Doktorant Selma Slezović Mehović iz Novog Pazara
ODBRANJENA PRVA DOKTORSKA DISERTACIJA O BOŠNJAČKOJ KNJIŽEVNOSTI NA BEOGRADSKOM UNIVERZITETU
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 05. Sep 2019. 13:09:22

Selma Slezović Mehović u toku odbrane doktorske disertacije na Filološkom fakultetu u Beogradu


U utorak, 03.09.2019., na Filološkom fakultetu u Beogradu, dogodila je jedna nesavkidašnja odbrana doktorata, čija tema je bila bošnjačka književnost, te je ovo jedan od prvih doktorata na Beogradskom univerzitetu, gdje je tema Bošnjakinja. Doktorant, Novopazarka Selma Slezović Mehović je pred komisijom kojom je predsjedavala prof. dr Ema Miljković, redovna profesorica na Filološkom fakultetu, docent doktor Ana Kocić i docent doktor Nataša Šofranac branila doktorsku disertaciju pod nazivom:

"Problem ženskog narativa i identiteta u američkom i bošnjačkom romanu, u izdvojenim delima Toni Morison, Linde Hogan i Bisere Boškailo".

Uz prisustvo rodbine, prijatelja, studenata i istaknutih umjetnika, poput književnika Seada Mahmutefendića, te književnice Bisere Boškailo u 11 sati je započela odbrana sa uvodnim riječima predsjednice komisije prof. dr. Ema Miljković, koja je ukratko iznijela razloge zašto je ova disertacija značajna te istikla, da su žene pored velikih teškoća sa kojima su se sretale u bilo kakvom obliku umjetnosti i intelektualnog uzdizanja, te uprkos nedaćama uvijek pokazivale više tolerancije i iskazivale različit i pomirljiv, ali i ne pasivan stav.

- Zato su autorke predmet tih romana i same žene i pripadnice manjinskih naroda, kao i junakinje o kojima su pisale bogatstvo svojih sredina i kultura. Uzajamnim prožimanjem one su mostovi između svojih i većinskih zajednica u svojim zemljama, ali i između svog i drugih delova svijeta. Arhitotipovi u ovim romanima kod sve tri autorke su isti: "Jer, kao žena ja nemam zemlju, kao žena ja ne želim zemlju, kao ženi moja zemlja je cio svijet" Virdžinija Vulf, dodala je na kraju.

Nakon serioznog izlaganja ekspozea doktorske disertacije Novopazarka Selma Mehović, rođ Slezović, koja je osnovne studije završila na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, a master studije završila na Filološkom fakultetu u Beogradu, gdje je nastavila sa doktorskim studijama, uslijedila su pitanja komisije.Komisija je pokazala veliko interesovanje za bošnjačku književnost, osnosno autoricu Biseru Boškailo, a predsjedavajuća je iznijela svoj stav da ova autorica (koja je i dobitnica prestižne beogradske nagrade, Deretina nagrada za najbolji roman u Srbiji u 2009. g. "Bilija") zaslužuje u najmanju ruku i sopstvenu monografiju.

Na kraju je uslijedilo pitanje zašto se kandidatkinja odlučila baš za ovu temu, te na izbor Bisere Boškailo kao predstavnice bošnjačke književnosti.

- Kad sam i sama postala zrelija žena shvatila sam koliko je položaj žene u nezavidnom položaju. Ovom disertacijom sam htjela da doprinesem makar i jednim malim dijelom poboljšanju položaja žene, njenom boljitku i razumijevanju, jer položaj žene, ne samo kod nas nego i uopšteno je nezadovoljavajući. A za profesoricu i književnicu Biseru Boškailo sam se odlučila, jer volim njen realizam i smatram da ona svojim djelima nudi taj prozor u bolje razumijevanje žene.

Nakon dvosatne odbrane Komisija je jednoglasno donijela odluku da je kandidatkinja uspješno odbranila doktorsku tezu i time stekla titulu doktora filoloških nauka.

Naglasimo da je ovo jedna od prvih disertacija na Filološkom fakultetu u Beogradu gdje je tema bila i bošnjačka književnost, odnosno disertacija o stvaralaštvu jedne Bošnjakinje, ali ovom prilikom smo i čuli da će uskoro biti Avdo Međedović i njegovo stvaralaštvo tema disertacije koja će se braniti na ovom Univerzitetu.