Uoči zakazanog protestnog skupa u Komarači
ZAŠTO GRAĐANI PLAVA I GUSINJA ZA IZGRADNJU HIDROELEKTRANA NA RIJEKAMA ISKAZUJU ODLUČNO - NE!!?
Autor: Ibrahim Husejnović
Objavljeno: 07. Aug 2017. 03:08:58


* Povrijeđen je od strane države i opštine opšti interes eventualnom gradnjom hidroelektrana, jer je za opšti interes trebalo proglasiti veće i bolje vodosnadbijevanje ovih sredina, koje ionako oskudijevaju pijaćom i drugom vodom;

* Javna rasprava na ovu temu nije sprovedena, čime su povrijeđeni pozitivni zakonski propisi;

* Narod ovoga kraja zna da se država maćehinski ophodi prema ovom kraju, pa iako ne očekuje bilo kakvu ozbiljniju pomoć i podršku razvoja ovog kraja, a ono traži da nam se ne dira u vodu koja nam služi za navodnjavanje parcela, za piće i za druge životne potrebštine:

* Drzava zna ili bi morala znati da je plavsko-gusinjski kraj jedno osjetljivo višenacionalno područje i svako olahko zadiranje i povreda legitimnih prava ovog naroda može da ima nesagledive negativne posljedice i biće protumačeno od domaće i međunarodne javnosti kao povreda elementarnih ljudskih prava i sloboda;

* Odgovorni znaju ili bi morali znati da stanovništvo ovog prostora sa niskim životnim standardom nije u stanju da kupuje pijaću i tehničku vodu, niti može odustati od navodnjavanja svojih vjekovnih parcela i topraka;

* Odgovorni moraju biti servis svojih građana, koji su poreski obveznici i lojalni građani ovog društva, a ne da budu na stranu bogatih pojedinaca i investitora, koji će gradnjom hidrocentrala i prodajom struje postati još bogatiji, siromašeći dodatno na taj način svoj narod i svoje državljane;

* Narod ovoga kraja, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost ima osjećaj nesigurnosti i neizvjesnosti življenja na ovom prostoru sa ovakvim i sličnim radnjama i postupcima, pa je pod svaku cijenu odlučan da brani ono sto pripada njemu a ne bogatim i nepoznatim pojedincima, jer pravo na vodu (pijaću, tehničku i za navodnjavanje) mora mu garantovati prije svega država, a zatim i opština na čijoj teritoriji se nalazi;

* Nezadovoljni i obespravljeni građani su spremni da na svakom protestnom skupu traže zaštitu od svih relevantnih faktora, te da naglašavaju, ako ta zaštita izostaje, da će biti prinuđeni da se kolektivno iseljavaju i da potraže azil u zemljama koje ga budu odobrile.

* Svi zdarvomisleći, ozbiljni i odgovorni sunarodnici znaju i osjećaju da imaju veliki dug i obavezu, da se pri svakom protestnom skupu odazivaju i da budu prisutni na njemu, kako bi na taj način (ne)odgovorni odustali od jednog sramnog i lošeg nauma za ovaj narod i ovaj kraj i kako bi nas ostavili da živimo u miru na svojoj babovini i imetku.