Plav, Sandžak
NA AHIRET PRESELIO IBRAHIM - IBRO REKOVIĆ
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 04. Aug 2019. 12:08:00


U ranim jutarnjim sahatima, u Plavu, 4. augusta 2019., u 78. godini na ahiret je preselio Ibrahim - Ibro Reković, koji je bio jedan od uglednijih građana Plava i Sandžaka. Reković je bio likovni umjetnik koji je kistom ovjekovječio svoj zavičaj Plav i Gusinje, kao i u portretima određene ličnosti njegovog zavičaja. Kao pisac sakupljao je književnu baštinu plavsko-gusinjskog kraja. Autor je rječnika bosanskog govornog područja ovog kraja, i par knjiga izreka i hikaja koje su kazivali ličnosti ovog kraja. Bio je poslanik i u više navrata odbornik u Općini Plav.

Bio je suradnik web mgazina Bošnjaci.Net na kojem je objavio niz značajnih tekstova. Odlazak Rekovića sa ovog dunjaluka je gubitak za bošnjački korpus posebno plavsko-gusinjskog podneblja i Sandžaka.

Redakcija Bošnjaci.Net upućuje dovu Allahu dž.š. da mu se smiluje, oprosti grijehe i podari Džennet firdeus, porodici sabur, napredak i beriket u ostatku.

Dženaza će biti obavljena u nedjelju, 4. augusta u 16 časova i polazi od Redžepagića džamije.

Ožalošćeni: supruga Sabrija, sestra Kima, sinovi Bećo i Almir, kćerka Almasa, zet Inenija, snaha Adela, unučad i bratstva Reković, Musić i Canović.

Ibrahim - Ibro Reković, slikar, pisac i političar, rođen je 03. marta l94l. godine u Plavu. Roditelji Bećo i Esmana rođena Šahmanović. Supruga Sabrija rođena Hodžić. Djeca Bećo, Almasa i Almir.

Osnovnu školu završio u Plavu. Srednju umjetničku školu učio je u Herceg Novom i Peći. Višu pedagošku školu završio u Prištini.

Bavi se slikarstvom. Izlagao je radove samostalno i zajednički sa zavičajnim slikarima u Plavu, Peći, Prištini, Sarajevu, Skofjoj Loki /Slovenija/, Podgorici i drugim mjestima.

Bio je u dva mandata poslanik Skupštine Crne Gore. Aktivno se bavio političkim radom i obavljao najodgovornije funkcije na nivou Općine Plav:

Predsjednik OK Saveza omladine, predsjednik OK SSRN-a, Sekretar Komiteta SK-a, predsjednik Općinskog vijeća Sindikata, predsjednik Vijeća mjesnih Zajednica SO-e. U nekoliko mandata je biran za odbornika Skupštine općine Plav.

Bio je direktor SIZ-a za komunalno-stambenu djelatnost.

Bio je delegat Republičkog SIZ-a za zapošljavanje, SIZ-a za vode I SIZ-a za PTT usluge.
Sada je savjetnik za kulturu i obrazovanje u organu lokalne Uprave SO-e Plav.

Kao vojnik je odlikovan “Ordenom za vojničke vrline“. Za svoj rad je odlikovan “Ordenom Zasluga za narod sa srebrnom Zvijezdom“.

Dobitnik je sve tri nagrade na javno raspisanom Konkursu, za likovno rješenje Grba Općine Plav.
Uradio je likovna rješenja - ambleme za hotel “Plavsko jezero” Plav, Stranku nacionalne ravnopravnosti Crne Gore, Turističko-kulturnu manifestaciju “Dani borovnice“ Plav, Bosnjačku stranku u Crnoj Gori i Zavičajno Društvo Plavljana i Gusinjana u Holandiji “Biser Prokletija “ i druge.

Bavio se i prikupljanjem starih i skoro zaboravljenih plavsko-gusinjskih riječi i anegdota. Pored likovnih priloga, riječi i anegdote je objavljivao u listovima i časopisima: Web magazin Bošnjaci.Net, ”Izvor“, revija ”Sandžak“, “Sandžačke novine“, “Plavsko-gusinjski glas“, “Plavsko–gusinjski Avaz“, “Glas Islama“, “Almanah“ i dr.

Autor je više knjiga.

Bojom, olovkom, tušem i slovima nastoji da otrgne od zaborava, makar dio onoga, što je (bilo) lijepo i karakteristično za Bošnjake Sandžaka, posebno Plava i Gusinja. (ERK)