ISLAMSKI CENTAR MONTICELLO UPLATIO 32,440 DOLLARA ZA POMOĆ TURSKOM NARODU
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 18. Feb 2023. 15:02:55
Islamski centar Monticello (NY) izvršio je uplatu donacije 32,440 dollara na račun Ambasade Republike Turske u Washingtonu za potrebe humanitarne pomoći narodu Turske koje je zadesio katastrofalan zemljotres.

Islamski centar Monticello (NY) je jedan od četiri vakufa koji je u posjedu Islamske zajednice i Kulturnog centra Plav-Gusinje u New Yorku.

Proteklog četvrtka na sastanku u Generalnom konzulatu R. Turske u New Yorku, predsjednik pomenute zajednice h. Ago Kolenović i Smaile Srdanović upoznali su generalnog konzula Reyhana Özgüra o oktivnostima u ovoj zajednici za pomoć turskom i sirijskom narodu koje je zadesio težak zemljotres, te da su sakupili oko 120 hiljada dollara i da je akcija još u toku.

- Za sada su uplaćena sredstava koja su donirali članovi IC Monticello. Narednih dana na račun Ambasade Turske u Washingtonu bit će proslijeđene i donacije koje su uplaćuju u našim vakufima Ali pašinoj džamiji u Astoriji i Bošnjačkom islamskom kulturnim centru Richmond Hill, kaže Kolenović.

Turski generalni konzul Reyhan Özgür prihvatio je poziv Kolenovića i Srdanovića da bude musafir Bošnjačkog islamskog kulturnog centra Richmond Hill, kada će se za područje koje je zadesio zemljotres organizirati donatorska večera. Datum će biti naknadno objavljen.


Dokaz o uplati donacije na račun Ambasade R. Turske u Washingtonu


Da napomenemo, da je Bošnjačko-američka nacionalna asocijacija ranije uplatila 20 hiljada dollara na račun Ambasade R. Turske u Washingtonu, narednih dana će biti uplaćena sredstva za Siriju. Dok Bosansko-hercegovački islamski kulturni centar NY i Centar bošnjačko-američke zajednice New Jersey sakupljena sredstva za Tursku i Siriju će uplatiti na račun Mešihata Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike (IZBSA), koji će uplate koordinirati sa Rijasetom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Bošnjaci.Net saznaju da su džemati pod krovom IZBSA do sada sakupili oko 600 hiljada dollara.