Udruženje žrtava i svjedoka genocida zahtijeva od Ministarstva pravde BiH
UPIŠITE PRAVOSNAŽNE PRESUDE TRIBUNALA U KRIVIČNE EVIDENCIJE BIH
Autor: NAP
Objavljeno: 03. Feb 2023. 20:02:35
SARAJEVO, (Patria) - Molimo Vas, da unutar Ministarstva pravde BiH, pokrenete proceduru za upis pravosnažnih presuda Međunarodnog krivičnog Suda za bivšu Jugoslaviju/Međunarodnog Rezidualnog Mehanizma za Krivične Sudove (MKSJ/MRMKS), navodi se u uvodnom dijelu saopćenja Udruženja žrtava i svjedoka genocida.

Udruženje je zahtjev na upis poslalo zamjeniku ministra pravde BiH Elviru Mahmuziću.

"O upisu u krivične evidencije BiH odlučuje Ministarstvo pravde BiH i tražimo od Vas da pristupite primjeni Vaših ovlaštenja i pozitivnih Zakonskih propisa koji reguliraju rad Ministarstva pravde BiH, te izvršite upis pravosnažnih presuda MKSJ/MRMKS u krivične evidencije BiH. U posljednjem izvještaju MRMKS-a upućenom Vijeću sigurnosti UN-a je naglašeno da je registracija presuda 'pitanje od ključnog značaja za vladavinu prava, stabilnost i pomirenje u bivšoj Jugoslaviji, kao i fundamentalno pitanje saradnje s Mehanizmom", navodi se u saopćenju.

Također, VS UN-a upozorava se da: "Danas u zemljama bivše Jugoslavije (naglašava se BiH i Srbija) domaća evidencija odražava krivična djela 'običnih' kriminalaca, ali ne odražava isto za većinu međunarodnih ratnih zločinaca".

"U tom smislu se, sa stanovišta domaćih pravnih poredaka, gotovo stiče dojam da se ti zločini nisu nikada ni desili i da njihovi počinioci nikad nisu bili osuđeni", kažu iz Udruženja i napominju: "MKSJ je dio Ustava BiH i dio pravosudnog sistema i samim tim i pravosnažne presude MKSJ/MRMKS predstavljaju dio pravnog i pravosudnog sistema BiH. Nadamo se da ćete, u skladu s Vašim ovlaštenjima, udovoljiti našim zahtjevima", ističu iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida.