Opstanak postojećih smjerova na Univerzitetu u Prizrenu i otvaranje novog ekonomskog smjera na bosanskom jeziku
BAJRAMI: UPIS STUDENATA NA REZERVISANA MJESTA NA JAVNIM UNIVERZITETIMA KOSOVA
Autor: Ćerim Bajrami
Objavljeno: 08. Jul 2016. 17:07:54


Ovih dana je aktuelan upis kandidata za studente na fakultete javnih univerzita u Republici Kosova na albanskom jeziku, na rezervisana mjesta za pripadnike nevećinskih zajednica.

Primijetili smo da postoji potreba za dodatnim pojašnjenjem oko nacina upisa na ova mjesta, uzimajući u obzir da je prethodnih godina bila potrebna izvjesna (famozna) potvrda za nacionalnu pripadnost kandidata, određenoj nevećinskoj zajednici, koju su izdavali neke kancelarije, te su se, nažalost, nerijetko događale zloupotrijebe oko upisa na - ograničeni broj mjesta, pogotovo na neke atraktivne smjerove, poput medicinskih...
Ove godine za sve pripadnike nevećinskih zajednica koji su srednje pkole ZAVRŠILI NA BOSANSKOM ILI TURSKOM JEZIKU - NE TREBA NIKAKVA POTVRDA O NACIONALNOJ PRIPADNOSTI ZA UPIS.

Naime, sam fakat da kandidat posjeduje svjedocanstvo i dokumentaciju na bosanskom jeziku, dovoljan je dokaz za upis na rezervisana mjesta za bošnjačku zajednicu!

Samim tim taj kandidat će dobiti i TEST NA BOSANSKOM JEZIKU NA PRIJEMNOM ISPITU, odnosno tako bi trebalo da bude na svim univerzitetima po odredbama nedavno donijetog Administrativnog uputstva u Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT), u čemu smo aktivno učešće uzeli i mi - zastupnici Skupštine R. Kosova iz nevećinskih zajednica (U AU ima i određenih propusta, mimo naših sugestija, ali - drugom prilikom o njima.)...

Eventualno, za pripadnika nevećinske zajednice koji je završio srednju školu na albanskom jeziku, tokom upisa on /ona će naglasiti svoju nevećinsku nacionalnu pripadnost (u slučaju Bošnjaka - bošnjačku) a jezik u testu na koji će odgovarati na prijemnom ispitu će biti isto albanski kao što je i u svjedočanstvu (a može izabrati i test na bosanskom jeziku!).
Inače, suština ovih rezervisanih mjesta - koja su dodijeljena po sistemu 'pozitivne diskriminacije' - jeste u tome da optimalno u procentu od ukupno 12 odsto za sve nevećinske zajednice - budu upisani studenti ovih pripadnosti, pored onih iz većinske zajednice.

Međutim, treba naglasiti da DONJI PRAG POTREBNIH POENA MORAJU PREĆI I KANDIDATI NEVEĆINSKIG ZAJEDNICA, a redoslijed primljenih na određen broj mjesta biće po broju dobijenih poena.

I ovom prilikom apelujemo na sve nasše potencijalne studente da iskoriste rezervisana mjesta za studije na univerzitetima Kosova na albanskom jeziku, s obzirom da imamo samo par smjerova na bosanskom jeziku na javnom Univerzitetu u Prizrenu i jedan u Peći, i uzimajući u obzir fakat da je kvalitet sutidija na Kosovu sličan sa onim u nekim zemljama regije. Da se sad ne govori o prednosti koju ce ovi budući diplomci imati zbog toga što će u međuvremenu dobro naučiti i albanski jezik, a neće imati potrebu za nostrifikaciju ili verifikaciju svoje diplome.

Naša bošnjačka zajednica treba da iskoristi i ovu mogućnost, tim prije što je i država Kosovo u obavezi da izdvoji budžetska sredstva za fakultetsko školovanje i naše djece...

...


Da napomenem da smo i danas - kao zastupnici Bošnjaka (troje) i Turaka (dvoje) - dobili obećanje da će se produžiti studije (upisi u prvoj godini) na svim aktuelnim smjerovima na bosanskom i turskom jeziku na Edukativnom fakultetu Univerziteta u Prizrenu - bez obzira na neke evidentirane 'prepreke' oko licenciranja tih smjerova.

Također da napomenem da ću (ćemo) učiniti sve da se obezbijede dodatna budžetska sredstva (na aktuelnom rebalansu u Skupštini), da ove akademske godine bude otvoren (od ranije tražen, zahtjevan, obećan...), jedan smjer na ekonomskom fakultetu na Univerzitetu "Ukshin Hoti" u Prizrenu. U danasnjem razgovoru u Skupstini sa ministrom MONT-a dr. Arsimom Bajramijem, dobijeno je obećanje da će se on podržati (moj) amandman u Skupštini na rebalans budžeta, kod ministra finansija dr. Avdulaha Hotija, za dobijanje sredstava za pokretanje tog smjera u drugom upisnom roku... Ako Bog da... naglasio je bošnjalki zastupnik u Skupštini Kosova Ćerim Bajrami.