Sandžak i dijaspora
MEZARISTANI U ŠKRIJELJU - NOVA KNJIGA MUZAFERA HADŽIĆA
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 13. Aug 2020. 14:08:29


Ovih dana izašla je iz štampe druga po redu knjiga, već renomiranog sandžačkog istraživača, historiografa i intelelektualca prof. Muzafera Hadžića, pod naslovom MEZARISTANI U ŠKRIJELJU. Knjiga je štampana na 330 strana teksta obogaćenog sa više od 200 fotografija. Autor je u knjizi obradio devet (9) postojećih mezaristana u Škrijelju, koje se nalazi na 15 km udaljeno od Novog Pazara prema Delimeđu. Akcenat je stavljen na stare nišane koji potiču još iz turskog perioda, ali su priložene i fotografije nišana iz novijeg vremena.
U knjizi je dat Predgovor na bosanskom, engleskom, turskom, arapskom i njemačkom jeziku.

Kao prilog na kraju knjige dato je zvanično uputstvo Islamske zajednice u BiH u vezi obreda dženaza i mezaristana, priložena je i odluka Grada Novog Pazara o uređenju mezarja / grobalja, te Zakon o grobljima Republike Srbije.

Uz ovaj kraći osvrt prilažemo predgovor iz knjige, na bosanskom jeziku.PREDGOVOR: Ova knjiga, koju sam naslovio MEZARJA U ŠKRIJELJU, nastala je kao produžetak ili bolje reći nastavak moje prve knjige - ŠKRIJELJE, koju sam objavio 2017.godine. Radi se o mojoj davnašnjoj zamisli da sačinim jedno što obuhvatnije djelo, neku vrstu monografije o svom rodnom selu Škrijelju, koja će ostati kao spomen, kao pisani dokument za buduće generacije. Pored naučno-stručnog aspekta želio sam da ostvarim i neke lične, metafizičke, ali svakako skromne ambicije - da i ja iza sebe ostavim neki hajrat, neko dobro djelo trajng karaktera, za koje ću, ako Bog da, polučiti sevab na onome drugom svijetu - ahiretu. Zato sam u uvodu one moje prve knjige i naglasio: “Još od malehna sam slušao od starijih, a najviše od svog oca hadži Zahit ef., da je lijepo kad vjernik, uostalom kao i svaki civilizovan čovjek, ostavi iza sebe barem tri stvari: prvo - da učini neki materijalni hajrat (sagradi džamiju, most, školu, put...), drugo - da ostavi dobro odgojen evlad, i, treće, ako je stručan i sposoban - da napiše knjigu. Kako sam stasavao sve sam više shvatao da ni jedna od ovih stvari nije laka i jednostavna, ali me stalno kopkala misao - šta ja, kao običan Božiji rob, mogu za svoga života da učinim. Jer, babo mi je, takođe, mnogo često govorio da je život na ovome svijetu veoma kratak i da brzo prolazi, pa pametan čovjek treba da gleda da taj svoj kratki život proživi kao karakteran i koristan član društva. Naravno, pod uticajem takvih saznanja a, svakako i zahvaljujući svojoj ličnoj kasnijoj izgrađenosti kao čovjeka, jer sam stekao visoku naobrazbu, nastojao sam da koliko sam bio u mogućnosti, što više budem od koristi ljudima, porodici, bratstvu, zajednici, društvu. I, evo u petoj deceniji svog života, sa velikom zebnjom, ali, ipak, usudih se da napišem knjigu.“
Dakle tako sam razmišljao pišući moju prvu knjigu. U međuvremenu, istražujući i pripremajući materijal za ovu sadašnju – drugu po redu, moju knjigu, uložio sam također dosta vremena i truda. Jer, kao što sam i ranije isticao, selo Škrijelje je prilično veliko kako po ukupnoj površini tako i po svojoj razuđenosti, tj. po broju svojih zaselaka i broju kuća - domaćinstava, tako da ono raspolaže sa više mezarja – grubalja, koja su i predmet ove moje knjige i moje zamisli da monografski predstavim svoje selo.

Pri svemu iznesenom osjećam ljudsku dužnost i moralnu obavezu da istaknem da ova knjiga ne bi bila ono što jeste da mi u istraživačkom radu nije pružio svesrdnu pomoć moj prijatelj i poznanik publicista Fatih Hadžić, kome izražavam veliku zahvalnost. Također dugujem zahvalnost mome prijatelju, profesoru turskog jezika i književnosti, magistru Nesibu Pepiću koji mi je transkribovao i preveo na bosanski jezik staroosmanske natpise sa nekoliko starih nišana, koje sam u knjizi obradio.Iz samog sadržaja knjige čitačlac će primijetiti da je knjiga sačinjena od slijedećih cjelina - poglavlja: Predgovor, Foreword, Uvodna objašnjenja, Staro mezarje preko puta džamije, Mezarje kod džamije, Mezarje Noćaje -1, sa starim turskim mezarjem, Mezarje Noćaje -2, Mezarje u Namgi,
Mezarje Milanoviće (kod raskrsnice, Mezarje Milanoviće (kod bora), Mezarje Braniševo, pored puta, Merazrje Braniševo (pored rijeke).

Također u nastavku knjige, pod naslovom Prilozi, priložio sam – Praktična uputstva zvanične IZ-e u BiH o sahranjivanju, Odluku Grada Novog Pazara o sahranjivanju i mezaristanima, te Zakon Srbije o sahranjivanju. Na samom kraju, naravno, slijede Literatura i Biografija autora.
Čitaoci će primijetiti da je ova moja knjiga strogo fokusirana na materiju mezarja, koja su, donekle, dotaknuta i u prvoj mojoj knjizi, ali ovaj put istraživanje sam posvetio mnogo širem i detaljnijem opisivanju.

Želim naglasiti da moja zamisao o monografiji sela Škrijelja nije ni sa ovom knjigom potpuno zaokružena i kompletirana, što znači da će, ako Bog da, uslijediti barem još jedna knjiga koja će, sa još nekoliko segmenata života i rada najznačajnijih i najznamenitijih mještana Škrijelja, upotpuniti moju zamišljenu monografiju.

Nadam se da će i od ove knjige biti koristi, prije svega, za same mještane Škrijelja, ali i za istraživače, studente, nastavnike, profesore i sve druge zainteresovane za korijene, artefakte, kulturnu baštinu i nasljeđe Bošnjaka na užim i širim sandžačkim prostorima.