Putem interneta 1.400 građana potpisalo peticiju
ŠESNAEST ORGANIZACIJA NE ODUSTAJU OD PETICIJE „JEDNAKOST ZA FATMIRA“?
Autor: B.net
Objavljeno: 25. May 2012. 02:05:55
Zajednički saopćenjem za javnost danas (24.05) se oglasilo 16 nevladinih organizacija koje su pokrenule potpisivanje peticije „Jednakost za Fatmira“. U ovom saopćenju se navodi:

Šesnaest nevladinih organizacija koje stoje iza peticije “Jednakost za Fatmira”, a kojom se traži ukidanje nezakonite i diskriminatorske odluke Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta u Sarajevu kojom se mr. sc. Fatmiru Alispahiću – u ime ideološke nepodobnosti – oduzima pravo da doktorira na fakultetu na kome je diplomirao i magistrirao, obavještava javnost da se Općina Centar Sarajevo nečasno pridružila Filozofskom fakultetu u Sarajevu u blokiranju građanskog i demokratskog prava da javnost putem peticije izrazi svoj stav o ideološkoj diskriminaciji u procesu obrazovanja i usavršavanja.

Nakon što je dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu Ivo Komšić u četvrtak 17. maja zabranio potpisivanje peticije ispred Fakulteta, ovih 16 organizacija su uputile zahtjev Općini Centar da se dopusti potpisivanje peticije na trotoaru pored Filozofskog fakulteta. Uprkos upitima, nismo dobili ni odobrenje, ni obavještenje, čime nam je stavljeno do znanja da će eventualno potpisivanje peticije biti sankcionirano od strane policije.

Ovim saopćenjem obavještavamo javnost da nećemo odustati od organizacije peticije „Jednakost za Fatmira“, jer nas na to obavezuje i oko 1.400 građana koji su peticiju potpisali putem interneta. Naš cilj je da prikupljene potpise predamo Senatu Univerziteta koji bi na sjednici u junu trebao oboriti nelegalnu i diskriminatorsku odluku Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta, kojom se mr. Fatmiru Alispahiću - pod klevetama za rasizam i fašizam, a bez ikakvog pravnog osnova - oduzima građansko i akademsko pravo da doktorira.

Ukoliko i u drugim sarajevskim općinama budu sprječavali građansku slobodu zbora i dogovora, koja je zagarantovana još ZAVNOBIH-om 1943. godine, mi ćemo se obratiti Islamskoj zajednici i zamoliti da nam se ustupi prostor za odbranu demokratije i građanskih sloboda.

Potpisnici:

- AKOS BiH
- U.G. “Svitanje” Sarajevo
- Udruženje “Mladi Muslimani” Sarajevo
- Udruženje “Demus” Sarajevo
- ”Tesnim” Sarajevo
- U.G. “Selam” Zenica
- Liga za Sandžak
- U.G. “Hedija” Sarajevo
- U.G. ”Knjiga-izvor” Zenica
- web portal islam-iman.com
- KC “Karneol” Zenica
- Udruženje “Izvor Selsebil” Živinice
- U.G. Život Bihać
- Omladinski kulturni centar (OKC) Gradačac
- Asocijacija studenata općine Bužim
- Bosanski akademski krug iz Njemačka