MOJI AHBABI, HADŽIJA SMAJO SRDANOVIĆ I DR. MERSIM ZILKIĆ
Autor: Dr. hfz. Haris Hadžić
Objavljeno: 11. Aug 2022. 09:08:09
‘’Vjernici i vjernice su zaštitnici jedni drugima...’’ (Et-Tevbe, 71.)

Allahov Poslanik, a.s., je međusobnu ljubav muslimana u jednom hadisu usporedio sa organizmom “čiji dijelovi podjednako osjećaju, kada oboli bilo koji od njih." Također se prenosi da je rekao: ‘’Nijedan od vas neće biti pravi vjernik sve dotle dok ne bude želio svom bratu ono što želi sam sebi...’’ (Buhari)

„Na svijetu najteže je objasniti prijateljstvo. To nije nešto što se uči u školi. Ali, ako niste naučili smisao prijateljstva, stvarno niste naučili ništa.“ (Muhammad Ali)

Na kraju nećemo pamtiti riječi naših neprijatelja, već šutnju naših prijatelja.” (Martin Luther King, Jr.)


DR. HFZ. HARIS HADŽIĆ

O dr. Ziljkiću i Srdanoviću najbolje govore njihova djela. Govore mnogi vakufi, džamije, medrese, škole Kur'ana i hajrati čiju su izgradnju pomogli finansijski, ali i mnoge humanitarne kuhinje, siromašne porodice, jetimi, učenici i studenti kojima su ovi dobrotvori sa svojim džematlijama pomagali i davali stipendije. Svjedoči posebno i Šehidska džamija u Plavu, Islamski centar i džamija u Gusinju, ali i mnoge druge džamije, hajrati i vakufi širom Sandžaka, BiH, SAD-a, afričkih zemalja itd., gdje su oni ugradili dio svoga imetka.
Ovih dana smo svjedoci da su, pored ostalih, na meti pojedinih zlonamjernih ljudi i medija, i dva časna insana, uzorni gradjani, džematlije, biznismeni, intelektualci, dobrotvori, vakifi i humanitarci - h. Smajo Srdanović, predsjednik IZ-e u New Yorku, i dr. Mersim Zilkić, ugledni stomatolog i predsjednik BANA-e. Osjećam potrebu da napišem ovih par redaka o ovim dobrim ljudima i dżematlijama, a ujedno i zbog toga što je i moja slika objavljena u nekim medijima zajedno sa njima i time nam nacrtana meta uz razne potvore i laži.

Prije svega da podsjetim, da sam u dva navrata (nešto više od četiri mjeseca) obavljao funkciju glavnog imama IZ Plav-Gusinje u New Yorku, a baš na poziv Odbora Islamske zajednice & Kulturnog centra Plav-Gusinje u New Yorku na čelu sa predsjednikom h. Smajom Srdanovićem, a uz izun Mešihata IZ-e u Srbiji na čelu s poštovanim muftijom dr. Mevlud-ef. Dudićem. Tokom svog boravka u New Yorku družio sam se sa svim džematlijama, a posebno i s h. Smajom i dr. Mersimom koje sam za to vrijeme baš dobro upoznao. Najviše aktivnosti imao sam u Bošnjačkom islamskom kulturnom centru Richmond Hill, jednom od tri vakufa IZ Plav-Gusinje u New Yorku. Povremeno sam držao hutbe, tribine i dersove i u Ali-Pašinoj džamiji u Astoriji, ali i u Islamskom centru u Monticellu, koji su, također, vakufi pomenute zajednice, kao i Centar bošnjačko-američke zajednice - Elmwood Park, New Jersey. Dakle, kako je i ranije objavljeno na fb stranici spomenutih džemata, imali smo puno raznovrsnih aktivnosti, posebno u vrijeme mjeseca Ramazana, kada smo imali i puno musafira, daija, karija, izvodjača ilahija i kasida, ali i nemuslimana - političara, funkcionera, sportista itd. Medjutim, jedan od posebnih ugođaja je bio pred kraj ramazana dolazak na iftar g. Donovana Richardsa, predsjednika njujorške općine Queens, (o čemu je ranije pisao g-din Esad Krcić), kojeg smo domaćinski dočekali i ugostili predsjednik h. Smajo Srdanović, moja malenkost, članovi Odbora, naravno i članovi IZ P-G, kao i svi naši ostali džematlije.

Predsjednik Richards se obratio nakon iftara kada je predsjedniku IZ Smajlu Srdanoviću, uručio Proklamaciju, kojom pohvaljuje zajednicu za cjelokupni humanitarni rad, aktivno unaprjeđivanje dobrih međuljudskih i međuvjerskih relacija i odnosa. Ujedno čija je misija promicanje međusobne ljubavi i razumijevanja.

- Bošnjački islamski kulturni centar posvećen je služenju Queensu, vjeri i dubokoj predanosti za dobrobit članova i njihovih susjeda širom okruga Queens, istakao je u obraćanju pored ostaloga u Predsjednik općine Queens Donovan Richards.

To je bilo općenito priznanje za naš džemat, ali posebno za h. Smaja kao predsjednika džemata.

S obzirom na citate s početka ovoga teksta, ja kao njihov iskreni prijatelj stajem u odbranu njihove časti s o ih par redaka, jer me tome naučila naša lijepa vjera islam. Za h. Smaja i dr. Mersima mogu reći sve najbolje, i da je zadnje s čime se mogu njih dvojica povezati terorizam, ekstremizam i radikalizam. Oni su poznati humanisti koji pomažu ljudima bez obzira na boju kože, vjeru i naciju, a naravno, uvijek su najviše na usluzi svom Sandžaku i BiH. Oni dvojica su zadužili mnoge ljude svojim dobrom, a posebno h. Smajo čijim sebebom je više stotina ljudi našlo zapošljenje u njegovoj kompaniji. Naravno, i dr. Mersim koji je izašao u susret i pomogao mnogim porodicama na razne načine. U nastavku navodim nekoliko hadisa i tefsirskih komentara o brastvu u islamu i ljubavi medju muslimanima, te o njihovom medjusobnom pomaganju u iskušenjima.

Od Abdullaha Ibn Omera, r.a., se prenosi da je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Musliman je brat drugom muslimanu, ne čini mu nepravdu niti ga ostavlja na cjedilu.“ (Buharija, 2442, i Muslim, 2580)

Rekao je Ibn Usejmin, rahimehullah:

“Musliman je brat drugom muslimanu…“ tj. u vjeri, “ne ostavlja ga na cjedilu“, tj. ne predaje ga onome koji će mu nepravdu činiti, nego će ga braniti i štititi od svakog zla. Ovdje su spomenute dvije stvari, prva: da mu neće nepravdu činiti, i druga: neće ga prepuštati onome koji će mu nepravdu činiti, nego će ga braniti, i zato su rekli učenjaci, Allah im se smilovao: obaveza je na muslimanu da brani svoga brata muslimana, njegovu čast, imetak i život."
(Šerh Rijadu-Salihin, 2/566-567)


Naravno, o njima dvojici najbolje govore njihova djela. Govore mnogi vakufi, džamije, medrese, škole Kur'ana i hajrati čiju su izgradnju pomogli finansijski, ali i mnoge humanitarne kuhinje, siromašne porodice, jetimi, učenici i studenti kojima su ovi dobrotvori sa svojim džematlijama pomagali i davali stipendije. Svjedoči posebno i Šehidska džamija u Plavu, Islamski centar i džamija u Gusinju, ali i mnoge druge džamije, hajrati i vakufi širom Sandžaka, BiH, SAD-a, afričkih zemalja itd., gdje su oni ugradili dio svoga imetka. Nažalost, ima i onih koji samo kritikuju i 'poništavaju' dobra djela drugih ljudi, i merak im je da se o njima šire ružne glasine, kao da zaboravljaju da ćemo svi mi pojedinačno stati i odgavarati za svoja djela pred Uzvišenim Allahom, a On prijeti žestokom kaznom takvima koji se 'nasladjuju' iskušenjima i širenju ružnih glasina braći muslimanima.

Tako Uzvišeni kaže:

"One koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine - čeka teška kazna, i na ovom i na onom svijetu. Allah sve zna, a vi ne znate." (En-Nur, 19.)

Hafiz Ibnu Kesir rhm., u tefsiru (3/367.), kaže:

"Ovo je upozorenje onima koji čuju loš govor i priču..., da ga ne šire, i ne razglašavaju među ostalim svjetom..."

Imam Ahmed rhm., kaže: "Pričao nam je Muhammed b. Bukejr, od Mejmuna b. Musa el-Mer'ijja, a on od Muhammeda b. Abbad el-Mahzumijja, a on od Sevbana r.a., da je čuo od Allahovog Poslanika, s.a.w.s., kako je rekao:

"Nemojte uznemiravati Allahove robove; nemojte ih brukati, i nemojte im mahane istraživati! Ko bude mahane istraživao svom bratu-muslimanu, Allah će njegove mahane istražiti, sve dok ga, u njegovoj kući, ne zastidi i obruka!" (Šejh Šu'ajb el-Arna'ut kaže da je ovaj hadis Sahih.)

Imam Kurtubi rhm., u komentaru ovog ajeta, u svome tefsiru (12/184.), navodi slijedeći hadis: Od Ebu Derda'a r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik a.s., rekao: "...ko proturi i razglasi neku riječ, po pitanju čovjeka-muslimana, koji je od nje čist, želeći ga njome poniziti na dunjaluku – Allah dž.š., će ga zbog nje baciti u džehennemsku vatru..."

Od Ali b. Ebi Taliba r.a., se bilježi da je rekao:

"Onaj koji čini loše djelo, kao i onaj koji na sva zvona govori o njemu – su isti u grijehu!" 

 (Šejh Albani rhm., kaže da je lanac ove predaje hasen.)

 U Džessasovom "Ahkamul-Kur'an", u (5/163), stoji slijedeće:

"One koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine - čeka teška kazna, i na ovom i na onom svijetu. Allah sve zna, a vi ne znate."

(En-Nur, 19.)

 – Allah dž.š., je ovim ajetom obznanio to da je obaveza imati lijepo mišljenje o vjernicima/mu'minima, i da im se mora željeti hajr i dobro, prijeteći se onima koji žele otkrivati bestidnosti, iznositi potvore, i pogrdno pričati o vjernicima, okarakterisavajući takav postupak kao veliki grijeh, koji je zaslužan kazne. Sve ovo nam ukazuje na to da naša srca moraju biti u selametu kada su vjernici u pitanju, što je slučaj i sa ostalim djelovima tjela, i sa jezikom kada je u pitanju nanošenje zla njima!“ 

Abdullah b. Omer r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao:

"Mu'min je ona osoba od čijeg jezika i ruku su sigurni ostali muslimani, a muhadžir je onaj koji je hidžru učinio od onoga što je Allah dž.š., zabranio!"
(Buhari)

Od Ebu Šurejha r.a., se prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao:

"Nije vjernik osoba od čijeg zla nije siguran njegov komšija!" 

(Buhari)

Od Abdullaha b. Omera r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.w.s., rekao:

"Koga veseli to da bude udaljen od vatre, i da uđe u džennet – kada mu dođe smrtni čas neka posvjedoči da nema drugog boga osim Allaha, i da je Muhammed Allahov poslanik, i da želi ljudima ono što želi i sebi."

Molimo Allaha Uzvišenoga da nas sačuva zla, laži, potvora i spletki zlih ljudi. Amin.