Potomci žrtava ne zaboravljaju genocid koji je Crna Gora na čelu sa kraljom Nikolom počinila nad Bošnjacima i Albancima 1912-13. i 1919.
U NEW YORKU PROUČEN TEWHID I DOVA ZA ŠEHIDE - ŽRTVE GENOCIDA U PLAVU I GUSINJU
Autor: B.net
Objavljeno: 06. Mar 2014. 19:03:40

Hor "Ali-paša" - New York


Hfz. Omeragić

Kolenović

Srdanović

Avdović

Demirović

Bektešević


U organizaciji Odbora Islamske zajednice & Kulturnog centra Plav-Gusinje u New Yorku, u srijedu večer (5.marta t.g.) u Alipašinoj džamiji proučen je tewhid i dova pred duše plavsko-gusinjskih šehida – žrtava genocida, kao i za sve šehide od Bedra do Srebrenice.

U vremenu crnogorskog genocida nad Bošnjacima i Albancima, na dan 5.marta 1913. godine na Racini u Plavu strijeljano je 12 prvaka, uglednih građana plavsko-gusinjskog kraja, koji su odbili da pod crnogorskom vojnom i crkvenom prisilom, po cijenu vlastog života, prihvate pravoslavlje. Umjesto krsta i odricanja od islama odabrali su smrt.

Na početku programa glavni imam ovog džemata hafiz Hako Omeragić i sekretar Kemal Bektešević, sa kolegama hadži Nedžadom Avdovićem, imam Islamskog centra u Bronxu i Mehdijom Demirovićem, imam Bosansko-hercegovačkog islamskom centru u Astoriji, proučili su Jasin i šerif.

Također oni su se sa kratkim vazovima obratili prisutnim džematlijama, potomcima žrtava genocida, govoreći o crnogorskoj okupaciji Plava i Gusinja i genocidu nad muslimanima, Bošnjacima i Albancima, koji su počinili 1912-13., ali i 1919. godine.Prisutnima se obratio i predsjednik Islamske zajednice hadži Ago Kolenović, koji je naglasio važnost ovakvih organiziranja i okupljanja koji će prerasti u tradiciju, radi podsjećanja na žrtve genocida koji su ubijani zbog vjerskih i nacionalnih razloga, a da država CG i zločinci nikada nisu odgovarali za počinjeni genocid.

O Bošnjačkom centru na Richmond hillu govorio je hadži Smajle Srdanović, koji je rekao da se radi punom parom i da su završni radovi u toku. Naše mladi neka znaju da će tamo imati centar za sve aktivnosti, od edukacije do rekreacije.

Program je propraćen izvođenjem ilahija i kasida melodičnih glasova hora “Ali-paša” i braće Esmira i Senada Bekteševića.

Kako je već najavljeno, u nedjelju večer (9.marta), u New Yorku će biti održan donatorski skup na kojem će dr. Smail Čekić, direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, predstaviti naučno-istraživački projekat čiji naručilac je Zavičajno društvo Plavljana i Gusinjana u BiH sa sjedištem u Sarajevu. U ovoj večeri nastojat će se da se obezbijedi dio financijskih sredstava koja će biti na raspolaganju Istraživačkom timu Instituta da naučno utvrde činjenice i odgovornost države i državnih organa Crne Gore za počinjeni genocid nad Bošnjacima i Albancima Plava i Gusinja 1912/ 13. i 1919. godine.