U ZAVIDOVIĆIMA ODRŽANA TRIBINA POD NAZIVOM ,,ALLAHOVO IME EL-KUDDUS (SVETI)
Autor: Enes Imamović
Objavljeno: 26. Apr 2015. 13:04:24


U petak, 24.aprila 2015.godine, u Domu kulture u Zavidovićima održana je tribina pod nazivom „Allahovo ime El-Kuddus (Sveti)''. Predavač je bio Muhamed Sejfudin Ciftci koji je na početku predavanja naveo Kur'anski ajet:
„On je Allah – nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj Koji je bez nedostataka, Onaj Koji svakoga opskrbljuje, Onaj Ko nad svima bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi. Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim!'' (El Hašr, 23.)

,,Kad bi čovjek znao koliki je grijeh kršiti Allahove zabrane – kazao je predavač Ciftci – nikada to ne bi radio. Kad u komšiluku čovjek zabrani da mu parkiraš auto ispred garaže, dođe pauk pa ti odnese auto, ako prekršiš. Roditelj pazi malu djecu da se ne približavaju šporetu kako se ne bi opekli, a kakav tek treba da bude naš strah od Allahove kazne vatrom?''

,,I kršćani koriste riječ 'sveti' u svojoj vjeri, ali oni pod tim podrazumijevaju 'trojstvo', a naša riječ znači jednoću, vjerovanje u Jednog Jedinog Stvoritelja, Allaha dž.š. Mi vjerujemo Allaha onako kako je On Sebe opisao u Kur'anu i sunnetu. Allah je El Melikul Kuddus, Uzvišeni Vladar. On je Et Tahir, čist od nedostataka.'' – podvukao je predavač.

„Neki ljudi zanemaruju prioritete, pa daju nešto što mnogo vrijedi za nešto što malo vrijedi. Neki daju prednost novcu, ženi, djeci, dunjaluku i dr., te zanemaruju činjenicu da je njegova najveća dobit Allahovo zadovoljstvo. Kad Allah voli Svoga roba, On učini da ga i svijet zavoli. ...Sjetimo se primjera kad je Musa a.s. čuvši Allahov govor zatražio da Ga vidi, pa mu je Allah dž.š. rekao da Ga ne može vidjeti na dunjaluku, već na Ahiretu i kada se brdu pokazao, brdo je pred Allahovom veličinom ekspodiralo. Zato Stvoritelja spoznajemo i preko Njegovih djela koje je stvorio, kada ih posmatramo.'',,Allah dž.š. je Milostiv prema Svojim stvorenjima. Sjetimo se primjera kad je Junus a.s. zavapio iz utrobe ribe (kita), kako mu se Allah Svojom Milošću odazvao. On se tako odaziva svim Svojim vjernicima, ne samo Poslanicima. On je onaj Koji ljudima daje bereket (blagoslov). Tako, ako neko treba da pređe neko područje putujući satima, kad mu Allah dž.š. da bereket, on to područje pređe (ili preleti) za nekoliko minuta. Neko piše knjigu mjesecima, neko je s Allahovim bereketom napiše za jedan mjesec.''

„Suprotno od bereketa je prokletstvo – objašnjavao je, između ostalog, na tribini Muhamed - Tako ako neko treba da, na primjer, ode do Zenice za par sati, on prokletstvom dva dana za to potroši. I čega se god proklet čovjek lati da uradi, doživljava gubitke. Zato bismo trebali dobro shvatiti Ko je el Kuddus i u skladu s tim se ponašati, pa u najmanju ruku, ko ne uspije zaslužiti Allahov blagoslov (bereket), nek barem ostane na 'pozitivnoj nuli', a ne da zbog svojih grijeha zasluži prokletstvo.'' – poručio je predavač prisutnima.

Tribini je prisustvovao veliki broj posjetitelja, a organizator je bilo Udruženje građana ''Oaza'' iz Zavidovića.