Salih Šabović, predsjednik Skupštine ZDPiG za BiH
ZAHVALNOST I ČESTITKA
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 13. Mar 2022. 11:03:39
Dragi prijatelji porijeklom iz Plava i Gusinja u BiH, Plavu u Gusinju, Americi i širom svijeta.
U ZDPiG 12.03.2022. godine, održana je izjestajna i izborna Skupština u ZDPiG za BiH. Kako ste obaviješteni, na čelo UO ZDPiG za BiH je novi predsjednik Suad Ibrahimagić. Ja sam izabran za predsjednika Skupštine ZDPiG za BiH i predložen sam za predsjednika Udruženja Sandžaklija za BiH.

Ovim putem želim da se zahvalim na dosadašnjoj suradnji a nadam se i u budućoj, svim građanima rodom i porijeklom iz PiG, te ostalim građanima iz BiH i Sandžaka, koji su pomagali rad ZDPiG za BiH u vremenu kada sam bio predsjednik. Posebno se želim zahvaliti pojedincima, udruženjima, merhametima, IZ PiG u Njujorku, Općinama PiG i medijima Bošnjaci.Net, Gusinje-Plav i FB Plav Gusinje, koji su na razne načine pomagali izradu studije HISTORIJE PLAVA I GUSINJA sa težištem događaja 1878/9. godine, 1912/13. godina i 1919/20 godina. To je projekat, kako na Skupštini ZDPiG, reče prof. dr. Abedin Deljanin, koji niko u svijetu do sada nije uradio.

Čestitam na izboru, svim novoizabranim članovima Skupštine, UO i predsjedniku, Nadzornom odboru, Sudu časti i predloženim kandidatima za za organe u Udruženju Sandžaklija, piše Salih Šabović, predsjednik Skupštine ZDPiG za BiH.