Otvoreno pismo Rektoratu Univerziteta u Sarajevu u povodu rehabilitacije verbalnog delikta na Filozofskom fakultetu u Sarajevu
SEDAMDEST PROFESORA I ASISTENATA BILO JE SVJEDOK INKVIZICIJSKOG, TOTALITARNOG LINČA MR. FATMIRA ALISPAHIĆA
Autor: B.net
Objavljeno: 14. May 2012. 18:05:45
Sedamdest profesora i asistenata bilo je svjedok inkvizicijskog, totalitarnog linča mr. Fatmira Alispahića kojega je Dubravko Lovrenović, bez ikakvih argumenata (morala bi postojati neka presuda!) optužio da je "fašista i rasista" i da kao takav ne može steći "doktorat iz humanističkih znanosti".


Poštovani,

Obaviješteni smo da je Naustavno-naučno vijeće Filozofskog fakulteta u Sarajevo 9. maja 2012. napravilo presedan kakav nije zabilježen u povijesti Univerziteta u Sarajevu - da je jednog kandidata odbilo pod optužbom da je taj kandidat "fašista i rasista". Sedamdest profesora i asistenata bilo je svjedok inkvizicijskog, totalitarnog linča mr. Fatmira Alispahića kojega je Dubravko Lovrenović, bez ikakvih argumenata (morala bi postojati neka presuda!) optužio da je "fašista i rasista" i da kao takav ne može steći "doktorat iz humanističkih znanosti". Ovo je suprotno svim zakonskim i normativnim aktima Univerziteta u Sarajevu, i otvoreno vas pozivamo da o tome obavijestite inspekcijske i pravosudne organe, da pokrenete proceduru obaranja tako skandalozne odluke i odgovornosti onih koji na velika vrata vraćaju tzv. verbalni delikt i totalitarni sistem u naše postkomunističko društvo. Mi izuzetno cijenimo Fatmira Alispahića, ali, on ovdje nije bitan, jer je bitno da su jednom pojedincu ugrožena njegova ljudska, građanska i akademska prava.

U ime grupe bh. građana iz Skandinavije,
Munir Mujezinović