Republika Kosovo
U REČANIMA KOD PRIZRENA NA 12 METARA VISOKOM JARBOLU PODIGNUTA ZASTAVA SA LJILJANIMA
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 20. Sep 2020. 22:09:20


Zastava predstavlja simbol jednog naroda, simbol dostojanstva, ponosa i historije jednog naroda.
Kosovskom prekrasnom gradu Prizrenu, kojeg Šeher zovu, živi oko 20 000 Bošnjaka. Vrijedni patriote podigli su vosoko zastavu sa ljiljanima kako bi očuvali i promovisali bošnjački nacionalni identitet i bošnjačku kulturu. Zastava je podignuta selu Rečane kod Prizrena na jarbolu visokom 12m.

Kako je u poruci Bošnjaci.Net istakao Haris Azizović, koji je sa Bošnjacima podigao zastavu, jedan od ključnih razloga isticanja zastave sa ljiljanima je podizanje nacionalne svijesti kod Bošnjaka na Kosovu.

Ujedno, Bošnjaci na Kosovu obilježavaju 28. septembar kao svoj nacionalni dan. Ovaj dan je vezan za odluke Svebošnjačkog sabora koji je održan 27. i 28. septembra 1993. godinw u Sarajevu, u vremenu srpsko-crnogorske okupacije, na kome su 1000 vodećih intelektualaca, političkih dužnosnika i uglednih gostiju, jednoglasno, usvojili odluku o vraćanju povijesnog nacionalnog imena Bošnjak.

UN u svoj kalendar praznika uvrstile su i ovaj datum kao Međunarodni Dan Bošnjaka.
Od država na prostoru bivše YU, samo je u Makedoniji i Kosovu ovaj praznik je državni, tj., nacionalni praznik Bošnjaka koji žive u Makedoniji i na Kosovu, oni ne moraju da rade taj dan.

Veliki aferim!

održan je 27. i 28. septembra 1993. godine Svebošnjački Sabor u Sarajevu, na kome je, uz prisustvo oko 1000 vodećih intelektualaca, političkih dužnosnika i uglednih gostiju, jednoglasno, usvojena odluka o vraćanju povijesnog imena Bošnjaci narodu kome pripada