RIJASET IZ U BiH: Operativni tim kampanje protiv poroka kockanja
KOCKA JE ZLO KOJA UNIŠTAVA
Autor: MINA
Objavljeno: 04. Sep 2019. 14:09:34
Operativni tim Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u BiH za borbu protiv ovisnosti kocke danas je u Sarajevu javnosti predstavio aktivnosti koje IZ vodi s ciljem podizanja svijesti o poroku kockanja.
Predstavljeni su ključni zaključci istraživanja „Motivi, stavovi i percepcije kocke, klađenja i igara na sreću u BiH“, zbornik radova „Kocka je zlo“, te zvanična internet stranica www.kockajezlo.ba.
Novinarima su se obratili rukovodilac Operativnog tima Ismail ef. Smajlović i vođa Istraživačkog projekta dr. Ahmed Kulanić.PREDSTAVLJANJE REZULTATA ISTRAŽIVANJA
O KOCKANJU U BOSNI I HERCEGOVINI

Istraživački projekat “Motivi, stavovi i percepcije kocke, klađenja i igara na sreću u Bosni i Hercegovini” realizirao je istraživački tim kojeg su predvodili dr. Ahmed Kulanić i dr. Selvira Draganović. Osnovni cilj istraživanja bio je identificiranje ključnih motiva i indikatora u odnosu na igre na sreću i klađenje ali i utvrđivanje pozicije problema kockanja u odnosu na druge rizike po bosanskohercegovačko društvo.

Nosilac projekta je Operativni tim Rijaseta Islamske zajednice BiH za borbu protiv ovisnosti kockanja. Empirijsko prikupljanje podataka izvršila je Mreža mladih, tokom aprila i maja 2019. godine (prvi krug), na ciljanom uzorku od 1520 ispitanika oba spola u dobnom rasponu od 18 do 77 godina sa područja cijele Bosne i Hercegovine.

Istraživanje i rezultati

U Bosni i Hercegovini posljednjih nekoliko godina sve je veća dostupnost kocke i igara na sreću, te je samim tim sve učestalija pojava patološkog kockanja. Patološko kockanje stručnjaci smatraju poremećajem kontrole nagona, odnosno, nesposobnošću suzdržavanja od nekog nagona koji istodobno izaziva ugodu osobi, ali je i opasan za nju ili njoj bliske osobe, jer ozbiljno narušava čovjekovu psiho-fizičko, pa čak i porodično i materijalno stanje.

Preko 85% ispitanika smatra da je kockanje/klađenje ozbiljan rizik, među kojima su bingo, sportsko klađenje, jednokratne srećke/strugalice i loto najzastupljeniji vidovi klađenja u Bosni i Hercegovini. Shodno tome, kocka, klađenje i igre na sreću su prepoznati kao treći, najveći rizik po bosanskohercegovačko društvo, odmah nakon konzumiranja droga i vožnje pod utjecajem alkohola.

Ispitanici smatraju da se ljudi pretežno kockaju i učestvuju u igrama na sreću iz ekonomskih razloga, iako većina njih (preko 74%) istovremeno smatra da su šanse za dobitak veoma male ili nikakve. Nadalje, u pogledu motiva kockanja i njihove korelacije sa osnovnim socio-demografskim faktorima značajno je istaći da nivo obrazovanja, spol i vrsta prebivališta značajno utiču na percepciju kockanja. Ostale socio-demografske varijable nisu pokazale statistički značajne vrijednosti.S obzirom na postojeće društvene i ekonomske faktore, moglo bi se reći da se Bosna i Hercegovina smatra pogodnim tlom za razvoj i porast ovisnosti o kockanju i igrama na sreću u koje ljudi često vide kao brz i jednostavan način za rješavanje egzistencijalnih problema, a u koju upadaju zbog nedostatka perspektive.

Na skali procjene problematičnosti kockanja rezultati ukazuju da je većina ispitanika svjesna da kockanje nije u skladu sa vjerskim učenjem (77%), da kockari više vrednuju novac koji mogu osvojiti nego izgubiti, te da nisu svjesni rizika koji kockanje predstavlja (70%). Preko 75% visokoobrazovanih ispitanika smatra da kockarima treba terapija u njihovom nastojanju da se odupru navedenom porivu.

Na pitanje o ličnoj involviranosti u kocku i klađenje 41.8% ispitanika je izjavilo da ponekad igra bingo, a slijede ga sportsko klađenje 28.1%, jednokratne srećke 26.0% i loto 23.3%. Slični rezultati su dobiveni na upit o supružnikovoj uključenosti, te je 34.3% ispitanika izjavilo da njihov supružnik ponekad igra bingo 24.5%, igra sportsko klađenje i 21.3% igra jednokratne srećke i loto. U odnosu na druge osobe iz neposrednog okruženja, 40.1% ispitanika je izjavilo da njihov prijatelj igra bingo, 30.9% sportsko klađenje, jednokratne sreće 23.9% i 23.8% loto.

Napomena: Ovo su rezultati prvog kruga istraživanja u sklopu longitudinalne studije o Motivima, stavovima i percepciji kocke, klađenja i igara na sreću u Bosni i Hercegovini. Kompletna studija u štampanom i elektronskom formatu bit će dostupna nakon drugog kruga istraživanja na proljeće 2020. godine.


KAMPANJA PROTIV POROKA KOCKANJA


Uvod

U Bosni i Hercegovini je već duži period prisutan ozbiljan i težak porok kockanja i klađenja koji nanosi sve veću materijalnu i moralnu štetu pojedincima ali i društvu u cjelini. Kockanje je široko rasprostranjeno sa mnoštvom suptilnih formi: kladionice, kockarnice-cassino, internet kockanje, igre na sreću i slično. Kladionice kao najmasovniji oblik ovog poroka pristupačne su najširem sloju društva – tinejdžerima, omladini i radnicima, rad kladionica predmet je brojnih kontraverzi, a u pojedinim aspektima poprimio je i političke konotacije.Cilj je ukazati na opasnost i štetu koju porok kockanja predstavlja prije svega u džematima Islamske zajednice, gradskim i ruralnim područjima. Da bi se porok kockanja zaustavio i suzbio, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je donijela odluku da pokrene aktivnosti podizanja svijesti o štetnosti poroka kockanja. Kampanja se zasniva na islamskom postulatu kockanje je zabranjeno - HARAM.

Dosadašnje aktivnosti na planu edukacije o poroku kockanja (predavanja, hutbe, edukativni tekstovi) dale su određene rezultate u suzbijanju ovog društvenog zla koje, prema dostupnim podacima, uzrokuje bolest ovisnosti, utiče na živote ljudi, porodica i društva u cjelini. Rijaset Islamske zajednice je putem Operativnog tima pokrenuo aktivnosti koje argumentima vjere, savremenim pristupom u odvraćanja od zla i upućivanjem na dobro upozorava na opasnost širenja ovisnosti od kockanja i posljedica koje taj porok donosi sa sobom.

Ciljevi kampanje

a) Informisati o vjerskim postulatima koji su kockanje označili teškim porokom i velikim grijehom, odnosno, zabranjenom aktivnosti;
b) Delegitimizirati kockanje kao pojavu koja se može opravdati bilo kojim vjerskim učenjem uz saradnju sa drugim vjerskim zajednicama;
c) Upozoriti na razarajuće posljedice ovisnosti o kockanju, ekonomskog siromašenja i eroziji društvenih vrijednosti;
d) Predstaviti zabrinjavajuće razmjere zastupljenosti kockanja među svim kategorijama građanstva (uzrast, obrazovanje, materijalni, socijalni i društveni status i drugo);
e) Faktografski predstaviti činjenice koje potvrđuju da je kockanje „sigurni gubitak“, a da je „mogući dobitak“ zabluda;
f) Ukazati na obaveze institucija da kontrolišu primjenu zakonskih propisa o kockanju, te potrebu pooštravanja regulative.

Ciljne skupine

Primarna ciljna skupina prema kojoj su usmjerene aktivnosti su muslimani, članovi Islamske zajednice koji se pozivaju da u potpunosti izbjegavaju bilo koji oblik kockanja i klađenja jer je to veliki grijeh, šejtansko djelo i zabranjena aktivnost.
Dio aktivnosti usmjeren je prema općoj javnosti s ciljem podizanja kritičke svijesti o kockanju kao poroku koji nanosi veliku štetu pojedincu, porodici, cjelokupnom društvu i zajednici. Pored toga, želja nam je da potaknemo određene društvene slojeve, organizacije i institucije sa javnim ovlaštenjima, da budu striktni u primjeni zakonskih propisa koji uređuju ovu oblast, uz mogućnost pooštravanja propisa s ciljem suzbijanja ove pojave.Aktivnosti Islamske zajednice

Islamska zajednica je svjesna da kockanje kao društveni porok nije moguće suzbiti u kratkom vremenskom periodu. Stoga je u skladu sa vlastitim mogućnostima i resursima koje ima na raslaganju, pristupila realizaciji posebnih aktivnosti koje, u najkraćem, obuhvataju:
1. Tematski prilozi u glasilima Islamske zajednice:
o Takvim,
o Novi muallim,
o Preporod i drugi;
2. Edukacija uposlenika na svim nivoima Islamske zajednice prema posebnom programu u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovali stručnjaci iz ove oblasti;
3. Zbornik objavljenih radova “Kocka je zlo” koji sadrži ranije objavljene tekstove o temi kockanju, a koji je priredio Institut za Islamsku tradiciju Bošnjaka;
4. Provedeno je istraživanje “Motivi, stavovi i percepcije kocke, klađenja i igara na sreću u Bosni i Hercegovini”
5. Web stranica “kockajezlo.ba”;
U narednom periodu predstoji nam realizacija planskih aktivnosti, poput:
6. Konferencija o poroku kockanja koji se realizira u saradnji sa našim obrazovnim ustanovama. Nosilac organizacije je Islamski pedagoški fakultet u Zenici, a planiran je za 13. novembar 2019. godine;
7. Edukacija za uposlenike obrazovnih ustanova Islamske zajednice i drugih koji za to iskažu interes;

Sarajevo, 04. septembar 2019. godine