KONSTITUISANA JE REGIONALNA ORGANIZACIJA TUZLANSKOG REGIONA AIPUB-A
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 11. Mar 2021. 13:03:08


U Tuzli, 10. marta, održana je konstituirajuća sjednica regionalne organizacije Tuzlanskog regiona AIPUB-a. To je, poslije Sarajeva, druga od četiri regionalne organizacije AIPUB-a u BiH.

Na sjednici je izabrano rukovodstvo AIPUB-a kako slijedi:
- Predsjednik Skupštine: Muris Nezirović
- Predsjednik regionalnog odbora: Jusuf Huseinović
- Sekretar: Sakib Sadiković
- Potpredsjednik regionalnog odbora: Amer Huskanović.
- Članovi Regionalnog odbora: Almir Arnaut, Seakif Omerčić, Ihdija Husejinović i Hamdija Salihović
Cijelim procesom formiranja Tuzlanske regionalne organizacije je rukovodio dosadašnji povjerenik za Tuzlanski region Jusuf Huseinović, koji je ovaj zadatak obavio briljantno i u vrlo kratkom roku.
Kao predstavnik AIPUB-a sjednici je prisustvovao predsjednik Upravnog odbora Džavid Begović iz Sarajeva.

Tuzlanska Regionalna organizacija AIPUB, daje bezrezervnu i punu podršku dosadašnjem rukovodstvu i Skupštini AIPUBA na čelu sa prdsjednikom Akademikom Kurtćehajićem, kao i bezrezrvnu podršku Bosanskoj akademiji nauka i umjetnosti Kulin Ban u osnivanju na čelu sa Akademikom Kurtćehajićem.