina opštine Plav, zavičajci iz Plava i Gusinja i dijaspore, putem elektronskih i pisanih medija, stoji odlukama Upravnog odbora Zavičajnog društva Plavljana i Gusinjana u BiH Sarajevo, koje je potpisao predsjednik Suad Ibrahimagić.
Zamolio bih Vas, istine radi, da objavite ovo saopštenje. Ako Vam treba bilo kako dodatno pojašnjenje, stojim vam uvijek na raspolaganju, piše u uvodu pisma Suad Ibrahimagić, predsjednik UO ZDPIG u BIH, Sarajevo.