DAN ARAFETA
Autor: Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012)
Objavljeno: 27. Jun 2023. 15:06:53
Dragi moji,
Danas je 9. zu-l-hidždže, 1444/27. juni, 2023. god.

Danas je Dan Arefata, gdje čovjek stoji da čuje nebeski zov istine te da osjeti spoznajni duh u sebi, koji mu kazuje ko je, što je i gdje je.

Danas je Dan Arafeta, gdje se obnavlja zavjet vjere i vjernosti Stvoritelju Svjetova, koji je savršeno upotpunio objavu Svome Miljeniku Muhammedu, a.s., da je ponese i prenese cijelom čovječanstvu.

Danas je Dan Arafeta, gdje čovjek pokorno lice svoje spušta na zemlju kako bi pokazao da ima samo jedan Gospodar, kojem on robuje za spas svoje duše.

Danas je Dan Arefata, gdje se sjedinjuju duše čovječanstva da okaju svoje grijehe i polože zakletvu da će biti u službi dobra i ljubavi u svijetu zla i mržnje.

Danas je Dan Arefata, gdje su uši cijeloga svijeta uprte da čuju glas muslimana, koji baštine iskonsku Božansku poruku, koja može spasiti svijet od propasti.

Danas je Dan Arafeta, gdje meleki silaze da budu s čovjekom, kojeg je Allah izabrao da bude njegov glasnik na Zemlji.

Danas je Dan Arefata, gdje Milostivi Allah prima pokajanje i uslišava dovu iskrenom vjerniku.

Danas je Dan Arefata, gdje nema mržnje, gdje nema svađe, gdje nema fesada, gdje nema džidala, gdje nema ništa što čovjeku prlja dušu.

Danas je Dan Arafeta, gdje traba učiti ovu dovu:

• اللهم ونسألك فرجًا بعد كرب، ورخاءً بعد الشدة، اللهم إنا نحمدك ونشكرك، وما أصابنا من نعمةٍ فمنك وحدك لا شريك لك.
• Allahu Milostivi, molimo Te olakšaj nam nakon tjeskobe i blagoslovi nas nakon nevolje. Neka je Tebi hvala i slava, o Bože naš. Svaki blagoslov je od Tebe, Ti nemaš ni druga ni partnera! Amin!
• اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك لا إله إلا أنت خلقتنا، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، اللهم إنا نبوء لك بنعمتك ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
• Allahu Svevišnji, Ti si naš Gospodar, a mi smo Tvoji robovi. Nema drugog boga osim Tebe. Ti si nas stvorio. I mi smo pod zavjetom s Tobom koliko god možemo. Allahu Svevišnji, mi priznajemo Tvoj nimet, koji nam daruješ i mi priznajemo grijeh, kojeg činimo pa nam oprosti grijehe jer samo Ti opraštaš grijehe! Amin!
• اللهم عافنا في الدنيا والآخرة، عافنا في ديننا وفي دنيانا وأهلينا ومالنا، اللهم واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.
• Allahu Milostivi, oprosti nam grijehe na Ovome i Drugome svijetu! Budi nam Milostiv u našoj vjeri, budi nam Milostiv na Ovome svijetu, budi nam Milostiv u našoj familiji, budi nam Milostiv u našem imetku. Allahu Milostivi, pokri nam naše sramote, osiguraj nam naše potomke i neka nam naša krajnja djela budu ona koja će imati trajnu vrijednost! Amin!

Svim našim bosanskim hadžijama i hadžincima, kao i svim muslimanima svijeta, učim dovu Allahu Svevišnjem da im stajanje na Arefatu bude makbul i dova da im bude uslišana! Amin!