MANIFEST BOSANSKOG VITEZA
Autor: Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012)
Objavljeno: 15. Dec 2021. 17:12:30


Prije no što uzme pušku,
bosanski vitez miluje kosu,
pruža ruku,
doziva dušu,
otvara srce,
snaži svoj bosanski duh
i pušta svoj ponosni bosanski glas:
Stoj dušmani!

Ovdje je bosanskih viteza stroj!
Ovuda vam nema prolaza!

Ovdje je s vama naš bosanski viteški boj!
Nema vam prolaza do bosanske hiže!

Nema vam paljenja,
ni bosanske hiže ni bosanske džamije!

Nema vam klanja,
ni bosanskog susjeda ni bosanskog komšije!

Nema vam logora,
ni bosanskih staraca ni bosanskih mladića!

Nema vam silovanja,
ni bosanskih kćeri ni bosanskih majki!

Nema vam progona
ni Bošnjaka ni Bosanaca!

Nema vam srpskog genocida,
ni starog ni novog!

Nema vam ni primarnih ni sekundarnih grobnica!
Nema vam ni Haaga u Haagu!

Sada se sve svršava i završivu u Bosni!
Vrijeme zločina je isteklo!

Zločinci imaju pravo na kaznu!
Došlo je vrijeme bosanskih vitezova!