Ispunite upitnik do 10.11.2017.
ONLINE UPITNIK ZA MAPIRANJE BH. DIJASPORE
Autor: B.net
Objavljeno: 26. Sep 2017. 20:09:02


Međunarodna organizacija za migracije (IOM) BiH i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) BiH u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (MLJPI) i uz podršku Vlade Švajcarske trenutno sprovode projekat ‘’Dijaspora za razvoj’’. Jedna od aktivnosti ovog projekta je mapiranje dijaspore, istraživanje koje će se sprovesti u Austriji, Australiji, Danskoj, Njemačkoj, Italiji, Sloveniji, Švedskoj, Švajcarskoj, Holandiji i SAD-u, a koje će nam pomoći da dobijemo informacije o društveno - ekonomskom profilu bosanskohercegovačke dijaspore, uključujući demografske, sociološke, ekonomske i socio-kulturne podatke.
Na osnovu nalaza mapiranja dijaspore, pripremiće se niz preporuka koje će koristiti relevantni donosioci odluka i politika u BiH i zemljama odredišta kako bi se poboljšala interakcija i saradnja sa dijasporom iz BiH, razvile politike i uslovi koji će BiH dijaspori doprinos razvoju svoje zemlje učiniti privlačnim i povoljnim.
Rezultati mapiranja dijaspore biće korišteni za uspostavljanje mehanizma prenosa znanja u BiH i platforme za crowdsourcing, kao i za angažovanje dijaspore za ekonomski razvoj.
Molimo Vas da preuzmete linkove za online anketu na engleskom, bosanskom, srpskom i/ili hrvatskom jeziku.
Ljubazno pozivamo organizacije dijaspore koje okupljaju ljude porijeklom iz BiH kao i njihove potomke, te pojedinace iz BiH koji žive u jednoj od gore navedenih zemalja da ispune upitnik i da pošalju svoje odgovore do 10.11.2017.

1) IOM D4D Survey
• Final link (for sharing to respondents)

https://www.surveymonkey.com/r/G7FZTT6

2) IOM D4D Survey - Upitnik - BS
• Final link (for sharing to respondents)

https://www.surveymonkey.com/r/GVZTD5Y


3) IOM D4D Survey - Упитник
• Final link (for sharing to respondents)

https://www.surveymonkey.com/r/GTDCYCZ

4) IOM D4D Survey - Upitnik - HR
• Final link (for sharing to respondents)

https://www.surveymonkey.com/r/GPGPMG5

Za više informacija kontaktirajte:

Rudo Filipović
Samostalni referent
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
Sektor za iseljeništvo


Trg BiH br. 1, 71000 Sarajevo, BiH
tel: 00 387 33 70 39 77
fax: 00 387 33 70 39 98
e-mail: [email protected]
www.mhrr.gov.ba