Zbog zabrane ispred Filozofskog fakulteta pokrenuta online "Peticija za Fatmira"
DEKAN ILI DIKTATOR: IVO KOMŠIĆ ZABRANIO PETICIJU PROTIV DISKRIMINACIJE FATMIRA ALISPAHIĆA
Autor: B.net
Objavljeno: 17. May 2012. 13:05:22

Dekan ili diktator: Ivo Komšić
Prof. dr. Ivo Komšić, dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu, zabranio je da se u holu ovog fakulteta potpisuje peticija protiv diskriminacije Fatmira Alispahića.

Grupa nevladinih organizacija uputila je zahtjev dekanu Filozofskog fakulteta prof. dr. Ivi Komšiću u srijedu 16. maja, i tražila odobrenje za potpisivanje peticije u holu fakulteta 17. maja u vremenu od 11 h do 14 h. Tekst peticije glasi: ''Tražimo ukidanje nezakonite i diskriminatorske odluke Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta u Sarajevu kojom se mr. sc. Fatmiru Alispahiću - u ime ideološke nepodobnosti - oduzima pravo da doktorira na fakultetu na kome je diplomirao i magistrirao''.

Traženo je da se dekan Komšić očituje po zahtjevu tokom dana, odnosno 16. maja, što nije urađeno, već je koordinator Sanadin Voloder pozvan od strane dekana Komšića u četvrtak 17. maja da u 10:45 h dođe u dekanat, kada mu je uručena odluka o odbijanju, odnosno, zabrani potpisivanja peticije u holu fakulteta. Dakle, 15 minuta pred početak potpisivanja peticije. U odluci dekana Komšića, broj: 01/369 stoji: ''U vezi sa Vašim zahtjevom, obavještavamo Vas da u skladu sa članom 7. stav 6. i članom 43. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine broj: 22/10.), na fakultetu nije dozvoljeno političko organizovanje i djelovanje, te ne postoji zakonski osnov da udovoljimo Vašem zahtjevu''.

Dekan Komšić je svjesno doveo organizatore peticije pred svršen čin, očekujući očajnički potez, odnosno, da organizatori potpisivanja peticije uprkos zabrani pristupe potpisivanju peticije i na taj način daju argument za intervenciju dekana Komšića i eventualno policije. Organizatori su odlučili ispoštovati odluku dekana Komšića iako je obrazloženje bez osnova. Naime, u zabrani stoji

Klilkknite na sliku i potpišite peticiju
da ''na fakultetu nije dozvoljeno političko organizovanje i djelovanje'', iako je riječ o građanskoj inicijativi, inicijativi nekoliko NVO koje zahtjevaju od Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta da građaninu BiH, mr. sci. Fatmiru Alispahiću, omogući da se obrazuje, da ispoštuje njegovo pravo na obrazovanje, te da ispoštuje član 16a Pravila Univerziteta u Sarajevu u kome stoji: ''Na Univerzitetu u Sarajevu nije dozvoljena diskriminacija zasnovana na rasi, boji kože, polu, jeziku, religiji ili vjerovanju, političkim ili drugim uvjerenjima, nacionalnom i socijalnom porijeklu''.

Iako potpisivanje peticije nije obavljeno, interes za potpisivanjem iste je veliki, a što potvrđuje veliko prisustvo upravo studenata Filozofskog fakulteta zainteresiranih za potpisivanje peticije, te i nekoliko istaknutih ličnosti iz društvenog i akademskog života BiH.

Organizatori potpisivanja peticije neće odustati od iste, a mediji će naknadno biti obavješteni o datumu i lokaciji na kojoj će se peticija potpisivati. Sve veći broj NVO daje podršku peticiji i priključuje se organizaciji iste, a sramotna odluka Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta nailazi na sve veću osudu javnosti u BiH.

Pružena je i mogućnost on-line potpisivanja Peticije "Jednakost za Fatmira". Za samo dva sahata peticiju je potpisalo 450 ljudi. Podrška pravu građanina mr. sci. Fatmira Alispahića da se obrazuje na Filozofskom fakultetu u Sarajevu dolazi ne samo iz BiH već i od Bosanaca i Hercegovaca iz dijaspore.

Anes Džunuzović, sekretar Udruženja ''Mladi muslimani''

Organizatori potpisivanja peticije:
Udruženje ''Mladi muslimani'' - Sarajevo
Udruženje ''Svitanje'' - Sarajevo
Udruženje ''AKOS'' – Zenica
Udruženje studenata ''Demus''
Udruženje ''Tesnim'' – Sarajevo
Udruženje ''Selam'' – Zenica
Udruženje ''Liga za Sandžak'' – Sarajevo
Udruženje ''Knjiga-izvor'' – Zenica
KC ''Karneol'' - Zenica