Prof. dr. Šefket Krcić u povodu osnivanja Fakulteta za turizam u Plavu
KAKO POBJEĆI OD REZERVATA I OTVORENOG ZATVORA
Autor: Aldina Kardum
Objavljeno: 08. Feb 2009. 19:02:32

Prof. dr. Šefket Krcić

Najzad, ova visokoškolska ustanova za turizam bi imala perspektivu i širi odjek među plavsko-gusinjskom dijasporom, koja je pet puta veća od preostalog stanovništva koje živi u ovom kraju. To bi bio put da ovaj kraj ne bude rezervat i otvoreni zatvor, niti budući zoološki vrt aktualne vlasti Crne Gore, već da bude oaza mira i prijateljstva, gdje bi se mogao razvijati manifestacioni turizam, seosko-planiski turizam, zdrastveni i sportski turizam, te znanstveni, kongresni i književni turizam. Svi ovi sadržaji bi mogli naći uporište u planovima i programima najavljenog fakulteta, ali naravno na drukčijim osnovama, i to bez predrasuda i megalomanije...
Raduje me činjenica, koja je objavljena u dnevnim novima “Vijesti” i “Dan”, da konačno u Plavu grupa univerzitetskih profesora iz Beograda i Novog Pazara osnivaju Fakultet za turizam, koji će u perspektivi djelovati u zajednici fakulteta koji su osnovani u Beranama.

Kao zavičajac, znanstvenik i univerzitetski profesor (svih zvanja) i vizit profesor sa više univerziteta, ne mogu ostati ravnodušan u povodu inicijative, a da ne iskažem svoje oduševljenje i svoj skepticizam, rekao je dr. Krcić.

Zašto oduševljenje?
Dr. Krcić:
Oduševljenje baziram na činjenici da konačno plavski vlastodršci jednom smireno sjednu sa ljudima od znanosti da razgovaraju o perspektivi nauke i prosvjete u plavsko-gusinjskom i murinskom kraju. Pune dvije i pol decenije, sa pet-šest garnitura sam pokušavao osnovati fakultet u Plavu i nadasve želio suradnju sa lokalnom samoupravom. Međutim, sa druge strane, dobijao sam gotovo istovjetan odgovore iz godine u godinu, od garniture do garniture, najkraće rečno, “za koga?”!!!
To me je navelo da osnujem Plavsku ljetnju filozofsko-književnu školu na Jaliji jezera, koja bi vremenom i u perspektivi prerasla u moderni ljetni koledž. Iz Crne Gore sam uglavnom dobijao podršku od visokoumnih ljudih od prof. dr Slobodana Tomovića, filozofa dr Steva Nikića, kao i od čuvenog filozofa estetičara dr Vujadina Jokića (koji nažalost nije više među živima). Ostala suradnja je tekla sa istaknutim filozofima iz inozemstva. To je bio put da se i afirmira turizam u ovom kraju, koji je prije 60 godina bio mnogo popularniji nego što je bio to budvanski turizam. A Budva je danas turistička metropola, zahvaljujući centralističkoj diktaturi Podgorice. S druge strane, plavsko-gusinjski kraj je izolovan u saobraćajnicima i pretvoren u “slijepo crijevo.”

Zašto skepticizam?
Dr. Krcić:
Sekptičan sam iz razloga, što kolege, koji su pokrenuli inicijativu za osnivanje fakulteta za turizam u Plavu, prije svih dr V. Ognjanović, dr D. Dašić, dr Vešović i dr Kalač, nisu se sjetili, iako imaju prilike s mojom malenkošću da često komuniciraju, da barem konkretno govorimo, jer sam jedini univerzitetski profesor koji je sa stalnim prebivalištem u plavskom kraju. Pored moje malenkosti u Plavu žive i drugi univerzitetski profesori i naučnici, kao što su dr Marko Knežević, dr Ranko Simonović, te dr Danilo Knežević, koji bi značajno sa stanovišta svojih struka turizmologije, prirodnih znanosti i geografije, mogli dati doprinos utemeljenju prve visokoškolske institucije u Plavu. Prije svega, ovo mjesto ima značajne kapacitete i objekte, pored zgrade osnovne škole i gimnazije, kao i škole u Gusinju ima veliki prostor u bivšoj zgradi Doma kulture, čiji su objekat plavski moćnici pretvorili u Šumsku upravu, što je nedopustivo sa stanovišta civilizacijskih ciljeva. U svakom slučaju, moj skepticizam se javlja u vezi podruštvljavanja ove ideje, koja bi trebala da stekne status široke primjene u građanstvu i da profesori budu pristupačniji u interesu nastave sa studentima, a ne da se kao što se često komentira, studenti traže za spomenute profesore. Zato je potreban jedan širi i konstruktivniji dogovor i razgovor između univerzitetskih profesora i lokalne samouprave, jer smatram, da najbolje poznajem plavske prilike.

Hoće li visokoškolska ustanova za turizam imati perspektivu?
Dr. Krcić:
Najzad, ova visoko-školska ustanova za turizam bi imala perspektivu i širi odjek među plavsko-gusinjskom dijasporom, koja je pet puta veća od preostalog stanovništva koje živi u ovom kraju. To bi bio put da ovaj kraj ne bude rezervat i otvoreni zatvor, niti budući zoološki vrt aktualne vlasti Crne Gore, već da bude oaza mira i prijateljstva, gdje bi se mogao razvijati manifestacioni turizam, seosko-planiski turizam, zdrastveni i sportski turizam, te znanstveni, kongresni i književni turizam. Svi ovi sadržaji bi mogli naći uporište u planovima i programima najavljenog fakulteta, ali naravno na drukčijim osnovama, i to bez predrasuda i megalomanije, jer smatram, da niko ne može biti veći prijatelj od ljudi iz mjesta u kojima žive. Volio bih da nisam u pravu, ako mi lokalna samouprava dokaže drukčije, spreman sam im učiniti aferim za ovaj posao – izjavio je za javnost prof. dr Šefket Krcić, redovni profesor Univerziteta u Novom Pazaru i ex-profesor Univerziteta Crne Gore.


Plavsko jezero: Rezervat ili oaza?