Saopćenje za javnost o održanoj izvještajno-izbornoj Skupštini Udruženja “Zavičajno društvo Plavljana i Gusinjana” u Bosni i Hercegovini
BIZNISMEN SALIH ŠABOVIĆ IZABRAN ZA PREDSJEDNIKA ZD PLAVLJANA I GUSINJANA U BIH
Autor: B.net
Objavljeno: 14. Jun 2013. 00:06:48Salih Šabović
U Sarajevu, 11. maja 2013. održana je izvještajno-izborna Skupština Udruženja “Zavičajno društvo Plavljana i Gusinjana” u Bosni i Hercegovini. Skupštini je prisustvovalo 25 delegata sa pravom glasa, zadovoljavajući teritorijalno tehničke principe. Skupštinom je predsjedavao Halil Hadzimušović.

Nakon usvajanja izvještaja o radu Skupštine, Upravnog odbora, Nadzornog odbora kao i finansijskog izvještaja Udruženja za period 2008.-2013., usvojen je i prijedlog izmjena i dopuna Statuta. U nastavku izborne Skupštine izabrani su po prijedlogu Odluke o sastavu Upravnog odbora sljedeći članovi:

Salih Šabović, Ekrem Ferhatović, Dževdet Nikočević, Damir Laličić, Enver Šoškić, Fahreta Redžepagić, Amir Šabović, Denis Ferović, Jasmin Gačević, Merdin Čekić, Jasmina Hanjalić, Šućko Musić.

Za predsjednika UO ZDPiG izabran je Salih Šabović, dok je Ekrem Ferhatović izabran za zamjenika predsjednika, Nadzorni odbor u novom sazivu čine Džavida Hadžić, Alem Laličić i Senada Musić.

Delegati su na Skupštini jednoglasno usvojili prijedlog plana i programa rada Udruženja, kao i finansijski plan za mandatni period (2013-2017), kojeg je predstavio novoizabrani predsjednik UO Salih Šabović.

U Sud časti izabrani su Husein Korjenić, Tasim Šabović, Husein Huseinović a na drugoj sjednici od 27. 05. 2013 UO ZDPiG izabran je sekretar Udruženja Denis Ferović, piše u saopćenju ZDPG BiH.

Odbor za obilježavanje 100.godišnjice genocida nad Bošnjacima i Albancima u plavsko-gusinjskom kraju sa sjedištem u New Yorku, upućuje iskrene čestitke novoizabranom Odboru ZDPGBiH na čelu sa hadži Salihom Šabovićem. Želi plodan i uspješan rad Odbora i svih članova.
Ujedno izražavamo iskrenu zahvalnost prijethodnom odboru na čelu sa Suadom Ibrahimagićem, kao i sekretaru Ruždiji Musiću, na otvorenoj i bratskoj suradnji, koju ćemo, inša-Allah, nastaviti i sa novim odborom i svim članovima udruženja.

Čestitkama se pridružuje i Tim Bošnjaci.Net.