ZAVJET BOSNE MOJE
Autor: Dženis Šaćirović
Objavljeno: 23. Sep 2016. 21:09:12


“Nikada, u povijesti sukoba u Evropi nije postojala država koja nije imala ambicije da se širi. Skoro da ne postoji država koja nije se širila ili smanjivala i danas je, ili veća, ili manja no što bijaše prvobitno nekad - prije i kasnije. Jedino Bosna u povijesti ne htjede ništa tuđe, i bori se stoljećima da bude onolika kolika i bijaše, i onakva kakva bijaše. Jedino ona i opsta. A jedino će i opstati, jer ona zna da voli svakoga i da prkosi svakome.“