Stranka za Bosnu i Hercegovinu
PREDALI KANDIDATSKE LISTE ZA IZBOR VIJEĆNIKA I ODBORNIKA U OPĆINSKIM I GRADSKIM VIJEĆIMA I SKUPŠTINAMA
Autor: B.net
Objavljeno: 17. Aug 2020. 16:08:18
Delegacija Stranke za Bosnu i Hercegovinu danas je predala kandidatske liste za izbor vijećnika i odbornika u općinskim i gradskim vijećima i skupštinama, za izbor načelnika općina i gradonačelnika i za izbor kandidata pripadnika nacionalnih manjina na Lokalnim izborima 2020.godine.

Na kandidatskim listama Stranke za Bosnu i Hercegovinu predloženi su stručni, mladi i kvalifikovani kandidati, koji će svojim znanjem, zalaganjem i patriotizmom moći doprinijeti poboljšanju životnog standarda građana u lokalnim zajednicama.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu na svojim listama u više od 50 općina i gradova u FBiH, RS i Brčko distriktu BiH nudi preko 1150 kandidata za općinska i gradska vijeća, odnosno skupštine.