Sarajevo
KONSTITUIRAN KLUB MLADIH NAUČNIKA BANU
Autor: BANU
Objavljeno: 26. Mar 2019. 18:03:43


U Bošnjačkoj akademiji nauka i umjetnosti održana je 25.03.2019. g. konstituirajuća sjednica Kluba mladih naučnika.

U Klub mladih naučnika primljeni su kandidati mlađi od 40 godina sa naučnim stepenom doktora nauka i objavljenim naučnim radovima: Aida Kulo, Emina Hadžimuratović, Sabina Terzić, Selma Porović, Ema Mazrak, Aldin Dugonjić, Jahja Fehratović, Amela Lukač Zoranić, Almir Pramenković, Elma Elfić-Zukorlić, Suad Bećirović, Rejhan Kurtović, Saida Ibragić, Haris Gekić, Muhamed Mujakić.

U prisustvu predsjednika akademika Muhameda Filipovića, generalnog sekretara akademika Muamera Zukorlića, koordinatora Kluba mladih naučnika akademika Asima Kurjaka, članovi Kluba su u desetominutnom izlaganju predstavili svoje poglede na nauku i zadatke koji ih očekuju kao saradnike BANU u svojim stručnim oblastima.

Akademik Filipović je ocijenio intelektualnu sadržinu u izlaganju i argumentaciji ideja članova Kluba putem kojim treba ići kako bi se nauci u BiH obezbijedio priliv novih mladih snaga.Svi članovi su ovom prilikom kroz izlaganja u punoj mjeri opravdali povjerenje koje je BANU uložila u njih birajući ih za članove Kluba.

"Osnivanjem Kluba mladih naučnika BANU dobili smo svježu energiju za realizaciju važnih projekata i osigurali podmladak Akademiji", istakao je gen. sekretar akademik Zukorlić.

Mladi i obrazovani ljudi su temeljni nosilac novih ideja i sistema vrijednosti u svakom društvu, stoga će Akademija u svom daljem radu rukovodeći se najvišim principima i kriterijima nauke kao polaznim gledištem i principima na kojem zasniva svoju aktivnost, biti usmjerena upravo prema njima.

"Niko u ovoj našoj zemlji ne vodi računa o najkvalitetnijim studentima na bosanskim sveučilištima niti prati kuda odlaze. Jedinstvena je ova aktivnost BANU kao primjer da u ovoj zemlji makar neko vodi računa o najboljima", poručio je koordinator Kluba akademik Kurjak.