BOŠNJACI PRED IZBORNIM OBEĆANJIMA POLITIČKIH MOĆNIKA I OBAVEZA IZLASKA NA IZBORE
Autor: Mr. sci. Hrustan Noćić
Objavljeno: 11. May 2016. 17:05:24
Mr. sci. Hrustan NOĆIĆ: Mi imamo priliku da izađemo i kažemo da su Bošnjaci bili i ostali kičma ove države, mi imamo priliku da se uspravimo kao narod i da kažemo da je ovo naša država te da budemo ponosni na sebe i svoj narod, ponosni na one koje možemo, želimo i na kraju moramo da izaberemo jer je to naša obaveza.
Bošnjačka elitna politička zajednica pred svake izbore i izborne kampanje nam dolazi sa novim obećanjima sa novim ambicijama i novim idejama na koje bi im zasigurno pozavidio i sam Barack Obama. Dolaze zaista sa obećanjima o boljem životu, o većim platama o novim investicijama, o većem broju radnih mjesta itd. itd. itd.

I ako su građani masovno nezadovoljni sa političarima, sa političkim strankama i sa državnim institucijama ipak ne bismo trebali biti toliko pesimistični i gubiti volju za životom u bolje sutra. I nije baš ni sve tako crno u životu.

Mi Bošnjaci koji vjerujemo u istinsko jedinstvo treba da budemo ubjeđeni u jedinstvenost. Treba da budemo ubjeđeni isto tako da će na tim odlučnim glasačkim listićima ipak biti iskrenih, čestitih i nepokolebljivih boraca za državu i pravo naroda u njoj.

Islam nas uči da je islam i njegovi pripadnici su u svojoj društvenoj dimenziji apsolutno jedinstveni za razliku drugih svjetskih religija i njihovih pripadnika. Stoga mi Bošnjaci trebamo biti ubjeđeni da smo mi jedino relevantni za vođenje ove države i njenih institucija, a naravno ne uzimajući prava drugih naroda u BiH, i svakako u tom jedinstvu težiti ka boljem sutra.

Jedinstvo Bošnjaka treba da bude organsko jedinstvo, što znači da su Bošnjaci poput organskog tijela čiji su dijelovi obostrano i višestruko međuzavisni jedan sa drugim i sa organizmom u cjelosti. Jer dio koji radi za sebe znači da radi podjednako i za svaki drugi dio kao i za cjelokupan organizam, a iz čega slijedi da raditi za sebe znači raditi i za svaki od drugih djelova. A što Uzvišeni Allah opisuje sretne kao „one koji u svome bogatstvu prepoznaju pravo siromašnih i obespravljenih“.


(Arhiva: Šukrija Meholjić)


A Poslanik s.a.w.s. bio je precizan kada je rekao i Ummet opisao kao dobro uređenu i ujedinjenu zgradu čiji svaki dio podupire druge i usporedio ga sa tijelom koje reagira uznemirenošću i groznicom kada god neki od njegovih dijelova bude povrijeđen.

Mi imamo priliku da izađemo i kažemo da su Bošnjaci bili i ostali kičma ove države, mi imamo priliku da se uspravimo kao narod i da kažemo da je ovo naša država te da budemo ponosni na sebe i svoj narod, ponosni na one koje možemo, želimo i na kraju moramo da izaberemo jer je to naša obaveza. Postavlja se onda pitanje zašto onda jedino Bošnjaci upadaju u postavljenu zamku rasprava. Zašto se jedino Bošnjacima nameće? Ne budimo od onih koji smatraju da je njihov glas beznačajan, te da ništa ne odlučuje, jer Uzvišeni Allah je svakog od nas stvorio, dao svakom od nas jednaka prava i zadužio nas da te blagodati čuvamo i koristimo u svakodnevnom životu. U ovom vremenu i ovim trenucima ne izaći na izbore znači da taj čovjek ne zna cijeniti sebe, svoja prava, ali isto tako i zanemariti našu obavezu i dužnosti prema društvu i zajednici.

Naša dužnost i obaveza je da izađemo na izbore i glasamo za one koji su dostojni voditi odgovorne službe, a ima ih sigurno takvih među nama.

Uzvišeni Allah kaže: „Allah vam zapovjeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite da pravično sudite. Uistinu je divan Allahov savjet – a Allah doista sve čuje i sve vidi“ (En-Nisa, 58)