UZ SJEĆANJE, POŠTOVANJE I VELIKU ZAHVALNOST SVOME MENTORU HASANU MURATOVIĆU
Autor: Mr. Milan Jovičić
Objavljeno: 15. Nov 2020. 15:11:56
DR. HASAN MURATOVIĆ (1940- 2020)

Svakako neizmjernu stručnu pomoć imao sam od svoga mentora Prof. dr. Hasana Muratovića, kojemu sam i na ovaj način, nažalost posthumno vječno zahvalan.
Hvala ti dragi i poštovani veliki čovječe, prijatelju Hasane Muratoviću, za cjeloviti tvoj doprinos našem društvu i meni lično.
Počivaj mirno u našoj voljenoj i dragoj zemlji Bosni.


Piše: Mr Milan Jovičić, mostarski Sarajlija: U Sarajevu je preminuo prof. dr. Hasan Muratović (80), a uzrok smrti su posljedice koronavirusa. Muratović je tokom dugogodišnje političke karijere obavljao funkcije državnog premijera i ministra u Vladi BiH, a bio je i ambasador naše države u Hrvatskoj.
Izuzetan je erudita svoga vremena. Iznad svega je čovjek univerzalnih vrijednosti, ljudskih, moralnih i naučnih. Mislilac, znalac, erudit, poliglota, esteta, visoki intelektualac, humanista, vizionar, strateg, filozof, jednom riječju genije.
Sjećam ga se kao eruditu, sa stasom i glasom, umom i razumom, velikim izuzetnim pregaocem, prvim premijerom Vlade RBiH, poliglotom i stručnjakom u tehnici, ekonomiji, organizaciji raznih sistema djelatnosti.
Umro je čovjek izuzetnih ljudskih i intelektualnih vrijednosti, uvaženi Prof. Dr. Hasan Muratović.
Sjećanja na njegov lik i djela veoma su svježa i inspirativna, te zaslužuju upoznavanje i široke bosansko-hercegovačke javnosti.
Profesor Muratović je prije svega bio izuzetan čovjek sa svim vrlinama i kvalitetom visokog intelektualca, koji je sve svoje kapacitete bezkompromisno stavio na raspolaganje svojoj i našoj jedinoj domovini Bosni i Hercegovini, u najtežim vremenima.
Njegov životopis i lična biografija su bogata i prebogata sa istinskim vrijednosnim dostignućima, upravo na svim poljima društvenoga sadržajnog suživota, nauke i obrazovanja i društveno političkog djelovanja.
Dovoljno je samo ući u Enciklopediju i informativne sadržaje u izvorima pouzdanih informacija sa djelom Hasana Muratovića i upoznati se sa njegovim doprinosom i ljudskim dostignućima, a istorija će svakako proširiti i produbiti te sadržaje.

U Sarajevu je preminuo prof. dr. Hasan Muratović (80), a uzrok smrti su posljedice koronavirusa. Muratović je tokom dugogodišnje političke karijere obavljao funkcije državnog premijera i ministra u Vladi BiH, a bio je i ambasador naše države u Hrvatskoj.
Izuzetan je erudita svoga vremena. Iznad svega je čovjek univerzalnih vrijednosti, ljudskih, moralnih i naučnih. Mislilac, znalac, erudit, poliglota, esteta, visoki intelektualac, humanista, vizionar, strateg, filozof, jednom riječju genije.
Sjećam ga se kao eruditu, sa stasom i glasom, umom i razumom, velikim izuzetnim pregaocem, prvim premijerom Vlade RBiH, poliglotom i stručnjakom u tehnici, ekonomiji, organizaciji raznih sistema djelatnosti.
Profesor Univerziteta u Sarajevu i mnogih drugih i istaknuti naučni radnik.
Samostalni autor više naučnih knjiga, a koautor i drugih brojnih knjiga.
Njegove knjige i publicirani naučni radovi, preko stotinjak, su iz područja razvoja, strategije i organizacije preduzeća, menadžmenta i unapređenja poslovanja i vještine pregovaranja.
Smrću ovoga čovjeka, osjećam ljudsku i moralnu obavezu da napišem ovih nekoliko pohvalnih i osjećajnih riječi i rečenica, u znaku neizmjerne zahvalnosti njegovom doprinosu i u mojoj ličnoj naobrazbi.
Kao dobrog čovjeka, izuzetnog intelektualca i naučnog radnika, upoznao sam Profesora Hasana Muratovića, prijateljovao sa njim i zatražio od njega izuzetnu pomoć da mi kao mentor prihvati ispomoć i saradnju na izradi moga magistarskog rada i odbrani istoga.
Bez imalo dvoumljenja, Profesor Hasan Muratović, istoga trena je uzeo olovku i papir te u jednome cugu ja napisao za mene cjeloviti projektni zadatak za moj magistarski rad, kojeg su bez ikakve dvojbe prihvatili i profesori Univerziteta „Džemal Bijedić“ sa Mašinskog fakulteta u Mostaru, pred čijom sam komisijom, veoma uspješno branio svoj rad.
Profesor doktor Hasan Muratović, kao mašinski inžinjer sa studija u Ljubljani i redovni profesor Elektrotehničkog i Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, kao izuzetan poznavalac aktuelne problematike, koja je bila predmet moga rada i interesovanja, sa tehničko- tehnološkog i ekonomskog aspekta bio je i veoma kompetentna naučna osoba, koja je i mogla prihvatiti ovaj zadatak.
Kao inžinjer i stručnjak iz oblasti automatizacije tehnoloških brojnih procesa, u termo energetskoj oblasti, kao višegodišnji tehnički direktor na izgradnji termoelektrane u Gacku snage od 300 MW, te kao specijalizant na brojnim termoelektranama velikog Sovjetskog Saveza, imao sam spoznaje i mogućnosti da se pozabavim ovim sadržajima i radom moga rada na temu; „Organizacija izgradnje velikih 800 MW termoenergetskih postrojenja“.
Jednostavno, moja saznanja i susreti sa poredanim postrojenjima od 12 jedinica postrojenja turbina sa genoratorima od po 800 MW u strojarnici velike Termoelektrane u Rusiji, inspirilsali su me na ovaj konkretan stručni rad.


Termoelektrana Gacko od 300 MW


U ono vrijeme na tim mjestima, bilo je ispisano bezbroj poruka i parola, nikakvih političkih ili drugoga sadržaja, već čisto stručnih i ekonomskih, životnih i primjera radi ukoliko se na određenom mjestu smanji ili poveća nekih od parametara za temperaturu, pritisak, protok i sl. donosi se novčana ušteda ili dobit u iznosima „rubalja“ (Ruska valuta).
Dakle, pored dobrog poznavanja tehničko-tehnološkog procesa, veoma je bilo nužno i ekonomsko poznavanje cjelovitog ishoda poslovanja istih postrojenja.
Dakle, poslije svih ovih saznanja, posjedovanja i korištenja prebogate stručne literature i položenih svih ispita na Mašinskom fakultetu u Mostaru, pristupio sam izradi magistarskog rada i odbrani istoga godine 1983.
Svakako neizmjernu stručnu pomoć imao sam od svoga mentora Prof. dr. Hasana Muratovića, kojemu sam i na ovaj način, nažalost posthumno vječno zahvalan.
Hvala ti dragi i poštovani veliki čovječe, prijatelju Hasane Muratoviću, za cjeloviti tvoj doprinos našem društvu i meni lično.
Počivaj mirno u našoj voljenoj i dragoj zemlji Bosni.