Saopštenje radne grupe za praćenje i sprovođenje aktivnosti na realizaciji projekta za potrebe izgradnje ski centra na lokalitetu Hajla-Štedim
AKTIVNOSTI NA BUDUĆEM SKI CENTRU NA ŠTEDIMU TEKU ZADOVOLJAVAJUĆOM DINAMIKOM
Autor: Avlija
Objavljeno: 20. Apr 2020. 22:04:52


Kako je saopštedno radnoj grupi za praćenje i sprovođenje aktivnosti na realizaciji projekta za potrebe izgradnje ski centra na lokalitetu Hajla-Štedim iz sarajevske firme "Strukon" koji su ujedno i izvođači radova aktivnosti teku zadovoljavajućom dinamikom.

Kada je u pitanju šestosjedna isklopiva žičara, ona je u određenoj formi odrađena i dobili smo zaduženje da im javimo kad se stvore vremenski uslovi za transport za pripremne radove i montažu same žičare koja će biti transportovana. Kako nam je saopšteno transport sa opremom je spremn i doći kada se stvore vremenski uslovi za to stoji u saopštenju radne grupe.Dalja aktivnost koja je u ovom procesu jako bitna odnosi se na izgradnju bazne stanice i pripremi tenderske dokumentacije gdje je završeno 90% posla. Trenutno se nalazi idejni projekat na saglasnost kod državnog i gradskog arhitekte, nakon toga po dobijanju saglasnosti i mogućih određenih izmjena i dopuna Uprava javnih radova će raspisati tender po principu projektuj i izgradi za izradu glavnog projekta i izvođenje radova.Ukupna bruto razvijena građevinska površina je 1998,45 m2 u ovu površinu nije uračunata površina podzemnih etaža po standardima i propisima za obračun BRGP. Objekat je spratnosti -3+su+p+1 (3 sprata, podzemne garaže, suteren, prizemlje i jedan sprat). Očekujemo da će se ove godine odvojiti sredstva za izradu studije hidrotehničkih instalacija za kompleks, za tu stavku Uprava javnih radova je predvidjela 40.000€.

Prošle nedjelje članovi radnog tima obišli su sa predstavnicima CEDIS-a iz Podgorice buduću trasu dalekovoda projektovanu za potrebe budućek ski kompleksa na Štedimu koju je predvodio koordinator tima Rusmir Džudžević. Buduća trasa zamišljena na od mjesta Zeleni koja će se prostirati do planine Štedim. Pomenuti dalekovod će napajati i biti u službi ski centra i za dalju realizaciju tog projekta u cjelini. Pozicionirane su lokacije planiranih trafostanica jer je iste potrebno uraditi na projektovanoj trasi.Vrijednost radova za izgradnju pomenutog dalekovoda i trafostanica iznosi 2.910.000 €. Preostaje u ovoj fazi radova da CEDIS u što kraćem vremenskom periodu izda urbanističko tehničke koje ćemo proslijediti Upravi javnih radova na raspisivanje tendera po principu brzo raspisati i taj tender čija je vrijednost 2.200.000 €. Saznanja smo da su se takođe uspjela projektuj i izgradi.

Članovi radne grupe čiji su predstavnici Rusmir Džudžević koordinator i Dženis Nurković član i menadžer ski centra "Hajla", koji aktivno učestvuju na realizaciji i praćenju ovog projekta zajedno i sa ostalim članovima radnog tima nastoje svojim zalaganjima ubrzati dinamiku radova i pratiti njegovu realizaciju u potpunosti.