Svjedoci davali više kontradiktornih izjava, nisu znali šta potpisuju
SLUČAJ “ČEMERNO”: TUŽILAC NIJE UPOZNAO ODBRANU DA SE PROTIV SVJEDOKA VRŠI ISTRAGA ZA RATNI ZLOČIN
Autor: Selma Spahalić
Objavljeno: 12. Sep 2019. 17:09:54


U nastavku suđenja u predmetu “Čemerno”, na samom početku današnjeg ročišta, advokat Ifet Feraget je u ime odbrane optuženih od Sudskog Vijeća zatražio prekid ovog suđenja zbog zakonitosti pribavljanje dokaza koji tako odbranu stavlja u nepovoljan položaj u odnosu na Tužilaštvo. On je pojasnio da je cijeli proces pokrenut obrnutim redom jer se nedvojbeno zna da su sa Čemerna djelovale haubice po civilnim ciljevima, zna se i ko je naređivao dejstva i ko je opsluživao oruđa, kao i koja su lica stradala u tom granatiranju. Podsjetio je i da je sam tužilac Vladimir Simović tokom suđenja u nekoliko navrata najavio da će protiv tih lica pokrenuti postupak, ali to dosad nije učinio. S toga je, naveo je Feraget, potrebno prvo pokrenuti proces protiv ovih lica, pa onda nastaviti ovaj.

Advokat Damir Alagić je dodao da odbrana ima prigovor na svjedočenje Dragislava Mijanovića od prošle sedmice, protiv kojeg se vodi istraga za ratni zločin.
Sudija Halil Lagumdžija je od odbrane zatražio da mu dostave pismeni zahtjev o kojem će se Vijeće naknadno izjasniti.

U nastavku ročišta izjavu je dao svjedok Tužilaštva Sekula Gavrić iz Okruglice. Prema njegovom svjedočenju, on je kao pripadnik “Okrugličkog bataljona” VRS sa još nekoliko vojnika upućen na Čemerno kako bi zaštitili stanovnike ovog sela i izbjeglice koje su došle sa područja Vareša, Breze i Visokog. Na Čemerno su kamionom dovezeni noć prije napada, gdje ih je dočekao komandir Novica Topalić i odmah ih rasporedio na liniju. Potvrdio je da je pri dolasku uočio dvije haubice. Sjeća se da je napad počeo tačno u 5,35 sati ujutro jakom pucnjavom na drugom kraju sela, od njih udaljenom od 1,5 do 2 kilometra. Tvrdi da je samo čuo pucnjavu i komande da se sve pali i ubija ali da ništa nije vidio. On je sa još dvojicom kolega petnaestak minuta kasnije napustio liniju izvukavši se iznad sela, gdje ih je stigao Petar Rašević koji ih je poveo do sela Karaula. Tamo su došla dva kamiona sa vojnicima sa Nišića, te su se oni sa njima ponovo vratili u Čemerno. Spustivši se do kuće Dragana Damjanovića, vidio je prvo dva a potom još tri tijela ubijenih, od kojih je jedan bio nag do pasa a ostali su bili u uniformama. Tada je vidio i helikopter koji dolijeće i u njemu komandant sa Nišića Slavo Kojić. Kad je nešto kasnije ponovo sišao u selo, vidio je kako vojnici leševe tovare na traktor kojim su potom odvezeni pred komandu na Okruglicu.

U unakrsnom ispitivanju, advokati optuženih su izrazili čuđenje kako je svjedok sa udaljenosti od 1,5 do 2 kilometra i kroz pucnjavu mogao čuti komande da se ubija i selo pali.

Zanimljiva je i izjava svjedoka u vezi pismene izjave koju je 2015. godine dao službenicima Tužilaštva u svojoj kući u Bratuncu. On je tvrdio da su službenici izjavu pisali ručno i da su mu je dali da potpiše a da mu je nisu pročitali.

Odbrana je tražila da se odgodi svjedočenje drugog svjedoka predviđenog za današnje ročište jer je ostalo malo vremena za unakrsno ispitivanje a ovaj svjedok je, prema tvrdnji advokata, posebno značajan za odbranu. Sudsko Vijeće je prihvatilo ovaj prijedlog. Na kraju je odbrana uložila žalbe na zakonitost i relevantnost prethodnog svjedočenja. Advokat Baždarević je pojasnio da tužilac nije upoznao odbranu da se protiv svjedoka vrši istraga za ratni zločin, te da je i ranije u nekoliko navrata odbrani predočavao jednu izjavu, a svjedoci su davali najmanje po dvije.

Tužilac Vladimir Simović je rekao da se to dešavalo jer nema koordinacije između Tužilaštva i istražnih organa, pa se tako desi da više tijela uzima izjavu od istog svjedoka i da ne postoji jedinstvena baza podataka uzetih izjava. Na ovo je reagovao Predsjednik Sudskog Vijeća Halil Lagumdžija da Tužilaštvo mora naći načina da objedini sve te izjave svjedoka kako bi bile jednako dostupne i Tužilaštvu i odbranama.

Tužilaštvo BiH tereti bivše pripadnike Teritorijalne odbrane (TO) te aktivnog i rezervnog sastava policije – Džemala Hadžića, Teufika Turudića, Džemala Smolu, Senada, Harisa i Benjamina Sikiru, Enesa Duraka, Mirsada, Nusreta i Mirzeta Bešliju te Hamdiju Spahića i Nehrua Ganića – da su u junu 1992. učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu u selu Čemerno.

Naredno ročište je za sedam dana.