IZBORI 2018: Zdravi koncept IX
POLITIKA KAO DRŽAVA
Autor: Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012)
Objavljeno: 02. Oct 2018. 21:10:27

DR. MUSTAFA CERIĆ: Zato oni za koje mislimo da predstavljaju zdravi politički koncept u odnosu na onaj koji mislimo da je kvaran, moraju biti upućeni u sve bitne detalje o tome šta je to država i kako se treba ponašati na državnom položaju. Moraju znati da je država ključ za opstanak Bošnjaka/Bosanaca u Bosni. Zato, se ne smije lični interes stavljati ispred interesa države.


Pravi put je jasan - od nauke o politici i svijesti o naciji dolazi se do države u praksi. Jer, kako je rahmetli Alija govorio: - Mi želimo svoju državu. Jer je narod bez države kao porodica bez krova koja živi pod kišom. Ne želimo biti narod koji nema državu.

U ovoj izjavi sadržana je cijela priča o zdravom političkom konceptu od kojeg sadašnja i buduća genracija Bošnjaka / Bosanaca ne smije odustati. Koliko mi je poznato, ova izjava o tome da "želimo svoju državu" je prva ikad izrečena od jednog Bošnjaka/Bosanca, političara ili intelektualca, u zadnjih sto godina. Značaj te izjave je u tome što je Bošnjacima / Bosancima po prvi puta jasno i nedvosmisleno definiran njihov nacionalni i politički cilj, a to je država. Do tada, Bošnjaci / Bosanci u Bosni bili su zagledane, da ne kažem zaljubljeni, u nacionalne, političke i državne projekte svojih susjeda s njihove lijeve i njihove desne strane. I, bili su iskreno predani i odani svakom od tih tuđih državnih projekata čak i onda kad su bili svjesni da su antibosanski.

Naravno, Bošnjaci / Bosanci nisu ni tada bili blećci, ali nisu imali izbora zato što su bili nejaki da se suprostave grabežljivoj najezdi njihovih susjeda. Pretpostavljajući iz dotadašnje navike da su Bošnjaka/Bosanaca u Bosni još uvjek nacionalno, politički i državno neupućeni i nesposobni da se brane od zla, koje im se sprema, Karadžić se nije mogao sustegnuti, već je to, mimo antibosanskog konspiratvinog protokola dva susjeda, izletio s izjavom da se Bošnjaci/ Bosanci, kao muslimani, neće moći odbraniti ako dođe do rata u Bosni. To je, doista, bilo zastrašujuće slušati svakom Bošnjaku/Bosancu u Bosni, ali istodobno to je bio najjači okidač, koji je upalio bosansku nacionalnu, političku i državnu lampu, koja nije obasjala samo Bosnu, već region, Europu i svijet.

Paradoksalno zvuči, ali zahvaljujući tome, Bošnjaci / Bosancu su se probudili. I pokazali su svima da su ih njihovi susjedi podcjelnili i grdno se prevarili u korist bosanske političke misli, bosanske nacionalne svijest i bosanske državotvrone odlučnosti. Stoga, to političko znanje, koje danas imamo nema niko pravu brisati iz našeg pamćenja; tu nacionalnu svijest, koju smo u ratu i miru stekli nema niko pravo osporavati; i tu državotvornu praksu, koju smo ostvarili u krvi i znoju kao nacija nema niko pravo izdati.

Narode moj,
Ove opservacije ne bi bile uvjerljive ako se ne bismo i kritički osvrnuli na neke pojave, koje mogu biti opasne po bosansku državu. Prije svega, opasno je kad vidimo da ima među Bošnjacima/Bosancima onih koji nisu dorasli državničke funcije bilo zbog neznanja ili nemara. Zato oni za koje mislimo da predstavljaju zdravi politički koncept u odnosu na onaj koji mislimo da je kvaran, moraju biti upućeni u sve bitne detalje o tome šta je to država i kako se treba ponašati na državnom položaju. Moraju znati da je država ključ za opstanak Bošnjaka/Bosanaca u Bosni. Zato, se ne smije lični interes stavljati ispred interesa države.

Znam, lahko je to reći, ali je nekima teško to u praksi sprovesti. Eh, valja ih tome učliti. Kao što valja dsciplinirati i one koji su nemarni u odnosu na povjereni im emanet u državi. A, čini mi se, da među Bošnjacima/Bosanacima ima dosta takvih koji spavaju, kojih nije briga šta se oko njih zbiva u državi sve dok njih niko ne dira ili sve dok im je u interesu da se nikome ne zamjere kako bi ostali na državnom položaju. Nisu spremni da se bore za državu, a morali bi biti. Uprotivnom, treba ih skinuti s državnog položaja.

Te dvije mahane - neznanje i nemar - koje su primjetene kod kvarnih pojedica u zdravom političkom konceptu, za kojeg se ovdje zalažemo, moraju se otkloniti kroz ozbiljnu političku edukaciju i odgovornu moralnu rehabilitaciju.

Vjerujem da je to moguće ako smo istinski svjesni rahmetli Alijine izjave o državi. A morali bi biti zbog duga prema najboljim bosanskim sinovima - šehidima.

Allahu Milostivi ujedini naša srca u dobru za našu naciju i našu državu!
Amin!