SLUČAJ LEPOSAVIĆ – PRAVDA JE SPORA ILI DOSTIŽNA
Autor: Nebojša Mrvaljević
Objavljeno: 24. Jul 2021. 22:07:43
Imajući u vidu dobijeni stav Višeg državnog tužilaštva, a zbog zaštite javnog interesa i ugleda države Crne Gore, oštećeni građani će razmotriti mogućnost preuzimanja krivičnog gonjenja, podnošenjem krivične prijave nadležnom tužiocu, protiv gospodina Vladimira Leposavića, zbog krivičnog djela iz člana 370 Krivičnog zakonika Crne Gore.


NEBOJŠA MRVALJEVIĆ: Forum slobodnih građana Luča je takođe podsjetio državne tužioce i crnogorsku javnost da je Međunarodni krivični sud Ujedinjenih nacija za bivšu Jugoslaviju donio više pravosnažnih presuda protiv više osoba zbog počinjenog genocida kao i zbog pomaganja i podržavanja genocida u Srebrenici.
Na inicijativu nevladinog udruženja Forum slobodnih građana „Luča”, upućivanjem inicijative kojom se traži da se provjeri da li u javnom govoru ministra pravde i ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića o događajima u Srebrenici, u Skupštini Crne Gore, ima elemenata krivičnog djela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje ili drugog krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, najzad je stigao odgovor.

Svojim dopisom od 05.07.2021.godine, Više državno tužilaštvo u Podgorici je obavijestilo Izvršnog direktora Foruma slobodnih građana „Luča“ da je utvrdilo da nema osnova za preduzimanje krivičnog gonjenja protiv bilo kog lica, zbog bilo kojeg krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti. Interesantno je i da je dopisu trebalo osamnaest dana da bude uručeno primaocu!

Nevladina organizacija “Forum slobodnih građana Luča” u ime svojih članova i poštovalaca koji su bošnjačke i crnogorske nacionalnosti, odnosno islamske i pravoslavne vjere, je 28. marta 2021. godine zatražila od Vrhovnog državnog tužilaštva i potencijalno nadležnih osnovnih državnih tužilaštava, po mjestu prebivališta i izvršenja, u Podgorici, Baru i Cetinju da provjere da li u javnom govoru ministra u Vladi Crne Gore dr Vladimira Leposavića zaduženog za pravdu, ljudska i manjinska prava, u Skupštini Crne Gore, o događajima u Srebrenici, ima elemenata krivičnog djela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje ili drugog krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Forum slobodnih građana Luča je takođe podsjetio državne tužioce i crnogorsku javnost da je Međunarodni krivični sud Ujedinjenih nacija za bivšu Jugoslaviju donio više pravosnažnih presuda protiv više osoba zbog počinjenog genocida kao i zbog pomaganja i podržavanja genocida u Srebrenici.

U daljem je Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore dostavilo, 01. aprila 2021. godine, Višem državnom tužilaštvu u Podgorici podnesak nevladine organizacije Forum slobodnih građana Luča u kom se traži da se provjeri da li u javnom govoru ministra pravde i ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića o događajima u Srebrenici, ima elemenata krivičnog djela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje ili drugog krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Imajući u vidu dobijeni stav Višeg državnog tužilaštva, a zbog zaštite javnog interesa i ugleda države Crne Gore, oštećeni građani će razmotriti mogućnost preuzimanja krivičnog gonjenja, podnošenjem krivične prijave nadležnom tužiocu, protiv gospodina Vladimira Leposavića, zbog krivičnog djela iz člana 370 Krivičnog zakonika Crne Gore.


Autor je izvršni direktor Foruma slobodnih građana Luča