POKRET SPD NE UČESTVUJE NA LOKALNIM IZBORIMA
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 27. Aug 2020. 15:08:30


Pokret socijalne pravde i demokracije (SPD) je društveno-politički pokret koji ima cilj okupljanje političkih organizacija, organizacija civilnog društva, neformalnih skupina i pojedinaca, kojima je politički prioritet suverena i cjelovita država Bosna i Hercegovina, utemeljena na socijalnoj pravdi i demokraciji.

SPD djeluje kroz Predsjedništvo SPD-a, na temelju Osnivačkog dokumenta i Proglasa SPD-a, koji su javnosti prezentirani 29.06.2019. godine. Ciljevi Pokreta su dugoročnog strateškog karaktera, sa fokusom na objedinjavanju postojećih političkih i drugih društvenih subjekata socijaldemokratske orijentacije, kako bi se uspostavila njihova jedinstvena politička organizacija u Bosni i Hercegovini. U Predsjedništvu SPD-a zastupljeni su predstavnici političkih stranaka DF, SD i GS, predstavnici organizacija civilnog društva, pojedinci iz SDP-a, te ličnosti koje nemaju nikakav stranački angažman.

Od osnivanja Pokreta pa do objave datuma održavanja lokalnih izbora u BIH 2020. godine od strane CIK BIH, prije svega zbog pandemije uzrokovane virusom Covid 19 početkom proljeća ove godine, nije bilo prilike za neophodne intenzivne razgovore i pregovore unutar Predsjedništva SPD-a, susreta i razgovora sa političkim strankama koje su podržale osnivanje Pokreta (DF, GS, SD), drugim političkim strankama socijaldemokratke orijentacije, istaknutim pojedincima iz civilnog društva, akademske i kulturne zajednice, kako bi se usaglasio zajednički nastup pod okriljem Pokreta SPD-a. S tim u vezi želimo objaviti da Pokret SPD, kao izraz jedinstvene socijaldemokratske koalicije, ne učestvuje na lokalnim izborima ove godine, iako su članovi SPD-a imali punu slobodu stati na izborne liste stranaka koje podržavaju Pokret. Jedan izborni ciklus ne može biti razlogom odstupanja od utvrđenih i usaglašenih ciljeva Pokreta, koji imaju dugoročni višedecenijski strateški karakter za budućnost naše Domovine.

Svjesni odgovornosti za budućnost Pokreta, a uvažavajući svu kompleksnost koju sa sobom nosi proces okrupnjavanja, objedinjavanja i na koncu ujedinjavanja socijaldemokratskih snaga u Bosni i Hercegovini, nastavit ćemo djelovati na ostvarenju ciljeva Pokreta, posebno nakon održavanja lokalnih izbora. Uvjereni smo da bez snažne političke ideje bazirane na socijalnoj pravdi i demokraciji, nije moguće integrirati, pa samim tim ni graditi evropski put Bosne i Hercegovine, u kojoj su svi njeni građani i narodi ravnopravni na cijelom njenom teritoriju. To je ujedno i naš odgovor postojećoj etno-nacionalnoj političkoj zbilji, koja nema kapacitet integrirati bosanskohercegovačko društvo i državu, piše u saopćenju koji je potpisao predsjedavajući Predsjedništva SPD prof. dr. Ivo Komšić.