CHICAGO ZA ŽRTVE GENOCIDA U SREBRENICI
Autor: B.net
Objavljeno: 11. Jul 2022. 21:07:44
Humanitarna organizacija "Lilies of Hope" u saradnji sa organizacijom "Ja BiH" su danas organizovali Marš mira povodom godišnjice genocida u Srebrenici 1995. godine.

Početak Programa je zakazan za 10 sati ujutro na plaži "Foster Beach", gdje su učesnici današnjeg marša bili dočekani sa kahvom i dobili majice i ruksak na kojima je bila slika „Srebreničkog cvijeta" - simbol genocida u Srebrenici i tekst "Walk to Remember Srebrenica Genocide Chicago 2022", kako je manifestacija prigodno nazvana.

Prije početka samog programa okupio se veliki broj Bosanaca i Hercegovaca i naših prijatelja drugih nacionalnost sa adresom u Čikagu ali je bilo onih koji su došli iz drugih mjesta.


Najprije nam se obratio jedan od organizatora, Semir Delić (Lilies of Hope) kratkim osvrtom na historijat događaja te '95-te godine koji je danas u svijetu poznat kao najveći zločin u Evropi nakon Drugog svjetskog rata i genocid na bošnjačkim stanovništvom.

Nakon toga su pročitana imena 50 žrtava genocida koji su tek ove godina, 27 godina od genocida u Srebrenici, identifikovani i pokopani zajedno sa ostalim žrtvama u Potočarima. Do danas je svoj smiraj tu pronašla 6,671 žrtva.

“ℤ𝕒𝕚𝕤𝕥𝕒 𝕤𝕖 𝕕𝕦š𝕖 š𝕖𝕙𝕚𝕕𝕒 𝕟𝕒𝕝𝕒𝕫𝕖 𝕦𝕟𝕦𝕥𝕒𝕣 𝕫𝕖𝕝𝕖𝕟𝕚𝕙 𝕡𝕥𝕚𝕔𝕒 𝕜𝕠𝕛𝕖 𝕓𝕠𝕣𝕒𝕧𝕖 𝕟𝕒 𝕤𝕧𝕛𝕖𝕥𝕚𝕝𝕛𝕜𝕒𝕞𝕒 𝕠𝕕 𝔸𝕣š𝕒. 𝕆𝕟𝕖 𝕤𝕝𝕠𝕓𝕠𝕕𝕟𝕠 𝕝𝕖𝕥𝕖 𝕡𝕠 𝔻ž𝕖𝕟𝕟𝕖𝕥𝕦, 𝕠𝕟𝕕𝕒 𝕤𝕖 𝕤𝕜𝕝𝕒𝕟𝕛𝕒𝕛𝕦 𝕦 𝕥𝕖 𝕤𝕧𝕛𝕖𝕥𝕚𝕝𝕛𝕜𝕖. ℕ𝕛𝕚𝕙𝕠𝕧 𝕚𝕙 𝔾𝕠𝕤𝕡𝕠𝕕𝕒𝕣 𝕡𝕠𝕘𝕝𝕖𝕕𝕒 𝕚 𝕜𝕒ž𝕖: ‘𝔻𝕒 𝕝𝕚 ž𝕖𝕝𝕚𝕥𝕖 𝕟𝕖š𝕥𝕠? 𝕆𝕟𝕚 𝕜𝕒ž𝕦: “Š𝕥𝕒 𝕕𝕒 𝕡𝕠ž𝕖𝕝𝕚𝕞𝕠 𝕜𝕒𝕕𝕒 𝕝𝕖𝕥𝕚𝕞𝕠 𝕤𝕝𝕠𝕓𝕠𝕕𝕟𝕠 𝕡𝕠 𝔻ž𝕖𝕟𝕟𝕖𝕥𝕦 𝕘𝕕𝕛𝕖 𝕟𝕒𝕞 𝕛𝕖 𝕧𝕠𝕝𝕛𝕒?’ 𝕆𝕧𝕠 𝕤𝕖 𝕡𝕠𝕟𝕠𝕧𝕚 𝕥𝕣𝕚 𝕡𝕦𝕥𝕒. 𝕋𝕒𝕕𝕒 𝕠𝕟𝕚 𝕜𝕒ž𝕦: ‘𝕆 𝔾𝕠𝕤𝕡𝕠𝕕𝕒𝕣𝕦, ž𝕖𝕝𝕛𝕖𝕝𝕚 𝕓𝕚 𝕕𝕒 𝕟𝕒š𝕖 𝕕𝕦š𝕖 𝕧𝕣𝕒𝕥𝕚š 𝕦 𝕟𝕒š𝕒 𝕥𝕚𝕛𝕖𝕝𝕒 𝕕𝕒 𝕤𝕖 𝕓𝕠𝕣𝕚𝕞𝕠 𝕦 𝕋𝕧𝕠𝕛𝕖 𝕚𝕞𝕖 𝕡𝕠𝕟𝕠𝕧𝕠.'” (𝕄𝕦𝕤𝕝𝕚𝕞)


Poslije obraćanja krenuli smo u šetnju do Montrose beach. Na svakih hiljadu koraka od strane organizatora je bio postavljen mali pano sa imenima žrtava genocida, a čitav put je osmišljen da bude predjen u 8372 koraka. Simbolizam te ideje nije potrebno posebno objašnjavati. Na Montrose plaži smo bili iznenadjeni sa flajerom u zraku na kojem je pisalo "Remembering Srebrenica Genocide ❤ 8372".

Kraj manifestacije kao njen start zvanično je završen posljednjim korakom na Foster plaži, gdje smo se malo osvježili uz hladan napitak i lijep razgovor.

Velika hvala organizatorima današnjeg skupa, Lilies of Hope i Ja BiH. Zaista se vidjelo da ste uložili puno vremena i truda da sve prodje u najboljem redu. Hvala vam od srca!

"Allah ne voli da se o nepravdi glasno govori, to može samo onaj kome je učinjena nepravda. – A Allah sve čuje i sve zna." An-Nissa, 4-148.(FB Sanela Seka)