NDH-azija
KUDA IDE TREĆI ENTITET?!
Autor: Muhamed Hodžić
Objavljeno: 01. Jun 2022. 21:06:47
Prema odredbi Poglavnika Nezavisne Države Hrvatske, predsjedništvo vlade je u „Narodnim novinama“ (službeni list NDH), broj 28, od 04. veljače (februara) 1942. godine dalo uputu o načinu pozdravljanja i ozdravljanja držanih službenika u uredu i izvan ureda koja glasi:

„Svi državni službenici bez obzira na svojstvo, u uredu i izvan ureda imaju jedan pozdrav: „SPREMNI“. Uz glasni pozdrav u uredu i izvan ureda imaju svi državni službenici pozdravljati, još istodobno i dizanjem desne ruke do 45 stepeni, t.j. da kut ispružene ruke sa vodoravnom crtom čini polovicu ravnog kuta. Ruka se mora potpuno pružiti sa sastavljenim pristima i palcem.

Ova uputa je ujedno i naredba i ima se odmah proglasiti svem osoblju, svih državnih oblasti, ureda i ustanova, kao i ustanova koje se nalaze pod državnom upravom ili državnim nadzorom a vrijedi i za one državne službenike gardijskog staleža, koji nose službenu odoru.

Preporuča se i svim samoupravnim oblastima i uredima i ostalim posebničkim ustanovama da u gornjem pravcu izdadu slične odredbe.
Predsjedništvo vlade, broj 21.883-41., od 19. siječnja (januara) 1942. godine.“ (GHB, Arhiv IZ, zbirka varia, sign: V-18-20_1942)


Priredio: Muhamed Hodžić