Iz Bosne i Hercegovine u radu Samita učestovao je hafiz dr. Safvet Halilović
U KUALA LUMPURU ODRŽAN SAMIT MUSLIMANSKIH UČENJAKA
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 31. May 2022. 00:05:58
U Kuala Lumpuru, glavnom gradu Malezije, od 20. do 22. maja 2022. godine (19-21. ševval 1434. h.), održan je Svjetski samit muslimanskih učenjaka. To prilikom organizirana je i velika međunarodna konferencija pod motom: "Jedinstvo muslimana kao osnova za oslobađanje El-Akse". Samit je održan pod pokroviteljstvom Njegove ekselencije premijera Malezije Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob-a, Bog ga čuvao.

Samit su sazvali Fondacija MyAQSA i Svjetska unija islamskih učenjaka s Malezijskom fondacijom za pozivanje u vjeru i Svjetskom koalicijom za pomoć Kudsu i Palestini. Pozivu se odazvalo više od 150 istaknutih muslimanskih učenjaka iz cijeloga svijeta. Iz Bosne i Hercegovine u radu Samita učestovao je hafiz dr. Safvet Halilović, redovni profesor Univerziteta u Zenici.

Na kraju Samita, nakon iznošenja vrlo korisnih referata i brojnih veoma plodonosnih diskusija koje su ih pratile, učesnici Samita usvojili su sljedeće zaključke i preporuke:

Samit pozdravlja rastuće napore palestinskog naroda u svim njegovim spektrima u podržavanju El-Akse i svetinja žrtvujući za to i srce i dušu, i sve čim raspolaže. Također pozdravlja postojanost palestinskih zatvorenika i poziva da se ulože dodatni napori kako bi se, međusobnim potpomaganjem i sinergičnim djelovanjem, onemogućili ekstremistički upadi u Džamiju el-Aksa.


Učesnici Samita pozivaju svjetsku islamsku i arapsku zajednicu, i sve druge nacije, na solidarnost s Časnim Jerusalemom i blagoslovljenom Džamijom el-Aksa pokretanjem masovnih aktivnosti i posvećivanjem džumanskih hutbi za podršku Jerusalemu i Džamiji el-Aksa kao odgovor na upade i svakodnevna skrnavljenja.

Zaključci i preporuke Samita


Prvo: U domenu islamskog jedinstva

1. Jedinstvo je vjerozakonska obaveza i objektivna nužnost i ono treba da bude strateško opredjeljenje za ostvarenje progresa i napretka, te za oslobođenje Palestine i Džamije el-Aksa. Jedna od blagodati Božijih prema ovom ummetu (svjetskoj muslimanskoj zajednici) je to da su mu dati brojni usmjerivači, pretpostavke i faktori za to jedinstvo. Na prvom mjestu to je jedinstvo vjerovanja, te jedinstvo identiteta i kulturne pozadine. Uz to, okuplja nas i objedinjuje i Jerusalem i Džamija el-Aksa i blagoslovljena zemlja. Prema tome, među muslimanima nema razilaženja u pogledu toga. Islamsko jedinstvo, dakle, doista postoji među muslimanskim narodima, no potrebno ga je animirati u srcima i usmjerenjima i predano raditi na njegovom permanentnom izgrađivanju.


2. Jedinstvo se mora odražavati u odgojnim, školskim, misijskim i društvenim programima i biti osnaženo zajedničkim misijskim radom i korisnim i utjecajnim aktivnostima.

3. Neophodno je unaprijediti misijski narativ tako da on zadrži svoju vjerodostojnost i istovremeno bude reformiran, fokusiran na zajedničke elemente i opća, univerzalna islamska načela, prije svega na blagoslovljenu Džamiju el-Aksa i Časni Jerusalem.

4. Potrebno je voditi računa o postupnom dosezanju jedinstva, što će se najprije postići uklanjanjem prepreka i poduzimanjem osmišljenih, praktičnih koraka, a potom fokusiranjem na upravljanje onim spornim na jedan civiliziran način. Temeljem toga, mora se započeti sa sveobuhvatnim pomirenjem i konstruktivnom saradnjom u raznim političkim, ekonomskim i društvenim oblastima. U tom pogledu mogu poslužiti živa iskustva nekih zemalja koje su započele sa zajedničkim ekonomskim tržištem da bi na kraju postigle jedinstvo u parlamentu, valuti, odlukama i općim stajalištima.

5. Neophodno je ozbiljno poraditi na ujedinjavanju palestinskih frakcija i pokreta, te islamskih nacionalnih pokreta, kako bi se njihovim ujedinjavanjem započelo s ujedinjavanjem cijelog ummeta.

Drugo: Oslobađanje Džamije el-Aksa i Časnog Jerusalema
Budući da je borba s onima koji su okupirali našu kiblu, naš Jerusalem (Kuds) i našu svetu zemlju jedna opća borba, Samit učenjaka poziva sve koji vjeruju u pravednost ovog pitanja da se angažiraju na aktiviranju onog u šta vjeruju u svim područjima kako bi se stvorile pretpostavke pobjede – koje je Kur'an naveo u suri El-Isra, a to je formiranje jedinstvene zajednice, iskreno predane Uzvišenom Bogu (robove Naše) – i bili usvojeni svi elementi materijalne, duhovne, znanstvene, tehničke i tehnološke moći (silno moćne), te uspostavljen snažan i globalan, utjecajan medij kadar da razotkriva zločine okupatora i navidjelo iznosi njegovo ružno lice, i da se pri svemu tome drže kur'anskih i hadiskih naputaka i njihovih zahtjeva (Ovaj Kur'an, doista, vodi onom što je najispravnije).

Obraćanje na Samitu: hafiz dr. Safvet Halilović


Imajući u vidu gore rečeno, učesnici Konferencije pozivaju sljedećem:
1. Pozivamo muslimanski ummet da ujedini svoje komponente i mobilizira sve potencijale i stavi ih u službu podupiranja ovog pitanja i pružanja pomoći svim raspoloživim sredstvima i instrumentima – najprije stanovnicima Jerusalema a potom i cijele Palestine, te da ozbiljno poradi, bori se i zalaže za oslobađanje naše okupirane zemlje.

Iznutra Svjetske muslimanske zajednice (ummet) pozivamo:
a) Lidere arapskog/islamskog svijeta da izvrše svoju ulogu i svoju veliku odgovornost spram ovog pitanja i da poduzmu sve što je u njihovoj moći za oslobađanje onog što je okupirano;

b) Učenjake da podižu svijest o ovoj pravednoj borbi, našem prioritetnom zadatku, da mobiliziraju mase i njihove potencijale usmjere za oslobađanje; poziva ih da se hitno pokrenu i neprestano posjećuju zemlje i formiraju delegacije koje će se susretati s tamošnjim vladarima, učenjacima, intelektualcima i vlasnicima kapitala.

c) Ljude iz medija, medijske profesionalce u svim vrstama medija i društvenih mreža da učine više kako bi ovo pitanje predstavili na učinkovitiji način u svijetu i navidjelo iznijeli zločine okupatora i osramotili ih na svjetskom nivou;

d) Vlasnike kapitala da povećaju izdvajanja i općenito više daju našim ljudima u Palestini, kao i za Džamiju el-Aksa, te obrazovnim i zdravstvenim ustanovama;

e) Konferencija poziva sve muslimanske zemlje da osnuju komitet za Jerusalem i El-Aksu i da koordiniraju Svjetsku uniju islamskih učenjaka kako bi se objedinili napori u služenju ovom našem prioritetnom pitanju;

f) Poziva sve Palestince, koje okuplja pripadnost zemlji, sa svim njihovim vjerskim, ideološkim, intelektualnim i političkim komponentama da se ujedine oko zajedničkih ciljeva, vrijednosti i svega što ih ujedinjuje i ulože sve svoje napore u oslobađanje naše kible i naše okupirane zemlje;

2. Konferencija poziva cjelokupnu ljudsku zajednicu i sve institucije koje vjeruju u ljudska prava i bore se protiv nepravde, okupacije i agresije da izvrše svoju ljudsku obavezu prema ovoj pravednoj stvari.


Preporuke
Samit islamskih vjerskih učenjaka usvojio je sljedeće preporuke:
1. Poziva na usvajanje kulturnog i književnog projekta o Jerusalemu, projekta enciklopedije islamskog jedinstva i formiranje naučnog odbora koji će osmišljavati naučnu pripremu i baviti se izradom podioka projekta i enciklopedije, te tražiti od specijaliziranih učenjaka da pišu o njima, dok će dostavljene radove ocjenjivati arbitražna komisija. Cilj enciklopedije je da, u saradnji s relevantnom institucijom, naročito s Fondacijom za oživljavanje kulturnog naslijeđa i islamskih istraživanja u Jerusalemu, ukaže na značaj jedinstva i iznađe načine kako da se ono ostvari, te analizira ranija i savremena iskustva i izazova s kojima se suočava, identificira simbole tih izazova itd.

2. Da Svjetska unija islamskih učenjaka i MyAQSA, kao i svi drugi zainteresirani za komunikaciju s različitim islamskim i nacionalnim pokretima formiraju jedan visoki komitet koji bi imao zadatak okupiti ih oko onoga nespornog među njima i među njima postići integraciju i od svakoga od njih uzeti vještine u kojima su najvičniji i poslužiti se njihovim iskustvima te ih prenijeti drugim pokretima, kako bi se proizveo jedan efikasan zamah i ti pokreti postali spodobniji i djelotvorniji u predstavljanju svoje vizije islamskog jedinstva i u intenziviranju svoga učešća u oslobađanju;

3. Podsticati mladiće i djevojke da poduzimaju inicijative i izrađuju inovativne programe i kreativne radove za služenje Jerusalemu i Palestini, te usvoje istaknute inicijative koje uživaju potporu društva i njegovih institucija;

4. Da se formiraju terenski odbori sastavljeni od svih orijentacija za rad u misijskim aktivnostima kako bi se ostvarilo načelo istinskog partnerstva na terenu i u okviru onog oko čega postoji opća saglasnost;

5. Uspostaviti međunarodnu agenciju koja će podržavati stvar Jerusalema, a potom i čitave Palestine;

6. Da islamski učenjaci u svakoj zemlji formiraju zvanični odbor, zakonski dopušten, koji će služiti palestinskom pitanju i komunicirati s utjecajnim instancama i civilnim institucijama kojima bi se objašnjavala pravednost palestinskog pitanja i na vidjelo iznosili zajednički imenitelji u korist El-Akse i Jerusalema;

7. Pozvati sve muslimanske zemlje da se osnuju mega vakufi u Jerusalemu u korist Džamije El-Aksa u punoj koordinaciji sa zvaničnim jordanskim i palestinskim institucijama;

8. Da se formira stalni komitet za praćenje odluka i preporuka i komuniciranje s muslimanskim zemljama i njihovim institucijama, te s pravnim i humanitarnim asocijacijama u svijetu a čije bi se stalno sjedište nalazilo u Kvalalumpuru, u Maleziji, i koje bi imalo pravo otvarati svoje ispostave u inozemstvu;

9. Pozvati islamske učenjake i istraživače da preispitaju fetvu koja se odnosi na posjećivanje (El-Akse) na jednom naučnom simpoziju koji bi organizirala Svjetska unija islamskih učenjaka i na kojem bi se to pitanje razmotrilo na naučan način u koordinaciji s vjerskim učenjacima Palestine i drugih zemalja, te donesen zaključak utemeljen na Šerijatu i interesu;

10. Pozvati žene iz raznih sektora da izvrše svoju veliku ulogu u služenju El-Aksi i Jerusalemu svim raspoloživim sredstvima, uključujući i nova ekonomska, društvena i medijska sredstva, te pozvati muslimanske naučnice da naučno i društveno učestvuju u podupiranju ovog pitanja.

11. Pozvati pravne stručnjake u muslimanskim zemljama i izvan njih da dadnu svoj doprinos u podršci ovom pitanju tako što će stati u njegovu odbranu i podizati optužnice protiv okupatora kod međunarodnih sudova kako bi oni još na ovom svijetu dobili zasluženu kaznu, prije kazne na onom svijetu;

12. Da se u svakom dijelu svijeta organiziraju konferencije, slične ovoj, te seminare i radionice na koje će se pozivati eksperti iz svih oblasti kako bi se mobilizirala energija Ummeta za njegov prioritetni cilj, te bio dosegnut strateški plan i izrađeni etapni programi koji će pokazati na koji način treba pristupiti realizaciji i šta je prioritet jedinstva i oslobađanja;

13. Da se uputi poziv ministarstvima obrazovanja, odgoja i vakufa da u školske programe, kao i one na univerzitetima i institutima, uvrste sve što je u dosluhu s Jerusalemom, Džamijom el-Aksa i palestinskim pitanjem i teme o njima predvidi za magistarske i doktorske radnje;

14. Doprinijeti smanjenju nezaposlenosti i siromaštva u Jerusalemu i Palestini kroz razvojne programe i online sisteme i tako velikom broju mladih ljudi naći zaposlenje putem interneta;

15. Pozvati oživljavanju međunarodnog fronta za spas Jerusalema, koji je obrazovan od strane istaknutih učenjaka islama 1967. godine nakon pada Jerusalema u ruke cionista, što bi predstavljalo sprovedbu zaključaka svjetske islamske konferencije održane u Ammanu septembra 1967. Ideja ovog fronta je da se svim pripadnicima Svjetske muslimanske zajednice otvori put za uključenje u nj – kako učenjacima, tako i drugima: političarima, intelektualcima, ekonomistima i široj javnosti. Svjetska unija islamskih učenjaka i Palestinsko vijeće islamskih učenjaka mogli bi na sebe preuzeti obavezu izrade načelnog okvira ovog fronta.

16. Formiranje međunarodnog naučnog komiteta specijaliziranog za reformu, objedinjavanje islamskog ummeta i zbližavanje njegovih komponenti, stranaka i orijentacija i njihovo poticanje na zajednički rad i saradnju u krupnim, sudbonosnim pitanjima Ummeta kako bi se postiglo željeno jedinstvo;

17. Reafirmiranje vodeće uloge džamije kroz dobru pripremu hatiba, kojima bi se osigurala savremena sredstva obraćanja i vršenja utjecaja, za koja bi se obučili, te odabir značajnih tema, osobito onih povezanih s Džamijom el-Aksa, Jerusalemom i Palestinom. To bi se moglo postići osnivanjem naprednih da'vetsko-šerijatskih instituta koji bi bili kadri proizvesti snažnu generaciju vjerskih učenjaka, daija i hatiba;

18. Davanje odgovarajućeg statusa vjerskim institucijama i njihovim učenjacima kako bi mogle vršiti svoju ulogu;

19. Posvećivanje maksimalne brige muslimanskoj porodici i njenoj zaštiti od propadanja, moralnog posrtanja, dezintegracije i narušavanja prirodnog ustrojstva, držeći da to čini snagu društva i moć da se suprotstavi izazovima;

20. Poziv da se bojkotira cionistički okupator, politički i ekonomski, i da se s njim prekinu diplomatske i ekonomske veze, te da se kod muslimana podigne svijest o neophodnosti nečega takvog;

21. Poziv da se odustane od konfrontacijske politike u muslimanskim zemljama i da se obustave svi vidovi trvenja među komponentama Ummeta i pristupi ozbiljnom međusobnom dijalogu;

22. Konferencija naglašava da je normalizicija odnosa s okupatorskom i zločinačkom tvorevinom Izrael zabranjena (haram) i ukazuje na opasnosti koje iz toga proističu po jedinstvo Ummeta i njegove svetinje, potcrtavajući da je to veleizdaja, te da se velika opasnost nalazi u tzv. „abrahamovskoj religiji“;

23. Iznošenje u javnost svih skrnavljenja koja cionistički neprijatelj čini prema muslimanskim svetinjama;

24. Obavezuje se Svjetska unija islamskih učenjaka da u saradnji s Vijećem islamskih učenjaka Palestine i drugim ulemanskim institucijama da sačini Povelju koja će sadržavati postojana načela palestinskog pitanja koja nijedan musliman neće moći prenebregnuti.

Na kraju, učesnici Samita islamskih učenjaka izražavaju svoju zahvalnost, uvažavanje i srdačnost Maleziji – njenom kralju, vladi i narodu, kao i njegovoj ekselenciji premijeru Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob-u na sponzoriranju ove konferencije. Zahvaljujemo se i svim organima uprave na aerodromima, medijima i organizacionom odboru koji su obavili velik posao oko organizacije ove konferencije.

Također, učesnici ovog Samita još jednom izražavaju svoju zahvalnost cijenjenim zvaničnicima na lijepom prijemu, gostoprimstvu i velikoj bratskoj toplini.

Isto tako izražavamo veliku zahvalnost i poštovanje malezijskim fondacijama: Fondaciji MyAKSA i Fondaciji za pozivanje u vjeru, te Svjetskoj uniji islamskih učenjaka koji su dali svoj doprinos da se konferencija održi na ovako lijep način, i bude dobro organizirana i vođena.

Veliku zahvalnost upućujemo i njihovim eminencijama islamskim učenjacima koji su poduzeli putovanje i došli na ovaj skup – neka ih Allah nagradi obilnom nagradom!

Naša posljednja dova je: Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova!

Susreti i muhabeti u pauzi samita