KUD “Sedef” iz Njujorka je obilježio 10. godišnjicu postojanja
DESET GODINA OTKAKO SE \"SEDEF\" UHVATIO ZA DEF
Objavljeno: 04. Jun 2007. 00:06:00
Pripremila: Zejna Džananoviæ


U subotu naveèer, u ugodnom prostoru “Èian Federation” njujorškog predgraða Astorija, KUD “Sedef” iz Njujorka je obilježio 10. godišnjicu svojega postojanja, zajedno sa uvijek dobrodošlim gostima veèeri, bosanskohercegovaèkim KUD iz Utike, sa sjevera amerièke države Njujork, koji su došli da zajedno sa domaæinima uvelièaju ovu noæ podsjeæanja zajedno sa svojim orkestrom iz Utike “Sunèeve zrake”.
Danas KUD “Sedef” ima 50 redovnih èlanova, te niz pomagaèa uz uvijek prisutan jako veliki broj gostiju iz redova bosanskohercegovaèke, bošnjaèke dijaspore i amerièkog društva koji uživaju u skladnim i dobro uvježbanim nastupima bošnjaèkog podmlatka dijaspore.

Izvanredni doprinos donatora, cijenjenog èlana bh. dijasporske zajednice NYC-ja Mirsada Huskiæa, zahvaljujuæi èijoj velikodušnosti je prireðena ukusna veèera, uz neumornu aktivnost roditelja djece koja su sudjelovala u programu organizovano je još jedno prijatno i nadasve zanimljivo veèer u ambijentu ovog velegradskog predgraða svjetskog i amerièkog financijskog centra.

Naša saradnica, cijenjena Zejna Džananoviæ, inicijativni koordinator Bosansko Amerièke Biznis Alijanse (BABA) i jedna od mnogih Bosanaca u SAD koji potpomažu sve djelatnosti kulturno-umjetnièkih društava u SAD je opisala to veèer ovako: “Program je bio jako bogat. Sidika Lemeš, presjednica i kostimograf društva se obratila gostima sa rijeèima dobrodošlice. Dika – kako svi mi u Astoriji zovemo Sidiku - je spomenula da se ne može i ne smije zaboraviti naš prvi, onaj poèetni folklor \"Ljiljani\". Davne 1993, “Ljiljani” su otpoèeli sa radom u istim prostorijama uz pomoæ tadašnjeg koreografa Rasima Muminoviæa. “Ljiljani” su svojevremeno prestavljali na izvanredan naèin našu bosanskohercegovaèku kulturu svagdje gdje je trebalo.” Time je gða Lemeš podsjetila sve prisutne goste na ono što su kulturno-umjetnièka društva iz Njujorka ostavila iza sebe, postigla i ostvarila sa relativno malim sredstvima, i u kratkom vremenskom periodu u poreðenju sa ostalim balkanskim i sjevernoamerièkim iseljenicima. Zejna Džananoviæ, inicijativni koordinator Bosansko Amerièke Biznis Alijanse (BABA) dalje nam je opisala ovo lijepo veèer: “KUD iz Utike, odnosno vješta grupa A je na veliko zadovoljstvo svih prisutnih gostiju izvela prvi krasni splet narodnih igara pod nazivom \"Muslimanske igre iz Bosne\" Utica, grupa A. Poslije je najmlaða grupa KUD-a Sedef izvela narodne plesove iz okolice Travnika. Ovu koreografiju je postavila Irma Burkic. Irma Burkic je inaèe èlan i vrsni izvoðaè KUD-a “Sedef” od samog osnivanja društva. Ova izvedba je prinmljena sa velikim oduševljenjem od strane svih prisutnih posmatraèa i gostiju. Da gosti ne bi zaostali, KUD iz Utice, grupa B, se pokazala odliènom koreografijom \"Šarenac\", koju je vrlo lijepo postavila Bademka Sarajlija.

Onda su skeè \"Radosni djeèak\" izveli uèenici bošnjaèke škole pod rukovodstvom profesionalne uèiteljice gðe. Merside Kreso. Inaèe ova vrijedna uèiteljica uèi djecu uzrasta od 1. do 4. razreda. Ramo i Džhenita najmlaði èlanovi KUD “Sedefa” su jako dobro izveli skeè, na zadovoljstvo svih prisutnih.
Slijedila je lijepa bošnjaèka koreografija predstavljena pod nazivom “Igre iz Sandžaka” u izvedbi A grupe KUD “Sedef”, koju je pripremio i postavio vrsni koreograf Samir Handanoviæ, èime su se prisutni upoznali sa narodnim igrama iz ovog dijela nekadašnjeg bosanskog pašaluka. koje bi nakon raspada Jugoslavije i cijepanja Sandžaka izmeðu Srbije i Crne Gore, zamalo zapale u zaborav da nije entuzijasta poput gðe Sidike, g. Samira te svih ostalih vrijednih a preèesto anonimnih umjetnika koji velikim trudom održavaju u životu narodna kola, plesove i igre iz Bosne-Hercegovine i njenog neodvojivog kulturnog produžetka, Sandžaka.
Recitaciju: \"Mama je glagol od glagola raditi\", izveli su najmlaði uèesnici KUD “Sedef”, preslatke Mejrema, Asmira, Sabina, Alma, Almedina, Dzeneta, Emina, Berina i premedeni Fariz i Asmir jako uspješno. Za sav ovaj njihov trud im je uèiteljica Mersida, kako mi je rekla, jako zahvalna.” Kaže naša Zejna i nastavlja: “ Grupa B KUD-a “Sedef” se dalje predstavila vrsnom izvedbom, \"Mozaika bosanskih igara\" koja je oduševila sve. A recitacija pod naslovom \"Moja Mama\", koju su izvela Anela, Elzana, Emina, Žana, i Berina je raznjehila sve u sali.
Meðutim šota najmlaðih èlanova KUD “Sedef” – brace i seke èetvorogodišnjaka – je veoma prijatno iznenadila sve prisutne zvanice i impresionirala organizatore veèeri, kao i lijepa recitacija iz knjige “Bulbul” te ona pod naslovom \"Volim te Bosno\".
Pred kraj presjednik KUD-a Sidika Lemeš se zahvalila gostima, æime je oficijelni dio programa završen ali je orkestar nastavio dalje sa krasnom svirkom da se i odrasli gosti mogu malo opustiti i zaigrati na napjeve i kola iz stare domovine Bosne-Hercegovine a bogami i Sandžaka.” Rekla nam je Zejna Džananoviæ pri kraju svoga opisa veèeri.
Pored navedenog programa, KUD “Sedef” se zahvalio i svojim dugogodišnjim saradnicima dodjelom priznanja za svu pomoæ pruženu tokom vlastitog postojanja i poklonima sa cvijecem. Dobitnici su bili:
Rasim Muminovic, bivši koreograf prvog folklora \"Ljiljan\" i \"Sedefa\"
Zejna Džananoviæ, bivši sekretar
Refika Burkiæ, blagajnik
Rasim Pupoviæ, za rad u folkloru na održavanju prostorija KUD-a
Mersida Kreso, uèiteljica
Agan Burkiæ, za rad na arhivi kaseta i snimaka nastupa
Irma Burkiæ, za rad na poduèavanju najmlaðe grupe KUD “Sedef”
Samir Handanoviæ, koreograf
te Sidiki Lemeš, presjednici

“Lista bi bila još duža, pošto je jako veliki broj osoba koje dobrovoljno pomažu folkloru, kao što su naši njujorški mediji te npr. BATV Adnana Rudanoviæa koji uvijek je prisutan na našim priredbama,” rekla je Sidika Lemeš.

Zato se ovom prilikom i kroz ovj medij KUD “Sedef” zahvaljuje svima ostalima koji nesebièno potpomažu rad ovog vrijednog njujorkškog folklora a koje “Sedef” nije imao prilike i formalno imenovati tokom ugodne ali prekratke veèeri obilježavanja 10. godina svojega postojanja.

Za uèlanjenje i saradnju sa KUD “Sedef”-om možete se obratiti na adresu:

SEDEF LTD
327 W. 30th Street
New York, NY 10001
Tel: 212-695-3988