Došʼo vakat za Mostar: Mostarski manifesto – broj šesti
MOSTAR MORA POBIJEDITI GOVOR MRŽNJE, UZP PODJELE I APARTHEJD
Autor: Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012)
Objavljeno: 16. Dec 2020. 23:12:25


Preambula
- Svaki grad ima svoje prednosti i ljepote, ali samo grad Mostar ima što nijedan drugi grad nema - ima besmrtni duh pjesme o Emini!

- Ali samo grad Mostar ima što nijedan drugi grad nema - ima svoje laste što magično lete sa starog-novog Mosta da ih cijeli svijet vidi kako su slobodni, hrabri i ponosni na svoj grad Mostar i na svoju zemlju Bosnu!

- Ali samo grad Mostar ima što nijedan drugi grad nema - ima svoju dušu što diše za svijet cijeli, a svijet cijeli ima dušu što diše za cjelovit i jedinstven Mostar!

- Ali samo grad Mostar ima što nijedan drugi grad nema – ima status stolnog grada darovite pjesme i prirodne ljubavi, što niječe vještačku mržnju, što odbija vještačku podjelu, što ne prihvata vještački aparthejd sa dvije škole pod jednim krovom! Dakako, prirodna ljubav sve pobjeđuje. Ako igdje, onda Mostar stolni grad pjesme i ljubavi mora pobijediti stolni grad govora mržnje i udruženog poduhvata podjele i aparthejda!

- Ali samo grad Mostar ima što nijedan drugi grad nema - ima svoje rođene, koji vole svoj Mostar kao što Mostar voli njih uvijek i na svakom mjestu!


DAN ČETVRTI – DOVA / MOLITVA ZA MOSTAR


- Bože vječni, Bože dragi,
Tebe slavim, Tebe molim,
Neka Mostar ljubav snuje,
Neka ruka dobro kuje!

- Oj Mostaru grade mili,
Ti si meni sve što imam,
Nikom ne dam da te sili,
Uz tebe sam sve dok živim!

- Oj rođeni svi ste moji,
Dušu dajem svakom od vas,
Svi smo zrno iste soji,
Hoću uvijek da sam uz vas!

- Oj Neretvo lijepa li si,
Mirno teci dok te gledam,
Oj Neretvo bistra li si,
Hoću vavjek da te plivam!

- Oj sokole leti skok've,
Da te vidim da t' se divim,
Volim gledat te letove,
Dok na Mostu uz te stojim!

- Neka je Hvaljen i Slavljem Allah Svevišnji,
što Ademu griješnom grijehe oprosti! Ako i mi pogriješimo, oprosti nam, Milostivi, Ademovim pokajanjem! Amin!

- Neka je Hvaljen i Slavnjen Allah Sveznajući,
što Nuha pouči da za spas svijeta lađu gradi! Ako i nas poplava snađe, spasi nas, Svemogući, Nuhovom lađom spasa! Amin!

- Neka je Hvaljen i Slavnjen Allah Svemilosni,
što Ibrahimu pokaza put istinite vjere za sve ljude iskrene namjere! Ako i nas krivovjerje zavara, pouči nas, Sveznajući, kako da se Ibrahimovoj vjeri vratimo! Amin!

- Neka je Hvaljen i Slavnjen Allah Svemogući,
što Musau hrabrost dade da okove ropstva skine i slobodu otme za sebe i narod svoj od faraona nasilnoga! Ako i nas nasilnik napadne, osnaži nas, Svemogući, Musaovom hrabrošću da se od nasilnika oslobodimo! Amin!

- Neka je Hvaljen i Slavnjen Allah Svevoljeni,
što Isau ljubav prema Bogu i čovjeku umjesto mržnje udahnu! Ako i nama mržnju ponude, podari nam, Svevoljeni, Isaouvu ljubav što sve pobjeđuje! Amin!

- Neka je Hvaljen i Slavnjen Allah Milostivi,
što nam posla svog vjerovjesnika i poslanika Muhammeda, a.s., da bude milost svjetovima, da bude svjedok svim ljudima dobre volje da istina, pravda, mir i pomirenje uvijek pobjeđuju, da uvijek sve ljude oslobađaju i usrećuju! Ako i nas iz domova naših protjeraju, daj nam, Svevišnji, volju i snagu Muhammedovu, a.s., da se domu i domovini našoj vratimo! Amin!!

- Neka je Hvaljen i Slavnjen Allah Plemeniti,
što nas u Mostaru stvori da budemo to što jesmo, jedan rod od plemenitog soja, da budemo jedna duša od Božanskog duha, da budemo jedno tijelo od mostarskog kruha, da budemo bir na mostraskim izborima za slobodan i jedinstven grad Mostar, u kojem će se svi ljudi pojedinačno i grupno osjećati svoji na svome na ulici, u komšoluku, u školi, u džamiji, u crkvi, u sinagogi, u domu, u domovini i u slobodnoj, nezavisnoj, suverenoj i jedinstvenoj bosanskoj državi! Amin!


(Sutra, insha'Allah, nastavak: MOSTARSKI MANIFESTO – BROJ SEDAM)