Odluka Senata UNSA
SLUČAJ ALISPAHIĆ: VAN SNAGE ODLUKA FILOZOFSKOG FAKULTETA
Autor: Fena
Objavljeno: 06. Jun 2012. 22:06:15
Senat Univerziteta u Sarajevu (UNSA) na današnjoj je sjednici donio odluku kojom se prihvata prigovor Fatmira Alispahića na odluku Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta da mu ne odobri odbranu doktorske disertacije čija je tema "Iseljeničko iskustvo u novijoj bošnjačkoj književnosti".

Kako je potvrđeno Feni u Senatu UNSA, ovom se odlukom stavlja van snage pomenuta odluka Filozofskog fakulteta te se verificira pozitivan izvještaj Komisije o ocjeni uslova kandidata Alispahića i podobnosti teme doktorske disertacije.

Za mentora Alispahiću određen je redovni profesor na predmetu "Bošnjačka književnost" Odsjeka za književnost naroda BiH Filozofskog fakulteta Fahrudin Rizvanbegović.

U obrazloženju odluke Senata UNSA ocjenjuje se da se odluka Nastavno-naučnog vijeća pomenutog fakulteta ne zasniva na zakonskim propisima, te da je u postupku izjašnjavanja o pozitivnom izvještaju Komisije ovo Vijeće postupilo suprotno proceduri utvrđenoj u Pravilima UNSA.

"Senat je zaključio da je prigovor Fatmira Alispahića osnovan i utemeljen, odnosno da je kandidat navedenom odlukom doveden u neravnopravan položaj u odnosu na druge kandidate kojima su razmatrani pozitivni izvještaji komisija o ocjeni podobnosti teme na istom fakultetu", ističe se u obrazloženju odluke.

Dekan Filozofskog fakulteta Ivo Komšić u razgovoru za Fenu nije mogao komentirati navedenu odluku Senata, naglašavajući da je to najviši nadležni organ Univerziteta i da se njegove odluke ne mogu razmatrati.

"Nastavno-naučno vijeće nije prihvatilo taj referat u jednoj potpuno legalnoj i zakonitoj proceduri. To je dio autonomije fakulteta i svakog njegovog organa. Odluka Nastavno-naučnog vijeća za dvije godine koliko sam ja na čelu Filozoskog fakulteta nikada nije poništena. Nekada se dešavalo da se odluka vrati Vijeću na preispitivanje, ali odluke nikada nisu poništene u ovakvim predmetima. Referati i doktorati se vrlo često odbijaju na Nastavno-naučnom vijeću", kazao je Komšić.

Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.