Okom kamere
MAČAK SE VRAĆA U MEDIJE
Autor: Eset Muračević
Objavljeno: 04. Jun 2020. 13:06:34

Kruno Malenica, Adil Kulenović i Nudžeim Beganović Mačak


Objektiv našeg foto aparata “ulovio“ je, u povjerljivom razgovoru, Krunu Malenicu, Adila Kulenovića i Nudžeima Beganovića Mačka, u trenutku dok „tabire“ teme vezane za aktuelnu političku situaciju ali i teme vezane funkcionisanje i pokretanje novih bosanskohercegovačkih medija.

- Razmijeniti iskustva sa nekim kao što su Malenica i Kulenović, a koji medije imaju u malom prstu, velika je stvar, kaže Nudžeim Beganović Mačak koji se, nakon poduže pauze, kao novinar, sa svojim oštrim perom, opet vraća u medije. Naime, sa Krunom Malenicom registrova je projekat pod nazivom „Novi Horizonti“ u okviru kojeg će se oni baviti edukacijom onih koji se žele okušati u novinarskom poslu, ali i pokrenuti neke od medjskih sadržaja vezanih za digitalne i pisane medije. Iskustva dobrih majstora i te kako mogu pomoći da se, u vremenu gužve koja vlada u današnjem medijskom prostoru, lakše snađe svako onaj ko želi da se lati pera i oštrim tekstovima počne razbijati sistem „copi paste“ kojim se većina medija danas bavi. Bez autorskih tekstova takvi teško mogu opstati.

Sudeći po onome što je nekada radio i pisao mnogi će se miševi, nakon povratka Mačka, zavući u mišiju rupu.