POTPISAN UGOVOR ZA IZRADU DOKUMENTARNOG FILMA
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 04. Mar 2013. 19:03:47
Danas 03.marta 2013.god., u Sarajevu, je potpisan ugovor o izradi dugometražnog dokumentarnog filma, radnog naziva „GENOCID U KONTINUITETU“.
Naručilac filma je ODBOR ZA OBILJEŽAVANJE 100 GODIŠNJICE GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA I ALBANCIMA U PLAVSKO-GUSINJSKOM KRAJU-NEW YORK dok je izvršilac AVDO HUSEINOVIĆ,sarajevski hroničar i reditelj.

Predviđeno trajanje filma je 80 minuta,a rok za njegovu izradu je sedam mjeseci.
ZAVIČAJNO DRUŠTVO PLAVLJANA I GUSINJANA U BIH Sarajevo je supotpisnik i tehnički koordinator između naručioca i izvršioca posla.

Predviđeno je da film prati sva poznata i manje poznata stradanja i genocide nad Bošnjacima,
od prvih poznatih, pa sve do kraja agresije na BiH.

Potpisan ugovor o izradi dokumentarnog filma GENOCID U KONTINUITETU