POSLIJE ZEMLJOTRESA U PLAVU NIŠTA VIŠE NEĆE BITI KAO RANIJE
Autor: Ibrahim Husejnović
Objavljeno: 07. Jan 2018. 00:01:37


Zemljotres koji je zadesio Plav i okolinu u četvrtak, 4. januara 2018.godine, u 11:46 časova, iako bez ljudskih žrtava, ostaviće trajan žig kojeg će se svaka individua sjećati do groba. Prosto je za ne vjerovati da jedan tako snažan zemljotres ipak ne dovede do ljudskih žrtava, iako je šteta velika i neizmjerljiva. Jučer i danas smo svjedoci neprimjerenih izjava pojedinaca preko sredstava informisanja da narod očekuje pomoć ne samo od Države nego i od Dijaspore, kako bi se sanirala pričinjena materijalna šteta. Međutim, u svemu ovome što nam se dogodilo niko ne spominje niti procjenjuje strah i pretrpljene bolove koje je narod doživio ovako jakim zemljotresom, od kojeg su se kuće na očigled članova svake obitelji drmale i tresle iz jedne strane u drugu, pri čemu su se lomili dimnjaci sa krovova i crijep, pucali zidovi i lomili se predmeti pokućanstva.

Svjedoci smo da niko živi danas ne pamti zemljotres ovakvih razmjera i strahota, kakav nam se dogodio u Plavu pa i Gusinju, međutim kod naroda postoji skepsa da će Država Crna Gora kojoj pripadamo uraditi bilo šta značajnije, da se narodu u ovakvim slučajevima pomogne na adekvatan način i da mu se ulije vjera da neko uz njega postoji kada mu je najteže. Narod Plava i Gusinja je u stresu poslije ovako razornog zemljotresa, stariji su prinuđeni da noći i dane provode u razdrmanim kućama sa svojom nejači, bez nade i garancije hoće li živi dočekati sjutra i naredne dane koji dolaze. Kažu da su se neki ministri okupili u Plavu, svako se pita koje vajde ima narod od njihovog prisustva, ako mu se ne izađe u susret i ako mu se ne nadoknadi materijalna i nematerijalna šteta, posebno naknada za strah i stres koji je svaki žitelj dozivio.

A kada su naknade štete u pitanju, narod ima u cjelosti negativno iskustvo od ranije, kada su samo pojedini ljudi ove kotline nastanjene većinskim islamskim življem, dobijali jedan par čizama pri većim poplavama koje su odnosile livade i njive, ili kada je narodu isplaćivana naknada od poplava za odnijete parcele površine 20 (dvadeset) i više ari, u iznosu od 100 (što) eura. Sadašnje akcije koje se sprovode od strane nadležnih, dva dana nakon ovog zemljotresa su u najmanju ruku neozbiljne i bez ikakvog efekta. Krizni štabovi i komisije su istoga dana mogli da saopšte stvarno stanje, a Država da odmah intervenise i da objavi svoju odluku sa kojim iznosom interventno pomaže svoje ugrožene državljane. Posebno će narod boljeti, ako se narednih dana bude selektivno postupalo po sistemu nekom majka a nekom maćeha, pa se jednima uradi ili sanira oštećena kuća od zemljotresa, a drugima se nimalo ne izađe u susret.

Ovaj kraj pretezno nastanjem pripadnicima dini islama, zahvalan je Stvoritelju Svjetova na sve što mu On daruje, pa makar u pitanju bio i zemljotres. Božje kuće džamije su dodatno napunjene i pune se nakon ove Božje strahote koja nam se dogodila, jer mladi ovoga prostora zaključuju da ih samo Bogobojaznost i dove upućene Allahu mogu spasiti od stradanja i nenadnih situacija. Od države čiji su drzavljani ne očekuju ama baš ništa, jer je država Crna Gora decenijama unazad dokazala, da je za ovaj pitomi i vjerujući narod maćeha i da se prema njemu nemarno odnosi. Puno pokvarenih ljudi sada zadovoljno trljaju ruke i vesele se što nam se ovo dogodilo, a ne i njima, zaboravljajući pri svemu tome na imerativnoj normi da valja postovati i saosjećati za drugima i susjedima, kao prema najbližem svom.

Allah će nam sa ovako razornim zemljotresom zbiti naše redove, uvećati nas iman i pojačati molitve u džamijama i po našim domovima. "Pomoć" u vidu gumenih čizama kao ranije, naknade od sto eura za dvadest ari odnijetog zemljišta od poplava i tome slično, sa prezirom odbijamo i od takvog se pomaganja odričemo.Također se odričemo i od mini hidroelektrana koje bogatim investitorima omogućuju da budu još bogatiji, a da pri tom narod ovoga kraja ostane bec pijace, teničke i vode za navodnjavanje!
Snazni zemljotres nas je opomenuo i zaprijetio, ali nam je dao i kuveta da nastavimo dalje.
Žitelji Plava i okoline su živjeli jedan život prije zemljotresa, sada poslije njega žive drugi život.