NEKA SVE VAŠE SVAĐE PRESTANU
Autor: Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012)
Objavljeno: 20. Nov 2023. 01:11:56
O ljudi, slušajte dobro!

Možda neću biti s vama još dugo.

Slabi među vama, hranite ih onim što vi jedete, obucite ih onako kako se vi obučite.

Sigurno ćete doći pred Boga, koji će vas pozvati na odgovornost za vaša djela.

Neka prisutni upozore one koji su odsutni.

Svi ste porijeklom od Adama, a najbolji među vama je onaj koji najviše poštuje Boga.

Razmislite duboko o tome šta govorim.

Neka sve vaše svađe prestanu.

Morate znati da je svaki musliman brat svakom drugom muslimanu i da su svi muslimani braća jedni drugima.

Između muslimana nema rasne i plemenske razlike.

Ne smijete uzeti ništa od svog brata osim onoga što vam je dragovoljno dano.

Nemojte nikoga tlačiti i nemojte biti tlačeni.

O narode moj, ja sam samo čovjek.

Možda će me melek smrti uskoro posjetiti.

I smrt će me stići.

Ali ostavio sam vam Knjigu od Boga objavljenu - Kur'an koji je svjetlo i uputa!