Hutba: Na kraju ramazana 1439.H. - 2018. godine
DIVAN JE LI DOBAR IMETAK U RUKAMA DOBROG ČOVJEKA
Autor: Nezim Halilović Muderris
Objavljeno: 09. Jun 2018. 14:06:15


One koji imetke svoje troše na Allahovom putu liče na onoga ko posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. A Allah će onome kome hoće dati i više. Allah je neizmjerno dobar i sve zna.“ (el-Bekara, 261.)

Prema mišljenju većine uleme, zekat je propisan druge godine po hidžri, prije ramazanskog posta. Izdvoji zekat iz svog imetka ako si pametan, slobodan, i ako si posjednik nisaba. Zekat je arapski termin a znači biti čist, nevin, neokaljan, biti pošten, dobar, rasti, napredovati, množiti se i cvjetati. Dok se u šerijatu definira kao, određena količina imovine, koju bogati muslimani po Božijoj naredbi daju siromašnim muslimanima. Zekat je ime za imovinu koju čovjek izdvaja po naredbi Allaha za potrebu siromaha. Ime je dobio po tome što teži uvečanju, njime se duša čisti čineći dobro.

Dakle, zekat je čišćenje imetka od prljavosti, kao čin pripreme za njegov rast, napredak, njegovo umnožavanje ili uvečavanje. Prema tome, poput abdesta i zekat nam pomaže da održimo čistoću duše i tijela. To je jasno naznačeno u suri Et- Tewbe, u 103. ajetu: „Uzmi od dobara njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš.“

Prenosi Hâkim da je Resulullah, s.a., rekao: „Ako daš zekat na svoju imovinu odstranio si od sebe zlo i nesreću.“

A u drugom hadisu, koga prenosi Ebu Davud, Muhammed, s.a., je rekao: „Osigurajte svoje imetke davanjem zekata.“

Dajte zekat tamo odakle očekujete da zrno vašega imetka postane sedam klasova i u svakom klasu stotinu zrna. Tako nas islam uči kako da na najbolji način sami sebe pomognemo. Ramazan je izuzetna prilika da to i praktično pokažemo. Na taj način vi ćete ispuniti svoju obavezu prema Allahu dž.š., i osigurat ćete slobodu rada vašoj Islamskoj zajednici, koja treba da bude vaš ponos i dika na Kosovu kao što je bila godinama.

Allahov Poslanik s.a.v.s., je rekao: „ Zapamtite, muhadžiri pet osobina, ako ikada budete dovedeni u iskušenje, molite Allaha da vas od njih spasi:
prvo zapamtite, da svaki narod u povijesti, koji se hvalio svojim nemoralom, doživio je glad i bijedu neviđenu prije;
drugo, svaki narod koji je krivo vagao i mjerio, bio je pogođen teškim nedaćama i nametnuta mu je nepravedna vlast;
treće, da kad god je neki narod odbijao izdvojiti i davati zekat bio je uskraćen kapljica sa neba i da nije životinja kiša im nikad ne bi pala;
četvrto, znajte da oni koji iznjevere Allahov i zavjet Njegova Poslanika bit će suočeni sa neprijateljem koji će im oteti nešto od onog što su imali u rukama,
i peto, da kad god vođe jednog naroda nisu prosuđivali na načelima Allahove knjige, među njima dolazilo do svađe i raskola.“


Ebu Hurejre prenosi da je Božiji Poslanik, s.a.w.s., rekao: Kome je Allah dao imetak i on od njega nije davao zekat, on će mu se na Sudnjem danu prikazati u obliku zmije sa bijelim glatkim čelom i sa dvjema crnim tačkama iznad očiju (poskok), koja će mu se omotati oko vrata na Sudnjem danu, a zatim ga uhvatiti svojim čeljustima i govoriti: Ja sam tvoj imetak, ja sam ono tvoje blago, a potom će mu citirati ajet: Neka ne misle oni koji škrtare....

Još je značajno da znamo i upamtimo sljedeće: Procenat od 2,5% kojim dajemo zekat i sadekatu-l-fitr ne pripadaju našoj imovini, nego drugima, što znači da taj dio ne smijemo zadržati za sebe, jer je Allah, dž.š., tako odredio, a Njemu smo se dužni pokoravati.

Zekatom čistimo našu imovinu i trajno je osiguravamo, a sadekatu'l-fitrom otvaramo put da naš post kod Allaha, dž.š., bude primljen.

Jer kako se kaže u Poslanikovom hadisu, post lebdi između neba i zemlje, sve dok se ne dâ sadekatu-l-fitr.

Zekat, sadekatu-l-fitr, sadaka i ostali oblici milosrđa odstranjuju mnoge nesreće i teška iskušenja. Najbolja sigurnost i osiguranje imovine jeste davanje zekata.

U našoj zemlji, brigu o zekatu je vodila i sada vodi Islamska zajednica. Sjetimo se vremena kada je zekat bio jedina nada za opstanak islama u našim krajevima kroz održavanje i unaprijeđivanje rada Emin – pašine medrese. Danas imamo tri medrese i jedan Fakultet za Islamske studije u Prištini. Prikupljanje zekata preko Islamske zajednice, zapravo je pitanje opstanka islama u našim krajevima, a to znači da nas jedino zekat može izliječiti od siromaštva duha, koje može biti gore siromaštvo nego bilo koje drugo.

Ako shvatimo i prihvatimo da zekat treba da izdvojimo i da predamo u zajednički Bejtul Mal Islamske zajednice, odakle imamo pravo očekivati da muslimani na Kosovu i u Evropi, žive svoju vjeru u punoj slobodi i napretku.

Šta zaista još kazati poslije svega kazanog, ništa drugo nego još jednom citirati velikog Resulullaha, s.a.v.s., koji je rekao: „Nema ni jednog dana u kom ljudi osvanu, a da im ne siđu dva meleka, jedan od njih uzvikuje: Bože, ko god je udijelio potrebnom podaj mu naknadu, drugi opet govori: Bože, ko čuva imovinu toliko da mu je žao podijeliti podaj mu propast.“

Neka nam Allahove riječi budu i na kraju kao što bijahu i na početku: „Namaz obavljajte i zekat dajite i zajedno sa onima koji namaz obavljaju i vi obavljajte.“ ( El-Bekare, 43.)